Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

28. 1. 2011 14:35

Tisková zpráva Úřadu vlády ČR k rámcové smlouvě se společností PROMOPRO

Úřad vlády ČR uvádí na pravou míru informace uvedené v minulých dnech v médiích, podle kterých došlo k výraznému navýšení rozpočtu na zajištění audiovizuální techniky a souvisejících služeb.

Rámcová smlouva uzavřená mezi Úřadem vlády ČR a společností PROMOPRO neobsahovala žádnou přesně specifikovanou výši finančního plnění. Nemohlo tedy dojít k žádnému devítinásobnému navýšení, jak uvádějí média. Tuto informaci proto považujeme za nepravdivou a nikdo dodnes nedoložil její zdroj.

Vláda dne 9. listopadu 2009 schválila na základě předložení Ministerstvem financí usnesení č. 1371 k vyhodnocení čerpání finančních prostředků na české předsednictví v Radě EU. Překladatelem tohoto usnesení bylo Ministerstvo financí a toto usnesení neobsahuje žádné informace, které by zpochybňovaly čerpání finančních prostředků na zajištění českého předsednictví v Radě EU. Následně na jaře 2010 schválila vláda také konečný účet za české předsednictví v Radě EU, jehož předkladatelem bylo také Ministerstvo financí (usnesení č. 288 ze dne 19. 4. 2010).

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) si vyžádal 17. 2. 2009 veškerou dokumentaci související se zadáním veřejné zakázky na zajištění audiovizuální techniky a služeb. Do dnešního dne, tj. téměř dva roky, ÚOHS neshledal žádná pochybení, ačkoli by tak z hlediska své působnosti učinit měl, pokud by k nim došlo.

Hlavním argumentem tehdejších zaměstnanců Úřadu vlády pro zahájení výběrového řízení bez uveřejnění na zajištění audiovizuální techniky a souvisejících služeb bylo, že exkluzivním provozovatelem a dodavatelem této techniky a služeb byla v Kongresovém centru Praha společnost PROMOPRO. Proto bylo z organizačního hlediska vhodné a z koordinačního hlediska méně náročné jednat s jedním partnerem. Kromě toho se jednalo o partnera, který měl nejenom zkušenosti s pořádáním podobných akcí v České republice, ale také disponoval bezpečnostními prověrkami.

Rámcová smlouva na zajištění audiovizuálního vybavení a provozování audiovizuálních celků a poskytnutí souvisejících služeb potřebných pro zajištění akcí konaných v rámci předsednictví ČR v Radě EU byla mezi společností PROMOPRO a Úřadem vlády ČR uzavřena počátkem září 2008. Schválení smlouvy prošlo standardním úředním procesem v rámci Úřadu vlády. 1. 9. 2008 smlouvu podepsal bývalý vedoucí Úřadu vlády ČR poté, co ji schválili také jeho bezprostřední podřízení.

Smlouva mezi Úřadem vlády ČR a společností PROMOPRO stanovuje rámcový mechanismus kontraktace pro dodávku audiovizuální techniky a souvisejících služeb. Tato rámcová smlouva nestanovuje žádnou, ani minimální, ani maximální cenu plnění, neboť v době jejího podpisu nebyl znám přesný počet a formát všech akcí, které se nakonec během českého předsednictví realizovaly. Smlouva obsahuje pravidla cenotvorby a pravidla uzavírání jednotlivých realizačních smluv při poskytování služeb.

Firma PROMOPRO nezajišťovala během českého předsednictví v Radě EU pouze ozvučení akcí, jak je prezentováno v některých médiích. Zajišťovala celkovou systémovou integraci, počínaje posilováním energetické sítě, zajištění záložních generátorů, zajištění satelitních přenosů pro účely televizního vysílání atd. Zjednodušení jejích služeb do podoby pouhého „zapůjčování mikrofonů“, tudíž neodpovídá skutečnosti.

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie