Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

14. 3. 2018 12:31

Výsledky jednání vlády 14. března 2018

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

2. Návrh nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády
čj. 156/18
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními
čj. 157/18
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Gazdíka, Jana Farského, Věry Kovářové, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 83)
čj. 178/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

5. Návrh poslanců Dominika Feriho, Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Markéty Pekarové Adamové, Karla Schwarzenberga, Františka Váchy a Vlastimila Válka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (sněmovní tisk č. 84)
čj. 179/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

6. Návrh poslanců Markéty Pekarové Adamové, Dominika Feriho, Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Karla Schwarzenberga, Františka Váchy a Vlastimila Válka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 85)
čj. 180/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila neutrální stanovisko.

7. Návrh poslanců Dominika Feriho, Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Markéty Pekarové Adamové, Karla Schwarzenberga, Františka Váchy a Vlastimila Válka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 86)
čj. 181/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

8. Návrh poslanců Marka Bendy, Ondřeje Veselého, Patrika Nachera, Mikuláše Ferjenčíka, Mariana Bojko, Leo Luzara, Dominika Feriho, Věry Kovářové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. (sněmovní tisk č. 87)
čj. 182/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

9. Návrh poslanců Jany Pastuchové, Heleny Válkové, Radky Maxové, Patrika Nachera, Davida Kasala, Karla Raise, Rostislava Vyzuly, Martina Kolovratníka a Jaroslava Bžocha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 89)
čj. 183/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila souhlasné stanovisko.

10. Návrh poslanců Víta Kaňkovského, Markéty Pekarové Adamové, Olgy Richterové, Aleny Gajdůškové a Jana Bartoška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 99)
čj. 184/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila neutrální stanovisko.

11. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 40/17 o návrhu skupiny senátorů Senátu Parlamentu České republiky na zrušení ustanovení § 33 odst. 9 a § 33d zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
čj. 185/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda nevstoupí do řízení.

12. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 7/18 o návrhu Městského soudu v Praze na zrušení části ustanovení § 65 odst. 1 a § 65 odst. 5 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
čj. 186/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda vstoupí do řízení.

13. Prohlášení o strategické spolupráci mezi vládou České republiky a BMW AG
čj. 144/18
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

14. Program VADIUM 2018 až 2023
čj. 172/18
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Závěrečná zpráva z účasti České republiky na Mezinárodní specializované výstavě EXPO Astana 2017
čj. 89/18 - bod 6 schůze vlády 14.2.2018
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Změna Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 až 2020 (BV III/1-VS)
čj. 175/18
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

17. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 64/18 - bod 1 schůze vlády 21.2.2018
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

18. Přesun agendy udržitelného rozvoje
čj. 194/18
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Agenda Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky
čj. 196/18
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. dubna 2018
čj. 197/18
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. Změna příslušnosti hospodaření s majetkovými účastmi státu ve společností Česká exportní banka, a.s. a Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s., z Ministerstva průmyslu a obchodu, z Ministerstva zahraničních věcí a z Ministerstva zemědělství na Ministerstvo financí
čj. 208/18
Předkládá: ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

21. Realizace projektu eJustice prostřednictvím vzájemné spolupráce Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva financí
čj. 174/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé:

Informace ministryně financí pro členy vlády ve věci odměňování vedoucích zaměstnanců společností s majetkovou účastí státu
Předkládá: ministryně financí

Návrh na snížení výdajů kapitol v letech 2018 až 2021 k zabezpečení vládních výdajových priorit
Předkládá: ministryně financí

Pro informaci:

1. Informace o plnění Akčního plánu Koncepce vězeňství do roku 2025 pro rok 2017
čj. 167/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády

2. Informace k plnění Koncepce Ministerstva zemědělství k hospodářské politice podniku Lesy České republiky, s.p., od roku 2012
čj. 166/18
Předkládá: ministr zemědělství

3. Informace o veřejné zakázce "Odkup části areálu Kláštera Sázava"
čj. 169/18
Předkládá: ministr kultury

4. Informace pro vládu České republiky o uzavření rámcové dohody k nadlimitní veřejné zakázce „Nákup eLTO pro vytápění objektů Praha6, Pelléova 19 a 21“ v jednacím řízení bez uveřejnění
čj. 177/18
Předkládá: ministr vnitra

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie