Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

20. 1. 2020 17:33

Výsledky jednání vlády 20. ledna 2020

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Jednání Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni

1. Rámcová pozice ke Strategii pro udržitelný růst na rok 2020 a k dalším souvisejícím dokumentům
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: Schváleno.

2. Rámcová pozice ke zprávě Evropské komise o fungování evropského trhu s uhlíkem
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání: Schváleno.

3. Posílení obranné a bezpečnostní dimenze EU: pozice a priority České republiky
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání: Schváleno.

4. Mandát na zasedání Rady pro hospodářské a finanční záležitosti dne 21. ledna 2020 v Bruselu
Předkládá: ministryně financí
Výsledek jednání: Schváleno.

Pro informaci

1. Mandát na zasedání Rady pro zahraniční věci dne 20. ledna 2020 v Bruselu
Předkládá: ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček

2. Mandát na zasedání Rady pro zemědělství a rybolov dne 27. ledna 2020 v Bruselu
Předkládá: ministr zemědělství Miroslav Toman

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů
čj. 20/20
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

2. Návrh poslanců Jany Krutákové, Jana Farského, Věry Kovářové, Víta Rakušana, Petra Gazdíka a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 675)
čj. 30/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

3. Návrh poslanců Jany Krutákové, Jana Farského, Věry Kovářové, Víta Rakušana, Petra Gazdíka a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 680)
čj. 31/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

4. Návrh poslanců Jany Krutákové, Jana Farského, Věry Kovářové, Víta Rakušana, Petra Gazdíka a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 681)
čj. 32/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

5. Návrh zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 685)
čj. 36/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila neutrální stanovisko.

6. Teze Hospodářské strategie České republiky 2020–2030
čj. 1155/19 – bod 18 schůze vlády 6. 1. 2020
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila se změnou.

7. Strategie sociálního začleňování 2021–2030
čj. 1189/19
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila se změnou.

8. Návrh na zpracování aktualizace Politiky územního rozvoje České republiky z důvodu naléhavého veřejného zájmu za účelem přípravy výstavby vodního díla Kryry a dalších opatření v rámci komplexního řešení sucha v oblasti Rakovnicka
čj. 24/20
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

18. Návrh zákona o hromadném řízení
čj. 703/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

19. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hromadném řízení
čj. 704/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

C. K projednání bez rozpravy:

9. Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2019
čj. 34/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Návrh usnesení vlády o jmenování zástupce finančního arbitra
čj. 33/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Jmenování zástupce Ministerstva financí do Dozorčí rady Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
čj. 29/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Návrh na jmenování členů Rady vlády pro nestátní neziskové organizace
čj. 21/20
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Národní akční plán pro duševní zdraví 2020 až 2030 a změna Statutu Rady vlády pro duševní zdraví
čj. 35/20
Předkládají: předseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Odloženo.

14. Akční plán pro potírání nelegálního obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin do roku 2023
čj. 28/20
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Zpráva o aktivitách České republiky v pozorování Země v letech 2017–2019: GEO, Skupině pro pozorování Země a evropském programu Copernicus
čj. 19/20
Předkládají: ministři životního prostředí a dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Návrh na sjednání Dohody o hospodářské a technické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Spojených arabských emirátů
čj. 37/20
Předkládají: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Zpráva o uskutečnění pracovní návštěvy ministra evropských a zahraničních věcí Francouzské republiky Jeana-Yvese Le Driana v České republice dne 6. prosince 2019
čj. 26/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Návrh usnesení vlády o závěrech 2. zasedání Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů v ČR
čj. 40/20
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. Poskytnutí peněžních darů do zahraničí na péči o české válečné hroby v roce 2020
čj. 43/20
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. Nominace kandidáta na funkci soudce Soudního dvora Evropské unie za Českou republiku
čj. 50/20
Předkládají: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

23. Pracovní návštěva předsedy vlády České republiky v Polské republice dne 27. ledna 2020
čj. 51/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *

Pro informaci:

1. Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2018
čj. 17/20
Předkládá: předseda vlády

2. Analýza nastavení příspěvku na bydlení obsahující zhodnocení možnosti změn jeho nastavení s cílem zvýšení motivace příjemců podpory k preferenci environmentálně šetrných způsobů vytápění
čj. 22/20
Předkládají: ministryně práce a sociálních věcí a ministr životního prostředí

3. Informace o veřejné zakázce "Automobil pancéřový IVECO – opravy a udržování 2020-2024"
čj. 16/20
Předkládá: ministr obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X