Tiskové zprávy

23. 10. 2013 14:55

Výsledky jednání vlády, 23. října 2013

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:
 1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
B. K projednání s rozpravou:
 1. Návrh nařízení vlády o stanovení limitu prostředků ze státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu části ceny elektřiny pro zákazníky a na úhradu provozní podpory tepla na rok 2014
  č.j. 1150/13
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 2. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky
  č.j. 1132/13
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 3. Souhrnné hodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2012 zpracované na základě údajů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2012
  č.j. 1134/13
  Předkládají: ministr zdravotnictví a 1. místopředseda vlády a ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 4. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2012
  č.j. 1106/13 - bod 13 schůze vlády 16.10.2013
  Předkládá: ministr životního prostředí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 5. Návrh investiční pobídky pro strategickou investiční akci společnosti JC Interiors Czechia s.r.o.
  č.j. 1148/13
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 6. Dokumentace programu Nová zelená úsporám identifikační číslo programu 115 280
  č.j. 1146/13
  Předkládá: ministr životního prostředí
  Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

 7. Žádost o výjimku ze zapojení se do resortního systému centralizovaného zadávání veřejných zakázek Ministerstva kultury
  č.j. 1135/13
  Předkládá: ministr kultury
  Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

 8. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc září 2013
  č.j. 1151/13
  Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 1. Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2013
  č.j. 1154/13
  Předkládá: 1.místopředseda vlády a ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030
  č.j. 1153/13
  Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 1. Informace o čerpání finančních prostředků vyčleněných Ministerstvu obrany ČR na zabezpečení letů ústavních a vládních činitelů
  č.j. 1163/13 
   Předkládá: ministr obrany 
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí s opravami.

 2. Informace o postupu přípravy programového období 2014-2020 na národní úrovni
  č.j. 1164/13
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 3. Návrh na odvolání z funkce zmocněnkyně vlády pro lidská práva, předsedkyně Rady vlády České republiky pro lidská práva, místopředsedkyně Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů a výkonné místopředsedkyně Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.
C. K projednání bez rozpravy:
 1. Zpráva o ověření možnosti zapojení výkonových ukazatelů do rozpočtového procesu při sestavování návrhu státního rozpočtu na rok 2014 a návrh dalšího postupu v této oblasti (úkol z usnesení vlády č. 341/2013 ze dne 15. 5. 2013)
  č.j. 1136/13
  Předkládá: 1.místopředseda vlády a ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Návrh na odvolání a jmenování člena Státní volební komise
  č.j. 1137/13
  Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 3. Návrh na poskytnutí peněžního daru do zahraničí (Afghánistán) z rozpočtové kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí
  č.j. 1141/13
  Předkládá: ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 4. Návrh na uskutečnění mezinárodní konference „Pražský rozšiřovací dialog II“ dne 4. listopadu 2013
  č.j. 1142/13
  Předkládá: ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 5. Návrh na uskutečnění pracovní cesty ministra zahraničních věcí na setkání ministrů zahraničí zemí Visegrádské skupiny a Středoevropské iniciativy ve dnech 30. a 31. října 2013 v Budapešti
  č.j. 1143/13
  Předkládá: ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 6. Návrh na obeslání 37. zasedání Generální konference UNESCO (Paříž 5. - 20. listopa- du 2013)
  č.j. 1152/13
  Předkládá: ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 1. Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 24. - 25. října 2013 v Bruselu
  č.j. 1155/13
  Předkládá: ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Návrh na obeslání 3. zasedání smluvních stran Protokolu o vodě a zdraví, které se koná ve dnech 25. - 27. listopadu 2013 v Oslu, Norsku
  č.j. 1156/13
  Předkládají: ministři zdravotnictví a zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:
 1. Zpráva o činnosti Státního fondu životního prostředí ČR v roce 2012
  č.j. 1104/13 - bod 11 Pro informaci schůze vlády 16.10.2013
  Předkládá: ministr životního prostředí
 2. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky České pošty, s.p. s názvem „Automatizovaná zařízení na výdej balíkových zásilek 1“ v jednacím řízení bez uveřejnění
  č.j. 1139/13
  Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra
 3. Informace o veřejné zakázce „Robotický systém da Vinci Si“
  č.j. 1140/13
  Předkládá: ministr obrany
 4. Změny plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu na rok 2013
  č.j. 1149/13
  Předkládá: vedoucí Úřadu vlády

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie