Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

20. 2. 2009 14:12

Výsledky jednání vlády 20. února 2009

A. Evropská agenda:

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

2. Návrh poslanců Tomáše Kvapila, Miroslava Váni a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(sněmovní tisk č. 728)

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: přijato neutrální stanovisko

3. Senátní návrh zákona, který se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

(sněmovní tisk č. 722)

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: negativní stanovisko

4. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc leden 2009

č.j. 203/09

Předkládá: vedoucí Úřadu vlády

Výsledek jednání: projednáno

5. Návrh na uvolnění mimořádných finančních prostředků na humanitární pomoc České republiky pro Gazu

č.j. 208/09

Předkládá: ministr zahraničních věcí

Výsledek jednání: schváleno

C. K projednání bez rozpravy:

6. Zpráva o průběhu a výsledcích 2. zasedání Smíšeného výboru pro hospodářskou spolupráci mezi Českou republikou a Republikou Srbsko (Bělehrad, 24. - 25. listopadu 2008)

č.j. 202/09

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

7. Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády v Polské republice dne 28. ledna 2009

č.j. 195/09

Předkládá: ministr zahraničních věcí

8. Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause ve Švýcarské konfederaci ve dnech 29. ledna - 1. února 2009

č.j. 196/09

Předkládá: ministr zahraničních věcí

9. Zpráva o uskutečnění pracovní návštěvy delegace ČR vedené předsedou vlády v Bruselu ve dnech 30. – 31. ledna 2009

č.j. 205/09

Předkládá: ministr zahraničních věcí

10. Zpráva o průběhu pracovní návštěvy předsedy vlády České republiky Mirka Topolánka a ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga na Blízkém východě 18. a 19.1.2009

č.j. 207/09

Předkládá: ministr zahraničních věcí

11. Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí Republiky Slovinsko Samuela Žbogara v České republice ve dnech 5.-6. února 2009

č.j. 206/09

Předkládá: ministr zahraničních věcí

12. Úhrada členského příspěvku AICESIS na rok 2009

č.j. 191/09

Předkládá: předseda vlády

13. Žádost pana Karla Bittnera o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorového vozidla na účelovou komunikaci Pec pod Sněžkou – Obří důl z důvodu zajištění údržby a užívání objektu na území Krkonošského národního parku

č.j. 192/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

14. Nepovolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek CHKO Šumava uvedených v ustanovení § 26, odst.3, písm. b) zákona pro pana Štěpána Bečváře, Klatovská 169, 321 03 Plzeň, za účelem zřízení obory pro chov spárkaté zvěře ve II. zóně ochrany přírody CHKO Šumava v k.ú. Zelená Lhota

č.j. 177/09 - bod 23 schůze vlády 16.2.2009

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Makroekonomická predikce České republiky

č.j. 199/09

Předkládá: ministr financí

2. Čerpání finančních prostředků pro vrcholné státní návštěvy za rok 2008

č.j. 194/09

Předkládá: ministr zahraničních věcí

3. Informace o humanitární pomoci poskytnuté Českou republikou do zahraničí v roce 2008

č.j. 204/09

Předkládá: ministr zahraničních věcí

4. Zpráva o provedení a průběhu personálního auditu v Českém statistickém úřadě

č.j. 193/09

Předkládá: předseda Českého statistického úřadu

5. Informace o průběhu a výsledcích mimořádného 35. zasedání Konference Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO)

č.j. 197/09

Předkládají: ministři zemědělství a zahraničních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie