Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

16. 12. 2019 17:11

Výsledky jednání vlády 16. prosince 2019

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Jednání Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni

Mandát na zasedání Rady pro životní prostředí dne 19. prosince 2019 v Bruselu
Předkládá: ministr životního prostředí Richard Brabec
Výsledek jednání: Schváleno.

Zpráva ze zasedání Evropské rady ve dnech 12. a 13. prosince 2019 v Bruselu
Předkládá: předseda vlády Andrej Babiš
Výsledek jednání: Členové se seznámili s informací.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
čj. 948/19
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 981/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
čj. 989/19
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
čj. 992/19
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

5. Návrh nařízení, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2020 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
čj. 1136/19
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

6. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1135/19
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila se změnou.

7. Návrh poslanců Marka Výborného, Jana Bartoška, Pavla Bělobrádka, Jiřího Miholy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 649)
čj. 1116/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala nesouhlasné stanovisko.

8. Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Gazdíka, Jana Farského, Věry Kovářové, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 651)
čj. 1117/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala nesouhlasné stanovisko.

9. Návrh poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 652)
čj. 1118/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala neutrální stanovisko.

10. Návrh poslanců Petra Sadovského, Andrey Babišové, Pavla Žáčka, Radka Rozvorala, Zdeňka Ondráčka, Tomáše Vymazala, Dominika Feriho, Jana Chvojky, Karla Raise, Michala Ratiborského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 657)
čj. 1119/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala souhlasné stanovisko.

11. Návrh poslanců Víta Rakušana, Jana Farského, Petra Gazdíka, Věry Kovářové, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 661)
čj. 1120/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala nesouhlasné stanovisko.

12. Návrh poslanců Jakuba Jandy, Adama Kalouse, Václava Votavy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2014 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 662)
čj. 1121/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala nesouhlasné stanovisko.

13. Návrh poslanců Heleny Válkové, Olgy Richterové, Marka Výborného, Romana Sklenáka, Zdeňka Ondráčka, Heleny Langšádlové, Martina Baxy, Věry Kovářové, Jany Levové a Jakuba Michálka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. .../2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích (sněmovní tisk č. 663)
čj. 1122/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala souhlasné stanovisko.

14. Návrh poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 664)
čj. 1123/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala nesouhlasné stanovisko.

15. Návrh poslanců Radka Vondráčka, Vojtěcha Pikala, Marka Bendy, Jana Chvojky, Marie Pěnčíkové, Radovana Vícha, Jana Farského, Markéty Pekarové Adamové a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 665)
čj. 1124/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala souhlasné stanovisko.

16. Návrh poslanců Radka Vondráčka, Vojtěcha Pikala, Marka Bendy, Jana Chvojky, Marie Pěnčíkové, Radovana Vícha, Jana Farského, Markéty Pekarové Adamové a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 666)
čj. 1125/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala souhlasné stanovisko.

18. Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu v roce 2020
čj. 1132/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Financování projektů úspěšných ve výzvě Teaming Phase 2 2019 v Horizontu 2020
čj. 779/19 – bod 21 schůze vlády 9. 9. 2019
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek č. 72)
čj. 1094/19
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek 75)
čj. 1109/19
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

33. Návrh na odvolání ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a návrh na pověření řízením Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost
čj. 1158/19
Předkládá: Úřad vlády České republiky
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

34. Návrh dalšího postupu ČR ve věci podání žaloby na neplatnost prováděcího rozhodnutí Evropské komise ze dne 30. října 2019, kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)
čj. 1140/19
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

35. Systém řízení a koordinace Inovační strategie ČR 2019-2030
čj. 1154/19
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

38. Návrh usnesení vlády k uctění památky obětí střelce, které tragicky zahynuly dne 10. prosince 2019 v Ostravě
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

39. Národní investiční plán ČR do roku 2050
čj. 1159/19
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

17. Aktualizace Národního programu snižování emisí České republiky
čj. 1126/19
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Poskytování členského finančního příspěvku mezinárodní iniciativě Partnerství pro otevřené vládnutí
čj. 1131/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

23. Návrh skupiny grantových projektů Grantové projekty JUNIOR STAR
čj. 1099/19
Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Grantové agentury České republiky
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

24. Zpráva o činnosti vědecké rady Grantové agentury České republiky za rok 2019 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce vědecké rady Grantové agentury České republiky za rok 2019
čj. 1100/19
Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Grantové agentury České republiky
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

25. Návrh usnesení vlády k systemizaci Policie České republiky a k systemizaci Hasičského záchranného sboru České republiky pro rok 2020
čj. 1133/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

26. Systemizace Generálního štábu Armády České republiky na rok 2020
čj. 1097/19
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

27. Žádost o zabezpečení letecké dopravy českého olympijského týmu na III. zimní olympijské hry mládeže 2020
čj. 1110/19
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

28. Oficiální návštěva předsedy vlády Republiky Severní Makedonie Zorana Zaeva v České republice ve dnech 16. a 17. prosince 2019
čj. 1130/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

29. Zpráva o účasti předsedy vlády na 25. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu dne 2. prosince 2019
čj. 1113/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

30. Akční plán realizace Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2021
čj. 1141/19
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

31. Pravidla systému certifikace odborné způsobilosti adiktologických služeb pro osoby závislé nebo závislostí ohrožené a jejich blízké (Certifikační řád)
čj. 1142/19
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

32. Zpráva o činnosti výzkumné rady Technologické agentury České republiky za rok 2019 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce výzkumné rady Technologické agentury České republiky za rok 2019
čj. 1138/19
Předkládají: předseda vlády a předseda Technologické agentury České republiky
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

36. Návrh Ministerstva obrany ČR na finanční příspěvek na rekonstrukci dvou učeben ozbrojených sil Mali v rámci převzetí velení mise EUTM Mali Českou republikou
čj. 1150/19
Předkládají: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

37. Platové náležitosti ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky k 1. 1. 2020
čj. 1156/19
Předkládají: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Průběžná zpráva o přípravách účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji
čj. 1057/19 – bod 6 Pro informaci schůze vlády 9. 12. 2019
Předkládá: ministr zahraničních věcí

2. Návrh budoucího financování vysokých škol s ohledem na očekávané společenské potřeby
čj. 1137/19
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

3. Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2019
čj. 1103/19
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

4. Zpráva o plnění nástrojů Státní energetické koncepce ČR do roku 2019
čj. 1134/19
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu

5. Systémové podmínky realizace revidované NSBSP (Národní strategie bezpečnosti silničního provozu)
čj. 1115/19
Předkládá: ministr dopravy

6. Informace k připravované veřejné zakázce „Opravy a údržba letecké podvěsné výzbroje“
čj. 972/19
Předkládá: ministr obrany

7. Informace o připravované nadlimitní veřejné zakázce – Zabezpečení provozuschopnosti a pozáručního servisu mikrovlnných zařízení MV
čj. 1127/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

8. Informace o průběhu a výsledcích 40. zasedání Generální konference UNESCO
čj. 1128/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí

9. Informace ke třem připravovaným veřejným zakázkám SÚRAO –1. Experiment EPSP, 2. MaCoTe v Grimsel Test Site (2. etapa) a 3. ÚRAO Dukovany
čj. 1151/19
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie