Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

11. 1. 2007 20:26

Tisková zpráva

Dnes v odpoledních hodinách proběhlo setkání předsedy vlády ČR Mirka Topolánka s náměstkem ministryně zahraničních věcí Spojených států amerických Danielem Friedem.

Setkání se uskutečnilo v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. V přátelské atmosféře spolu hovořili o následujících aktuálních tématech.

1. Kosovo a postoj ČR k publikování Ahtisaariho zprávy
Předseda vlády a náměstek ministryně zahraničních věcí se shodli na tom, že jakékoliv další prodlevy po lednových volbách v Srbsku v řešení konečného statutu provincie by mělo za následek politickou a bezpečnostní destabilizaci Kosova.

2.Víza
Premiér ocenil přístup amerického prezidenta Georgie W. Bushe v otázce vízové politiky, tak jak jej nastínil ve svém projevu předneseném v estonském Tallinnu.

3. Energetická politika a bezpečnost
Daniel Fried se živě zajímal o tuto problematiku a její následná řešení vzhledem k součastné situaci. V rozhovoru se také dotkli otázky umístění zařízení, které je součástí systému protiraketové obrany. Konečné rozhodnutí v této otázce lze očekávat v průběhu týdnů. Daniel Fried dále velmi ocenil český příspěvek vojenských a stabilizačních misí v Iráku a Afgánistánu.

Oba státníci vyjádřili své uspokojení nad vztahy obou států, které jsou ve všech oblastech velmi dobré.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie