Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

30. 5. 2012 14:59

Výsledky jednání vlády, 30. května 2012

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:
 1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
B. K projednání s rozpravou:
 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  č.j. 200/12
  Předkládá: ministr dopravy
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 2. Návrh zákona o zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů
  č.j. 294/12
  Předkládá: ministr spravedlnosti
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 325/12
  Předkládají: ministři průmyslu a obchodu a spravedlnosti
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 323/12
  Předkládá: ministr spravedlnosti
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 381/12
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 6. Návrh věcného záměru zákona o kybernetické bezpečnosti
  č.j. 328/12
  Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního bezpečnostního úřadu
  Přizván: D. Navrátil, ředitel Národního bezpečnostního úřadu
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 7. Návrh věcného záměra zákona o stávce a výluce
  č.j. 290/12
  Předkládají: ministři práce a sociálních věcí a spravedlnosti
  Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno na dva týdny.

  1. Analýza institutu účinné lítosti v korupčních kauzách
   č.j. 87/12
   Předkládá: ministr vnitra
  2. Doplňující podklady k materiálu Ministerstva vnitra „Analýza institutu účinné lítosti v korupčních kauzách
   č.j. 94/12
   Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda schválila vypracování návrhu.

 8. Návrh na řešení nedostatečnosti finančních prostředků ve Vězeňské službě České republiky
  č.j. 355/12 - bod 12 schůze vlády 16.5.2012
  Předkládá: ministr spravedlnosti
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 9. Návrh koncepce nákupu datových a hlasových služeb Komunikační infrastruktury veřejné správy v období po 27. březnu 2013
  č.j. 475/12
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 10. Účast České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015 v Miláně
  č.j. 458/12 - bod 9 schůze vlády 23.5.2012
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí a uložila vypsat soutěž.

 11. Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 245)
  č.j. 503/12
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 12. Žádost o souhlas vlády s prodejem a směnou nemovitostí, které jsou součástí železniční dopravní cesty a se kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - celek 23
  č.j. 472/12
  Předkládá: ministr dopravy
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 1. Návrh systemizace příslušníků Policie České republiky a systemizace příslušníků zařazených v Policejní akademii ČR a v policejních školách pro rok 2013
  č.j. 516/12
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Vláda uložila vypracovat komparativní studii do 27.7.2012.

 2. Změny ve složení Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy
  č.j. 523/12
  Předkládá: ministr dopravy
  Výsledek jednání vlády: Odloženo.

C. K projednání bez rozpravy:
 1. Návrh programu "Informace - základ výzkumu" na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
  č.j. 481/12
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Nominace člena a náhradníka České republiky do Výboru regionů (Committee of the Regions) pro funkční období 2010-2014 - nominace Asociace krajů ČR
  č.j. 482/12
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 3. Návrh na jmenování rektora Univerzity Hradec Králové
  č.j. 486/12
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 4. Návrh na poskytnutí peněžního daru v rámci rozvojové pomoci Palestinským autonomním územím
  č.j. 504/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 5. Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause ve Slovenské republice ve dnech 5. – 6. května 2012
  č.j. 506/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 6. Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády Slovenské republiky Roberta Fica v České republice dne 20. dubna 2012
  č.j. 507/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 7. Zpráva o pracovní návštěvě místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Slovenské republiky Miroslava Lajčáka v České republice dne 30. dubna 2012
  č.j. 505/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:
 1. Zpráva o inflaci/II 2012
  č.j. 484/12
  Předkládá: guvernér České národní banky
 2. Analýza nárůstu cen pohonných hmot
  č.j. 491/12
  Předkládají: ministři financí a průmyslu a obchodu
  Projednávání bylo odloženo
 3. Výroční zpráva o činnosti Legislativní rady vlády za rok 2011
  č.j. 493/12
  Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády
 4. Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2011
  č.j. 473/12
  Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předsedkyně Energetického regulačního úřadu
 5. Výroční zpráva poradního orgánu vlády - Vládní dislokační komise za rok 2011
  č.j. 494/12
  Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
 6. Výroční zpráva České komise pro UNESCO za rok 2011
  č.j. 508/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
 7. Informace o pokroku v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (k 31. 3. 2012)
  č.j. 489/12
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
 8. Informace o stavu přípravy a výstavby dálnice D47
  č.j. 502/12
  Předkládá: ministr dopravy
 9. Informace o smlouvě č. 122800241 na provedení komplexní servisní podpory vozidel KBVP PANDUR II 8x8 CZ, jeho modifikací a jeho částí nebo příslušenství
  č.j. 497/12
  Předkládá: ministr obrany
 10. Informace o smlouvě č. 120100007 na "Servis prostředků informačních systémů C2 protiletadlového raketového vojska"
  č.j. 496/12
  Předkládá: ministr obrany
 11. Informace o připravovaných nadlimitních veřejných zakázkách na zajištění podpory provozu základních registrů, podle usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010
  č.j. 485/12
  Předkládá: ministr vnitra
 12. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Rozšíření poskytování stávajících služeb podpory ekonomického informačního systému Ministerstva vnitra - příprava na integraci HZS do ekonomického informačního systému Ministerstva vnitra“ v jednacím řízení bez uveřejnění
  č.j. 492/12
  Předkládá: ministr vnitra
 13. Informace o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Zajištění provozu Centrálního registru vozidel (CRV)“ v jednacím řízení bez uveřejnění
  č.j. 487/12
  Předkládá: ministr dopravy
 14. Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb na nadlimitní veřejnou zakázku "Implementace projektového řízení včetně nástrojů pro jeho podporu v resortu MD"
  č.j. 501/12
  Předkládá: ministr dopravy
 15. Informace o veřejné zakázce „KBT program - Učební program mladiství
  č.j. 479/12
  Předkládá: ministr spravedlnosti
 16. Informace o nadlimitní veřejné zakázce "Zajištění podpory správy a provozu základního registru osob pro Český statistický úřad"
  č.j. 480/12
  Předkládá: předsedkyně Českého statistického úřadu
 17. Návrh na uzavření rámcové smlouvy na právní poradenství v oblasti strukturálních fondů, v oblasti intervence 3.2 IOP
  č.j. 490/12
  Předkládá: ministr zdravotnictví
 18. Informace o účasti ministra obrany na společném zasedání ministrů obrany a ministrů zahraničních věcí zemí Organizace Severoatlantické smlouvy v Bruselu, Belgie, dne 18. dubna 2012
  č.j. 483/12
  Předkládá: ministr obrany
 19. Informace o účasti ministra obrany na zasedání ministrů obrany zemí Visegrádské skupiny v Litoměřicích, ve dnech 3. – 4. května 2012
  č.j. 498/12
  Předkládá: ministr obrany
 20. Informace o stavu plnění „Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů obchodních společností s majetkovou účastí státu nad 33 %, včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem"
  č.j. 509/12
  Předkládá: ministr financí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie