Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

25. 5. 2007 15:01

Vláda ČR podá žalobu na postup Evropské komise

Vláda České republiky na dnešním mimořádném zasedání rozhodla, že podá žalobu na postup Evropské komise ve věci rozhodnutí o Národním alokačním plánu II. k Evropskému soudnímu dvoru.

Rozhodnutí Evropské komise ze dne 26. března 2007 se týká snížení celkového množství emisních povolenek na emise CO2 v období let 2008 – 2012 z původně navrhovaných 101,9 mil. t/rok na 86,8 mil. t/rok., tj. o 11,6 %. Vláda považuje postup Evropské komise při stanovení celkového množství povolenek za nesprávný, protože v konečném důsledku vede k přidělení nižšího množství povolenek, než jsou očekávané potřeby České republiky v období 2008 - 2012, což je v rozporu se směrnicí 2003/87/ES o obchodováni s emisemi. Komise bez ohledu na návrhy ČR při výpočtu stanovení celkového množství povolenek použila vlastni metodiku a tím v rozporu s výše uvedenou směrnicí převzala kompetenci, která přísluší členskému státu.

Obdobnou žalobu na Evropskou komisi ze stejných důvodů již podalo Slovensko. Podáni žaloby vážně zvažuje i Polsko a Maďarsko, kterým byla rozhodnutím Evropské komise rovněž snížena celková množství povolenek na emise C02 v období 2008 - 2012.

Vláda České republiky se připojuje ke snaze Evropské komise o snížení emisí CO2 a využije veškeré ekonomické nástroje, které přispějí k nižší produkci emisí CO2 prostřednictvím zdanění, obchodu nebo regulace.

Česká republika také plní Kjótský protokol i politiku EU v oblasti snižování emisí.

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR
tiskovy.odbor@vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie