Tiskové zprávy

7. 3. 2012 13:15

Výsledky jednání vlády, 7. března 2012

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:
 1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
B. K projednání s rozpravou:
 1. Návrh poslanců Jiřího Štětiny, Lenky Andrýskové, Jiřího Rusnoka, Borise Šťastného, Marka Šnajdra, Jiřího Skalického, Aleše Roztočila, Pavla Holíka, Jaroslava Krákory, Soni Markové a Vojtěcha Adama na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě (sněmovní tisk č. 593)
  č.j. 169/12
  Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala neutrální stanovisko.

 2. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce, Františka Bublana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 602)
  č.j. 163/12
  Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala negativní stanovisko.

 3. Návrh poslanců Jana Chvojky, Jeronýma Tejce, Františka Bublana, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 601)
  č.j. 170/12
  Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala negativní stanovisko.

 4. Návrh poslanců Václava Mencla, Kateřiny Klasnové, Petra Skokana, Vítězslava Jandáka, Václava Kubaty, Ivany Levé a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 592)
  č.j. 171/12
  Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala neutrální stanovisko.

 5. Návrh poslanců Cyrila Zapletala, Pavla Ploce, Josefa Novotného a dalších na vydání zákona o zřízení Krajského soudu v Liberci a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 598)
  č.j. 172/12
  Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala negativní stanovisko.

 6. Návrh poslanců Stanislava Polčáka, Petra Gazdíka, Heleny Langšádlové, Jana Chvojky, Jiřího Petrů, Stanislava Křečka, Milady Halíkové, Jany Suché, Otty Chaloupky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 599)
  č.j. 173/12
  Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda vyjádřila obecný souhlas.

 7. Návrh poslanců Soni Markové, Miroslava Opálky, Vojtěcha Filipa a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 600)
  č.j. 164/12
  Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala negativní stanovisko.

 8. Pravidla převodu vybraných železničních drah v majetku státu (s nímž má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace) na nové nabyvatele
  č.j. 161/12
  Předkládá: ministr dopravy
  Výsledek jednání vlády: Vláda projednávání návrhu přerušila o měsíc.

 9. Žádost o souhlas vlády s prodejem nemovitostí, které jsou součástí železniční dopravní cesty a se kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - celek 20
  č.j. 162/12
  Předkládá: ministr dopravy
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 1. Návrh na prodloužení a změně mandátu vládního zmocněnce pro kandidaturu ČR na umístění Evropské agentury pro globální navigační družicový systém (agentura GSA)
  č.j. 215/12
  Předkládá: ministr dopravy
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 1. Návrh opatření k dodržení schváleného deficitu státního rozpočtu na rok 2012, omezení čerpání nároků organizačních složek státu z nespotřebovaných výdajů v roce 2012 a návrh na změnu závazného ukazatele v kapitole 361 Akademie věd ČR pro rok 2012
  č.j. 217/12
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Vláda část usnesení schválila a daší bylo odloženo o týden.

C. K projednání bez rozpravy:
 1. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období červenec – prosinec 2011
  č.j. 158/12
  Předkládá: ministr obrany
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.
 2. Účast místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí na neformální schůzce ministrů zahraničních věcí členských zemí Evropské unie (Kodaň, 9. - 10. března 2012)
  č.j. 180/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

 1. Informace o stavu přípravy a výstavby dálnice D47
  č.j. 156/12
  Předkládá: ministr dopravy
 2. Informace pro vládu České republiky o činnosti Grémia pro veřejnou správu v roce 2011
  č.j. 168/12
  Předkládá: ministr vnitra
 3. Informace o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za měsíc leden 2012
  č.j. 165/12
  Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády
 4. Odpovědi České republiky na předběžné otázky Výboru OSN proti mučení v rámci projednání čtvrté a páté periodické zprávy České republiky o plnění závazků plynoucích z Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání
  č.j. 174/12
  Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
 5. Informace o postupu prací na Památníku romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu
  č.j. 167/12
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
 6. Informace o neformálním zasedání ministrů obrany zemí Organizace Severoatlantické smlouvy v Bruselu, Belgie, ve dnech 2. – 3. února 2012
  č.j. 157/12
  Předkládá: ministr obrany
 7. Informace o smlouvě č. 122800218 na poskytování služby oprav, technické údržby, profylaktické kontroly, kalibrace a revize nadstavbových a podvozkových částí kombinovaných souprav techniky protivzdušné obrany
  č.j. 159/12
  Předkládá: ministr obrany
 8. Informace o smlouvě č. 122800222 na poskytování služeb letových informací pro letouny Armády České republiky v letech 2012 – 2015
  č.j. 160/12
  Předkládá: ministr obrany
 9. Informace k možnostem prodeje nadbytečných letounů L-159
  č.j. 216/12
  Předkládá: ministr obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie