Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

5. 1. 2007 17:07

Tiskové prohlášení

Tiskové prohlášení Mirka Topolánka

V posledních sedmi měsících jsem se plně soustředil na důležitá politická jednání a práci vlády. Nepovažoval jsem proto za nutné reagovat na všechny nesmysly a polopravdy, které o mně a mojí rodině vytrvale uveřejňovala zejména bulvární média. Také díky tomu se mé rodinné vztahy staly veřejně diskutovanou záležitostí. Nevybíravé metody bulvárních žurnalistů zásadním způsobem poškozovaly a poškozují životy mých blízkých. Já sám jsem veřejnou osobou, tudíž s něčím podobným musím, ač nerad, počítat.

Situace se nyní vyhrotila natolik, že cítím nutnost učinit zásadní prohlášení, a od této chvíle nebudu na další otázky týkající se mého soukromí odpovídat. Žádám také novináře, aby respektovali nejen moje právo na soukromí, ale zejména soukromí mých blízkých.

Rozhodl jsem se podat veřejnosti jasné informace, alespoň v té míře, v jaké to umožňují elementární ohledy vůči mým nejbližším.

1) V současné době nebydlím se svojí manželkou, a došlo tedy k odluce.
2) V současné době přechodně bydlím se svojí partnerkou Lucií Talmanovou.
3) K údajnému těhotenství Lucie Talmanové se nebudu vyjadřovat, jde o výlučně její záležitost a téma, které je ve slušné společnosti neveřejné.

Tato situace jistě není standardní, omlouvám se všem, které tento stav věcí netěší.

Život přináší nejrůznější situace, které musí člověk řešit a já ubezpečuji veřejnost, že své soukromé záležitosti vyřeším sám.

Podotýkám, že mé soukromé záležitosti nijak nenarušují můj pracovní výkon, a to jak ve funkci premiéra, tak vyjednavače o nové vládě, tak předsedy ODS.

Mediální ataky související s mou rodinnou situací pokládám za přemrštěné, neodůvodnitelné právem veřejnosti na informace a tvrdě postihující zejména mé blízké. Navíc si nejsem jist, zda nejsou některá konkrétní média a určití novináři motivováni politicky a zneužíváni k diskreditačním účelům. Toto prohlášení činím zejména s ohledem na své blízké a žádám novináře, aby přestali ubližovat těm, které mám rád. Nikdo z nich si to nezaslouží.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie