Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

25. 5. 2009 15:29

Vláda souhlasí s poslaneckou novelou trestního řádu

Jednání vlády, ilustrační foto
Jednání vlády, ilustrační foto
Vláda dnes na své schůzi projednala poslanecký návrh novely trestního řádu (tisk č. 815), který se týká problematiky zákona, který je především v médiích často označován jako tzv. „náhubkový zákon“.

Návrh novely předložila skupina poslanců Kateřina Jacques, František Bublan, František Laudát, Martin Bursík a Přemysl Rabas. Poslanci mimo jiné navrhují napříště umožnit médiím legálně zveřejnit informace například o odposleších, bude-li to ve veřejném zájmu. O takové případy se podle povahy informace bude jednat zejména tehdy, půjde-li o informace týkající se osob veřejně činných (např. politiků).

Vláda s návrhem souhlasí, byť s několika připomínkami. Vnímá návrh přinejmenším jako významný krok k zahájení parlamentní diskuze ohledně rozsahu, v jakém má být veřejnost informována o probíhajících trestních řízeních, a to zejména s ohledem na skutečnost, že konečná podoba tzv. „náhubkového“ zákona vznikla právě na půdě Poslanecké sněmovny.

Smyslem této odborné i politické diskuze musí být nalezení rovnováhy mezi ochranou soukromí, obzvláště v případě obětí trestných činů na jedné straně, a právem veřejnosti na informace na straně druhé. Předložený návrh je v situaci, kdy ústavnost normy bude na základě návrhu skupiny senátorů teprve posuzovat Ústavní soud, poměrně důležitým kompromisem, zejména pak tehdy, budou-li v dalším legislativním procesu zohledněny připomínky uplatněné vládou.

Připomínky vlády směřují ke zkvalitnění návrhu a současně mají zachovat zvýšenou ochranu poškozeným, kteří jsou mladší 18 let, jakož i těm obětem trestných činů, vůči nimž byl spáchán trestný čin kuplířství, šíření pornografie, trestný čin proti životu a zdraví či proti lidské důstojnosti nebo trestný čin proti rodině a mládeži.

Smyslem připomínek vlády bylo zachovat úroveň ochrany dětí, které se staly oběťmi trestného činu, jakož i jiných poškozených, pokud se trestný čin bezprostředně dotýká jejich života, zdraví či lidské důstojnosti. Medializace takových údajů by totiž mohla ještě prohloubit negativní dopady spáchaného trestného činu na takové poškozené, a to mnohdy na celý zbytek života (tzv. sekundární viktimizace).

Vláda je také přesvědčena, že veškeré uveřejňované informace, i kdyby byly publikovány ve veřejném zájmu, musí vždy důsledně ctít požadavek objektivity a také zásadu presumpce neviny.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie