Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

15. 11. 2021 12:06

ÚZSVM společně s Úřadem vlády připravuje rekonstrukci bývalého Domu kultury těla naproti Strakově akademii

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v současné době finančně a organizačně zajištuje přípravu rekonstrukce objektu bývalého Domu kultury těla na nábřeží Edvarda Beneše pro potřeby Úřadu vlády ČR. Záměr opravit tuto památkově chráněnou budovu v historickém jádru Malé Strany schválila vláda 11. října 2021, podle vypracované studie proveditelnosti by měla rekonstrukce skončit v roce 2028.

Objekt bývalého Domu kultury těla, který býval součástí Klárova ústavu slepců, byl do roku 2019 v majetku Městského státního zastupitelství v Praze. V roce 2019 ji převzal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a vládní dislokační komise rozhodnutím č. 42/2019 stanovila, že uživatelem budovy bude Úřad vlády ČR.

Z několika možných scénářů dalšího využití byla vybrána varianta rekonstrukce budovy a následného využití Úřadem vlády ČR. Jedním z důvodů byla možnost přesunout do zrekonstruované budovy zaměstnance z dislokovaného pracoviště ve Vladislavově ulici, což je také naplněním záměru ÚZSVM soustředit administrativní budovy příslušné organizační složky do jedné lokality, v tomto případě soustředit zaměstnance do lokality blíže k hlavnímu sídlu Úřadu vlády. Významnou roli v rozhodování hrál i fakt, že se jedná o strategicky důležitý objekt z hlediska ochrany bezpečnosti samotného objektu Strakovy akademie, předsedy vlády ČR a celého kabinetu, protože budova se nachází přímo přes ulici naproti Strakově akademii, kde je hlavní vchod do vládní budovy a také premiérský vjezd do objektu Strakovy akademie.

V některých mediích se aktuálně spekuluje o tom, že v rámci projektu má vzniknout i tunel pro pěší, o kterém se v minulosti velmi obecně hovořilo. Tato varianta ale není v současnosti vůbec na stole, nebyla dále rozpracována, není předmětem studie využitelnosti a to ani v technické či finanční rovině. Úřad vlády nikdy takový požadavek ani neměl,” dodává vedoucí Úřadu vlády Tünde Bartha.

V současné době je připraven plán rekonstrukce budovy a jejího následného využití Úřadem vlády ČR pro administrativní a reprezentační účely. Součástí záměru je i technologické podzemní propojení obou budov pro telekomunikační a datové propojení a propojení bezpečnostních systémů. Náklady rekonstrukce se odhadují na 1,015 miliardy korun.

Dílo architekta Josefa Piskače bylo postaveno v letech 1906 až 1909 a v době otevření v něm byla zřízena první veřejná pražská sauna. V současnosti se jedná o nemovitou kulturní památku zapsanou do Ústředního seznamu kulturních památek ČR jakožto součást Klárova ústavu slepců, která je ale dlouhodobě ve velmi špatném stavebně-technickém stavu. Budova mimo jiné velice utrpěla během povodní v roce 2002.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie