Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

16. 7. 2013 21:10

Výsledky jednání vlády, 16. července 2013

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:
 1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
B. K projednání s rozpravou:
 1. Návrh nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k likvidaci následků pohromy při povodních v období do 31. července 2013
  č.j. 815/13
  Předkládá: ministr obrany
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 2. Návrh poslanců Anny Putnové, Karla Schwarzenberga, Vlasty Bohdalové, Dagmar Navrátilové a Jaroslavy Wenigerové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1085)
  č.j. 813/13
  Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala nesouhlasné stanovisko.

 3. Návrh poslance Miroslava Kalouska na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1086)
  č.j. 814/13
  Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala souhlasné stanovisko.

 4. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 678/13
  Předkládá: ministr práce a sociálních věcí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 5. Návrh na složení Bezpečnostní rady státu, Výboru pro zpravodajskou činnost, Výboru pro obranné plánování a Výboru pro civilní nouzové plánování
  č.j. 816/13
  Předkládá: předseda vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 6. Změny ve složení členů Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy 
  č.j. 823/13
  Předkládá: ministr dopravy
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

D. Různé
* * *
Pro informaci:
 1. Informace o průběhu výběrového řízení na kandidáta na funkci soudce Tribunálu v rámci Soudního dvora Evropské unie
  č.j. 818/13
  Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády, místopředseda a ministr zahraničních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie