Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

19. 4. 2010 9:34

Výsledky jednání vlády 19. dubna 2010

A. Evropská agenda:

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

č.j. 139/10

Předkládá: ministryně spravedlnosti

Výsledek jednání: staženo

3. Záměr budoucí úpravy zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, podle úkolu uloženého ministru pro místní rozvoj usnesením vlády ze dne 22. února 2010 č. 158

č.j. 336/10

Předkládá: ministr pro místní rozvoj

Výsledek jednání: schváleno

4. Návrh základních tezí sjednocení (harmonizace) základů daně z příjmů fyzických osob s vyměřovacími základy pro veřejné (tj. sociální a zdravotní) pojištění

č.j. 329/10

Předkládají: ministři financí a práce a sociálních věcí a ministryně zdravotnictví

Výsledek jednání: schváleno

5. Zapojení České republiky do Evropského obchodního rejstříku

č.j. 350/10

Předkládá: ministryně spravedlnosti

Výsledek jednání: schváleno

6. Zpráva o plnění Národního plánu zavedení eura v České republice (2010)

č.j. 330/10

Předkládá: ministr financí

Výsledek jednání: schváleno

7. Zpráva o plnění úkolů Strategie vlády v boji proti korupci za období let 2008 až 2009

č.j. 337/10

Předkládá: ministr vnitra

Výsledek jednání: schváleno

8. Návrh způsobu další územní ochrany koridoru průplavního spojení Dunaj - Odra-Labe formou územní rezervy v územně plánovacích dokumentacích do doby rozhodnutí vlády o dalším postupu

č.j. 353/10

Předkládá: ministr pro místní rozvoj

Výsledek jednání: staženo

9. Zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol

č.j. 340/10

Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy

Výsledek jednání: schváleno

10. Návrh na jmenování člena Legislativní rady vlády

č.j. 354/10

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: schváleno

11. Návrh na jmenování do hodností generálů

Č.j. 347/10

Předkládá: místopředseda vlády a ministr obrany

Výsledek jednání: schváleno

19. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2009

č.j. 360/10

Předkládá: ministr financí

Výsledek jednání: schváleno

20. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu

č.j. 167/10 - bod 2 schůze vlády 29.3.2010

Předkládá: ministr financí

Výsledek jednání: schváleno

21. Návrhy možných revizí operačních programů a evaluace výzev

č.j. 367/10

Předkládá: ministr pro místní rozvoj

Výsledek jednání: schváleno

22. Návrh na jmenování do hodností generálů

č.j. 348/10

Předkládá: místopředseda vlády a ministr obrany

Výsledek jednání: schváleno

23. Návrh na jmenování do hodnosti brigádního generála

č.j. 362/10

Předkládá: ministr vnitra

Výsledek jednání: schváleno

24. Odvolání a jmenování členů orgánů zdravotních pojišťoven

č.j. 366/10

Předkládají: ministryně zdravotnictví a ministři financí a práce a sociálních věcí

Výsledek jednání: přesunuto do Bez rozpravy

26. Návrh změny usnesení č. 36 ze dne 5. ledna 2009 o jmenování zmocněnců vlády pro liniovou výstavbu pozemních komunikací a roční zprávy o činnosti vládních zmocněnců v roce 2009.

Předkládá: ministr dopravy

Výsledek jednání: schváleno

27. Jmenování předsedy poradních orgánů vlády

Předkládá předseda vlády

Výsledek jednání: schváleno

28. Odvolání a jmenování zmocněnce vlády pro lidská práva a předsedy Rady vlády České republiky pro lidská práva

Předkládá předseda vlády

Výsledek jednání: schváleno

C. K projednání bez rozpravy: schváleno

12. Zpráva o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností a radiační ochranou v roce 2009

č.j. 322/10

Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

13. Vyhodnocení čerpání finančních prostředků vyčleněných na předsednictví České republiky v Radě EU za období 2007-2009

č.j. 331/10

Předkládá: ministr financí

14. Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Arménskou republikou o předávání a přebírání protiprávně pobývajících osob

č.j. 355/10

Předkládají: ministr vnitra a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

15. Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády v Kambodži a v Mongolsku a pracovní návštěvy předsedy vlády v Arménii ve dnech 24. dubna - 1. května 2010

č.j. 358/10

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

16. Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Jana Kohouta u Svatého stolce ve dnech 27.-28. dubna 2010

č.j. 356/10

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

17. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy spolkového ministra pro evropské a mezinárodní záležitosti Rakouské republiky Michaela Spindeleggera v České republice dne 27. dubna 2010

č.j. 357/10

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

18. Návrh na zrušení státního podniku PRAŽSKÉ PAPÍRNY, státní podnik sloučením do státního podniku ČPP Transgas, s.p., podle § 6, § 7 a § 8 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 339/10

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Výsledek jednání: staženo

25. Informace pro vládu o veřejných zakázkách k rozvoji informačních systémů české daňové správy v roce 2010 dle Usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010

č.j. 361/10

Předkládá: ministr financí

29. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Jana Kohouta ve Státě Izrael a na Palestinských územích ve dnech 4. - 6. května 2010

Předkládá místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

D. Různé


* * *

Pro informaci:

1. Finanční vypořádání nástrojů Phare/Transition Facility s Evropskou komisí v roce 2009

č.j. 338/10

Předkládá: ministr financí

2. Čerpání rozpočtu účtu České televize pro užití výnosu z reklam v roce 2009

č.j. 352/10

Předkládají: ministři vnitra a kultury

3. Informace o průběhu a výsledcích simultánních mimořádných zasedání Konferencí smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu a Stockholmské úmluvy o perzistentních organických

č.j. 327/10

Předkládá: ministr zemědělství a životního prostředí

4. Informace o průběhu a výsledcích 11. zvláštního zasedání Řídící rady Programu Organizace spojených národů pro životní prostředí (UNEP) a 11. Globálního fóra ministrů životního prostředí

č.j. 328/10

Předkládá: ministr zemědělství a životního prostředí

5. Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 25. – 26. března 2010 v Bruselu

č.j. 343/10

Předkládají: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí a ministr pro evropské záležitosti

6. Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na zasedání Rady pro vnější vztahy a Rady pro všeobecné záležitosti dne 22. března 2010 v Bruselu

č.j. 344/10

Předkládají: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí a ministr pro evropské záležitosti

7. Informace o průběhu a výsledcích jednání 26. Shromáždění Mezinárodní námořní organizace (IMO), Londýn, 23. listopadu – 4. prosince 2009

č.j. 351/10

Předkládají: ministr dopravy a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

8. Informace o průběhu a výsledcích oficiální návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí J. Kohouta v Etiopii a Zambii ve dnech 8. – 12. března 2010

č.j. 333/10

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

9. Informace o návštěvě místopředsedy vlády a ministra obrany MUDr. Martina Bartáka Islámské republiky Pákistán a Republiky Arménie, ve dnech 24. – 26. března 2010

č.j. 349/10

Předkládá: místopředseda vlády a ministr obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie