Tiskové zprávy

18. 12. 2013 15:20

Výsledky jednání vlády, 18. prosince 2013

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:
 1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
B. K projednání s rozpravou:
 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 888/13
  Předkládá: ministr práce a sociálních věcí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 1297/13
  Předkládá: ministr zemědělství
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 3. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 1361/13
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 4. Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2014 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
  č.j. 1326/13
  Předkládá: ministr práce a sociálních věcí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 5. Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2014
  č.j. 1369/13
  Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 6. Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
  č.j. 1368/13
  Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 7. Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
  č.j. 1303/13
  Předkládají: ministr práce a sociálních věcí a ministryně spravedlnosti
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 8. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 1302/13 - bod 7 schůze vlády 11.12.2013
  Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 9. Návrh nařízení vlády o stanovení seznamů návykových látek
  č.j. 1354/13
  Předkládá: ministr zdravotnictví
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 10. Návrh nařízení vlády o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech
  č.j. 1353/13
  Předkládá: ministr zdravotnictví
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 11. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění nařízení vlády č. 295/2000 Sb.
  č.j. 1409/13
  Předkládá: ministr dopravy
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 12. Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Zuzky Bebarové Rujbrové a Vojtěcha Filipa na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (sněmovní tisk č. 5)
  č.j. 1382/13
  Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala nesouhlasné stanovisko.

 13. Návrh poslanců Zuzky Bebarové-Rujbrové, Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče, Miloslavy Vostré a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se zrušují zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 21)
  č.j. 1383/13
  Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala nesouhlasné stanovisko.

 14. Návrh poslanců Stanislava Polčáka, Petra Gazdíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších zákonů (sněmovní tisk č. 23)
  č.j. 1384/13
  Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala nesouhlasné stanovisko.

 15. Návrh poslanců Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Jana Farského, Františka Laudáta a dalších na vydání ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti (sněmovní tisk č. 24)
  č.j. 1385/13
  Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala neutrální stanovisko.

 16. Návrh poslanců Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Jana Farského, Františka Laudáta a dalších na vydání zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (sněmovní tisk č. 25)
  č.j. 1386/13
  Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala neutrální stanovisko.

 17. Návrh poslanců Věry Jourové, Petra Gazdíka, Pavla Bělobrádka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 26)
  č.j. 1387/13
  Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala neutrální stanovisko.

 18. Návrh poslanců Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Jana Farského, Františka Laudáta a dalších na vydání zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti a zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (sněmovní tiskč. 33)
  č.j. 1388/13
  Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala neutrální stanovisko.

 19. Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Černocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Davida Kádnera, Martina Lanka, Karla Pražáka, Milana Šarapatky a Jiřího Štětiny na vydání zákona o péči řádného hospodáře u svěřeného majetku veřejnoprávních korporací (sněmovní tisk č. 37)
  č.j. 1389/13
  Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala nesouhlasné stanovisko.

 20. Návrh poslanců Radima Fialy, Tomia Okamury, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Černocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Davida Kádnera, Martina Lanka, Karla Pražáka, Milana Šarapatky a Jiřího Štětiny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 38)
  č.j. 1390/13
  Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala nesouhlasné stanovisko.

 21. Návrh poslanců k návrhu poslanců Radima Fialy, Tomia Okamury, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Černocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Davida Kádnera, Martina Lanka, Karla Pražáka, Milana Šarapatky a Jiřího Štětiny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 39)
  č.j. 1391/13
  Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala nesouhlasné stanovisko.

 22. Návrh poslanců Davida Kádnera, Tomia Okamury, Radima Fialy, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Černocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Martina Lanka, Karla Pražáka, Milana Šarapatky a Jiřího Štětiny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 40)
  č.j. 1392/13
  Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala nesouhlasné stanovisko.

 23. Návrh poslanců Davida Kádnera, Tomia Okamury, Radima Fialy, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Černocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Martina Lanka, Karla Pražáka, Milana Šarapatky a Jiřího Štětiny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 41)
  č.j. 1393/13
  Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala nesouhlasné stanovisko.

 24. Návrh poslanců Jana Farského, Andreje Babiše, Pavla Bělobrádka a dalších na vydání zákona o Registru smluv a o změně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 42)
  č.j. 1394/13
  Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala neutrální stanovisko.

 25. Návrh poslanců Stanislava Polčáka, Andreje Babiše, Pavla Bělobrádka a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (sněmovní tisk č. 43)
  č.j. 1395/13
  Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala souhlasné stanovisko s doporučením.

 26. Návrh poslanců Stanislava Polčáka, Andreje Babiše, Pavla Bělobrádka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 44)
  č.j. 1396/13
  Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala souhlasné stanovisko s doporučením.

 27. Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou
  č.j. 1372/13
  Předkládají: 1.místopředseda vlády a ministr financí a guvernér České národní banky
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 28. Návrh dalšího postupu zefektivnění výkonu státní statistické služby a revize v oblasti výkaznictví a evidencí
  č.j. 1355/13
  Předkládá: předsedkyně Českého statistického úřadu
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 29. Změna usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343, k používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při vynakládání finančních prostředků, v platném znění
  č.j. 1365/13
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 30. Zpráva o zavádění technologie DNSSEC a o plnění usnesení vlády ze dne 8. června 2009 č. 727
  č.j. 1366/13
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 31. Podání žaloby na neplatnost výzvy Evropské komise ze dne 4. listopadu 2013 ke zrušení rozhodnutí MPO č. 15439/2009 ze dne 26. října 2010 v části, týkající se dočasné výjimky z povinnosti poskytnout sjednaný přístup třetích osob k plánovanému podzemnímu plynárenskému skladovacímu zařízení v Dambořicích
  č.j. 1400/13
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 32. Nominace člena za Českou republiku do Výboru regionů (Committee of the Regions) pro funkční období 2010-2014 - nominace Svazu měst a obcí ČR
  č.j. 1364/13
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 33. Plán činnosti a rozpočet Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2014, tříletý plán a dlouhodobý plán
  č.j. 1376/13
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 34. Statut Státního fondu dopravní infrastruktury
  č.j. 1404/13
  Předkládá: ministr dopravy
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 35. Návrh Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON
  č.j. 1412/13
  Předkládá: předseda vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 36. Návrh na vyslovení souhlasu s přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2014
  č.j. 1373/13
  Předkládá: ministr obrany
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 37. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc listopad 2013
  č.j. 1397/13
  Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 1266/13
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 2. Žádost o vydání předchozího souhlasu vlády České republiky k převodu finančních prostředků soustředěných ve fondu zakladatele podniku Lesy České republiky, s.p. do státního rozpočtu, a to podle ustanovení § 19 odst. 4 zákona č. 77/1997 sb., o státním podniku.
  č.j. 1415/13
  Předkládá: ministr zemědělství
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 3. Žádost o povolení výjimky z podmínky trvalé nepotřebnosti majetku pro stát podle § 21 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 1418/13
  Předkládá: ministr zdravotnictví
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 1. Podání žaloby na neplatnost nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 885/2013 ze dne 15. května 2013 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 886/2013 ze dne 15. května 2013
  č.j. 1437/13
  Předkládá: ministr dopravy
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 2. Situace na Dole Paskov, návrh dalšího postupu a Memorandum o porozumění
  č.j. 1438/13
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 3. Materiál o problematice účtování a hrazení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny
  č.j. 1440/13
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 4. Návrh na uspořádání česko-bavorské výstavy a jmenování vládního zmocněnce pro její uskutečnění
  č.j. 1442/13
  Předkládá: ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

 5. Změna usnesení vlády ČR ze dne 26. září 2012 č. 693, k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2014 a 2015 a střednědobých výdajových rámců na léta 2014 a 2015
  č.j. 1443/13
  Předkládá: 1.místopředseda vlády a ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

C. K projednání bez rozpravy:
 1. Návrh na změnu Statutu Grantové agentury České republiky
  č.j. 1375/13
  Předkládá: předseda vlády
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Návrh na změnu Statutu Technologické agentury České republiky
  č.j. 1413/13
  Předkládá: předseda vlády
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 3. Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 16. prosince 2002 č. 1285, k návrhu na ratifikaci Úmluvy o nedovoleném obchodu na moři, kterou se provádí článek 17 Úmluvy Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami
  č.j. 1380/13
  Předkládají: místopředseda vlády a ministr vnitra a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 1. Návrh na nominaci Sira Nicolase Wintona na Nobelovu cenu míru
  č.j. 1423/13
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Návrh změny usnesení vlády ze dne 5. června 2013 č. 428 k odstraňování škod způsobených povodněmi v květnu a červnu 2013 na místních komunikacích a ostatním majetku obcí
  č.j. 1426/13
  Předkládá: ministr dopravy
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 3. Návrh na jmenování rektorů veřejných vysokých škol
  č.j. 1414/13
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 4. Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 19. - 20. prosince 2013 v Bruselu
  č.j. 1425/13
  Předkládá: ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:
 1. Fiskální výhled České republiky
  č.j. 1357/13
  Předkládá: 1.místopředseda vlády a ministr financí
 2. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávání v České republice v roce 2012
  č.j. 1374/13
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
 3. Informace o škodách způsobených povodněmi v květnu a v červnu 2013, jimiž byla poškozena sportovní zařízení ve vlastnictví, nájmu nebo výpůjčce občanských sdružení
  č.j. 1367/13
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
 4. Informace o činnosti pracovní skupiny pro zajištění dalšího postupu, operativní rozhodování a koordinaci průzkumných, monitorovacích a sanačních prací v souvislosti s havarijní situací způsobenou sesuvem na dálnici D8 u Dobkoviček a o přijatých opatřeních a rozhodnutích v listopadu 2013 a změně usnesení vlády České republiky ze dne 14. srpna 2013 č. 640
  č.j. 1378/13
  Předkládá: ministr životního prostředí
 5. Strategie řízení IKT MPSV
  č.j. 1319/13 - bod 3 Pro informaci schůze vlády 4.12.2013
  Předkládá: ministr práce a sociálních věcí
 6. Informace o průběžném plnění individuálního akčního plánu Integrovaného operačního programu
  č.j. 1377/13
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
 7. Informace ministra životního prostředí o plnění opatření k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/06 „Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané správy národních parků“
  č.j. 1379/13
  Předkládá: ministr životního prostředí
 8. Informace vládě ČR o nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Servisní služby technické a provozní podpory a rozvoje CESŘ pro období 2013 až 2015“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění
  č.j. 1359/13
  Předkládá: ministr zemědělství
 9. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Zajištění provozu a nutných úprav systému DMS - spisové služby 2014“ v jednacím řízení bez uveřejnění
  č.j. 1360/13
  Předkládá: ministr zemědělství
 10. Informace pro vládu o nadlimitní veřejné zakázce zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (Nákup kamenné soli (NaCl) na posyp komunikací pro ZÚ 2013/14 pro oblasti č.1 - 3 Karlovarská)
  č.j. 1398/13
  Předkládá: ministr dopravy
 11. Informace pro vládu o nadlimitní veřejné zakázce zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 1399/13
  Předkládá: ministr dopravy
 12. Informace pro vládu o nadlimitní veřejné zakázce zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (I/58 Příbor obchvat)
  č.j. 1401/13
  Předkládá: ministr dopravy
 13. Návrh na uzavření prováděcí smlouvy „Kontrola a monitoring stavebního projektu ,Prodloužení trasy A metra v Praze - provozní úsek V.A Dejvická (mimo) - Motol‘“
  č.j. 1402/13
  Předkládá: ministr dopravy
 14. Návrh na uzavření prováděcí smlouvy na veřejnou zakázku „Kontrola a monitoring stavebního projektu ,Dálnice D3 Tábor - Veselí nad Lužnicí‘“
  č.j. 1403/13
  Předkládá: ministr dopravy
 15. Návrh na uzavření prováděcí smlouvy „Kontrola a monitoring stavebního projektu ,Modernizace trati Votice - Benešov u Prahy‘“
  č.j. 1408/13
  Předkládá: ministr dopravy
 16. Informace o připravovaných veřejných zakázkách na zabezpečení provozu informačních systémů finanční správy v roce 2014
  č.j. 1411/13
  Předkládá: 1.místopředseda vlády a ministr financí
 17. Příprava nadlimitní veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění "Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) pro 1. čtvrtletí 2014“
  č.j. 1410/13
  Předkládá: 1.místopředseda vlády a ministr financí
 18. Informace ministra životního prostředí o stavu přípravy "Programu předcházení vzniku odpadů ČR"
  č.j. 1420/13
  Předkládá: ministr životního prostředí
 19. Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky MPSV v oblasti Informačního systému o průměrném výdělku za rok 2014 v jednacím řízení bez uveřejnění
  č.j. 1417/13
  Předkládá: ministr práce a sociálních věcí
 20. Úprava informačního systému obchodního rejstříku v souvislosti s NOZ
  č.j. 1424/13
  Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie