Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

16. 9. 2009 10:01

Výsledky jednání vlády 16. září 2009

A. Evropská agenda:

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

2. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010

č.j. 1297/09 - bod 1 schůze vlády 9.9.2009

Předkládají: ministři financí, práce a sociálních věcí a ministryně zdravotnictví

Výsledek jednání: odloženo

3. Rozpočet SFDI na rok 2010 a střednědobý výhled na roky 2011 a 2012

č.j. 1293/09 - bod 3 schůze vlády 9.9.2009

Předkládá: ministr dopravy

Výsledek jednání: schváleno

4. Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury v letech 2008 – 2013, aktualizace pro roky 2010 – 2012 (2015)

č.j. 1292/09 - bod 4 schůze vlády 9.9.2009

Předkládá: ministr dopravy

Výsledek jednání: schváleno

5. Návrh nařízení vlády o stanovení druhů krajinných prvků

č.j. 1073/09

Předkládá: ministr zemědělství

Výsledek jednání: schváleno

6. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 82/2006 Sb., o stanovení dalších údajů evidovaných u půdního bloku nebo u dílu půdního bloku v evidenci využití zemědělské půdy

č.j. 1074/09

Předkládá: ministr zemědělství

Výsledek jednání: schváleno

7. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 416/2002 Sb., kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování, ve znění nařízení vlády č. 46/2005 Sb.

č.j. 1196/09

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Výsledek jednání: schváleno

8. Vyhodnocení zkušeností z českého předsednictví v Radě Evropské unie pro systém meziresortní koordinace evropských agend a další postup při řešení technické implementace databázového nástroje koordinace

č.j. 1321/09

Předkládá: ministr pro evropské záležitosti

Výsledek jednání: schváleno

9. Návrh dalšího postupu řešení pro centrální část monitorovacího systému strukturálních fondů pro období 2007-2013

č.j. 1318/09

Předkládá: ministr pro místní rozvoj

Výsledek jednání: přerušeno do 29.9. 2009

10. Koncesní projekt "Projekt PPP D3/R3"

č.j. 1259/09 - bod 28 schůze vlády 31.8.2009

Předkládá: ministr dopravy

Výsledek jednání: odloženo

11. Změna dokumentace programu Ministerstva dopravy č. 327 240 Výstavba dálnice D47 Lipník nad Bečvou - Ostrava - státní hranice Česká republika/Polská republika

č.j. 1322/09

Předkládá: ministr dopravy

Výsledek jednání: schváleno

12. Úprava použití prostředků vládní rozpočtové rezervy roku 2009 ve výši 1,8 mld. Kč pro realizaci opatření č. 3.3.1. Národního protikrizového plánu

č.j. 1265/09 - bod 17 schůze vlády 7.9.2009

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Výsledek jednání: odloženo

13. Návrh na odvolání a jmenování členů Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

č.j. 1314/09

Předkládá: ministr pro lidská práva

Výsledek jednání: odloženo

14. Návrh na odvolání a jmenování člena Státní volební komise

č.j. 1308/09

Předkládá: ministr vnitra

Výsledek jednání: schváleno

34. Návrh nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2010

č.j. 1327/09

Předkládá: ministr práce a sociálních věcí

Výsledek jednání: neschváleno

35. Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2008 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2008 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu

č.j. 1328/09

Předkládá: ministr práce a sociálních věcí

Výsledek jednání: schváleno

37. Návrh nařízení vlády o zvýšení zvláštního příspěvku k důchodu

č.j. 1330/09

Předkládá: ministr práce a sociálních věcí

Výsledek jednání: schváleno

C. K projednání bez rozpravy:

15. Návrh usnesení vlády o převodu správy elektronického tržiště pro subjekty veřejné správy (GEM)

č.j. 1316/09

Předkládá: ministr pro místní rozvoj

16. Dokumentace programu č. 127 410 Výstavba pražského metra

č.j. 1320/09

Předkládá: ministr dopravy

17. Odvolání a jmenování člena orgánu zdravotní pojišťovny

č.j. 1288/09 - bod 15 schůze vlády 7.9.2009

Předkládá: ministryně zdravotnictví

18. Zpráva o účinnosti Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace v roce 2008

č.j. 1296/09

Předkládá: ministr vnitra

.19. Informace o plnění úkolu z Národního akčního plánu boje proti terorismu a Koncepce boje proti organizovanému zločinu k řešení požadavku na zefektivnění systému zjišťování informací z finančního sektoru oprávněnými orgány

č.j. 1313/09

Předkládá: ministr vnitra

20. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden - červen 2009

č.j. 1312/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr obrany

21. Návrh dalšího postupu při řešení pohledávky ČR za Myanmarem

č.j. 1303/09

Předkládá: ministr financí

22. Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Katar o letecké dopravě

č.j. 1307/09

Předkládají: ministr dopravy a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

23. Návrh na obeslání 35. řádného zasedání Generální konference UNESCO, konaného ve dnech 6. - 23. 10. 2009 v Paříži

č.j. 1299/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

24. Návrh na obeslání XVIII. Valného shromáždění Světové organizace cestovního ruchu UNWTO (Astana, Kazachstán, 2. - 9.10.2009)

č.j. 1317/09

Předkládají: ministr pro místní rozvoj a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

25. Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády v Kosovu dne 19. srpna 2009

č.j. 1311/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

26. Bezúplatný převod nepotřebného majetku státu, k němuž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem, do vlastnictví města Abertamy dle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 1309/09

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

27. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Lednické rybníky, konkrétně ze zákazu hospodařit způsobem vyžadujícím intenzivní technologie, a to za účelem přikrmování rybí obsádky

č.j. 1290/09

Předkládá: ministr životního prostředí

28. Žádost Velitelství sil podpory Stará Boleslav o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek NP Šumava uvedených v § 16, odst. 1, písm. d), e) zákona č. 114/1992 Sb., za účelem pořádání 15. ročníku mezinárodního pochodu sousedních armád na území NP Šumava

č.j. 1300/09

Předkládá: ministr životního prostředí

29. Žádost Mgr. Jiřího Lanty z Trutnova o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. d) zák. č. 114/1992 Sb., za účelem provozování jízd turistickým vláčkem po účelových komunikacích ve vybraných trasách na území KRNAP

č.j. 1301/09

Předkládá: ministr životního prostředí

30. Žádost TJ Jiskra Mladé Buky o.s. o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání hromadné sportovní akce „Mladobucká padesátka“ na území KRNAP

č.j. 1304/09

Předkládá: ministr životního prostředí

31. Žádost paní Aleny Lhotové o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorového vozidla na účelovou komunikaci Strážné – Chalupa na Rozcestí – Klínové Boudy z důvodu zajištění údržby a užívání objektu na území Krkonošského národního parku

č.j. 1305/09

Předkládá: ministr životního prostředí

32. Žádost o povolení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko za účelem použití biocidu „LANIRAT mikro“ v I. a II. zónách odstupňované ochrany přírody č.j. 1306/09

Předkládá: ministr životního prostředí

33. Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek NP Šumava a CHKO Šumava podle § 43, § 16, odst. 1, písm. d) a § 26 odst. 1, písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, pro občanské sdružení INTER TV HUMANITARIAN ORGANIZATION CZECH REPUBLIC, pro vjezd motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace na území NP a CHKO Šumava za účelem natáčení dokumentárního pořadu

č.j. 1315/09

Předkládá: ministr životního prostředí

38. Pozastavení nabírání žádostí o dlouhodobá víza na vybraných zastupitelských úřadech České republiky - vyhodnocení situace a další postup č.j. 1324/09

Předkládá: ministr vnitra

39. Účast delegace ČR vedené předsedou vlády na zasedání mimořádné Evropské rady ve dnech 17. září 2009 v Bruselu

č.j. 1326/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Analýza využití strukturálních fondů pro řešení důsledků ekonomické krize

č.j. 1298/09

Předkládá: ministr pro místní rozvoj

2. Informace o neformálním zasedání ministrů pro energetiku, konaném ve dnech 23. - 24. července 2009, Åre - Švédsko

č.j. 1291/09

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie