Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

11. 3. 2011 17:45

Vládní zmocněnkyně Monika Šimůnková: Odsuzuji aktivitu Dělnické strany sociální spravedlnosti

Tiskové prohlášení zmocněnkyně vlády pro lidská práva a vrchní ředitelky Sekce pro lidská práva Úřadu vlády České republiky.

V sobotu 12. března ohlásila Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) mítink v Novém Bydžově s pochodem „proti stoupající kriminalitě“. Účast na internetových stránkách avizují také radikální iniciativy Národní odpor a Autonomní nacionalisté. Organizátoři oznámili, že „shromáždění je pořádáno na základě četných žádostí bydžovských občanů, kteří jsou již v zoufalé situaci a z obavy o vlastní bezpečnost se bojí vycházet do ulic města.“

Odsuzuji tuto aktivitu Dělnické strany sociální spravedlnosti ve spojení s účastí výše uvedených extremistických organizací, které veřejně vyzývají k odporu „proti cikánskému teroru“ a otevřeně vyvolávají nenávistné postoje vůči Romům v ČR.

Existující zvýšená tenze části majoritní populace vůči romské menšině, již lze na základě politováníhodných událostí posledních měsíců ve městě zaznamenat, však není v žádném případě řešitelná těmito ani jinými podobnými akcemi, ať již DSSS či dalších extremistických iniciativ. Svým mítinkem a pochodem situaci DSSS nevyřeší, ale dále ji svými nacionalistickými výroky pouze vyhrocuje. Nelze připustit, aby si v demokratickém státě přisvojovali řešení takovéto situace jiné než k tomu zákonem povolané orgány či instituce.

V této souvislosti vítám a podporuji občanské aktivity v čele s iniciativou Nový Bydžov není sám!, která vyzývá k vyjádření nesouhlasu s těmito aktivitami DSSS přímo na místě, a která je postavena na respektu k lidským právům, jejich ochraně a odsouzení jakéhokoli násilí.

Pevně věřím, že starosta Nového Bydžova důsledně zajistí potřebná preventivní opatření ve městě před, při a po mítinku DSSS a ve spolupráci s policejními složkami, jež na místě budou plnit svoji zákonnou roli, tak bude zajištěna ochrana zdraví a majetku všech obyvatel města.

Zároveň tímto vyzývám všechny zainteresované strany ke klidnému, nenásilnému a trpělivému řešení situace dlouhodobějších problémů vzájemného soužití romské a většinové části místního obyvatelstva založenému na respektování principu stejné ochrany práv a svobod všech občanů.

Mgr. Monika Šimůnková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva

V případě dalších informací se obracejte na: Jan Osúch, tiskový mluvčí Úřadu vlády, tel.: 773 692 234

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie