Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

15. 11. 2006 14:36

Vláda schválila návrh na zahájení exekuce společnosti SETUZA

Tisková zpráva po jednání vlády- vláda schválila návrh na zahájení exekuce společnosti SETUZA.

Usnesením vlády ČR ze dne 15. 11. 2006 bylo rozhodnuto o tom, že Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. („PGRLF“), jehož jediným akcionářem je Česká republika a který má za společností SETUZA a.s. pohledávky, jejichž výše přesahuje čtyři miliardy českých korun a které dlužník dne 23. 4. 2004 písemně uznal, podá návrh na zahájení exekuce k vymožení těchto pohledávek za společností SETUZA a.s.
Jednotlivé státní orgány a státem ovládané právnické osoby v minulosti opakovaně usilovaly o řešení pohledávek za společností SETUZA a.s. různými formami, včetně smírného řešení či prodeje pohledávek v transparentní obchodní veřejné soutěži.
Současně se o způsob řešení pohledávek PGRFL za společností SETUZA a.s. začala zajímat Evropská komise, a to z toho hlediska, aby nedošlo v rámci řešení pohledávek za společností SETUZA a.s. k poskytnutí nedovolené veřejné podpory tomuto dlužníkovi. K veřejné podpoře přitom může dojít nejen nevhodně zvolenou formou řešení pohledávek, ale i tím, že řešení pohledávek či jejich vymáhání bude nedůvodně odkládáno.
S cílem vyloučit, aby při nakládání s pohledávkami za společností SETUZA a.s. došlo k nedovolenému poskytnutí veřejné podpory, a současně z důvodu zachování naprosté transparentnosti při nakládání s pohledávkami, podal dne 15. 11. 2006 PGRLF návrh na nařízení exekuce pro vymožení uvedených pohledávek.
Exekuce prodejem podniku zajistí nejvyšší ekonomickou výtěžnost a umožní zachování provozu podniku bez toho, že by došlo k ohrožení produkce či zaměstnanosti.

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR
tiskovy.odbor@vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie