Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

12. 2. 2009 17:51

Prohlášení předsednictví jménem EU k popravě Steva Henleyho

Evropská unie důrazně odsuzuje popravu Steva Henleyho, která byla vykonána dne 4. února ve věznici Riverbend, Nashville, Tennessee. Steve Henley byl odsouzen k smrti za vraždu Freda a Edny Staffordových v roce 1985. Od té doby trval na své nevině. Odsouzen byl na základě svědectví spoluobviněného. Poprava Steva Henleyho ukončila faktické moratorium, které stát Tennessee uplatňoval do vydání rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států amerických ve věci Baze v. Rees. Rozhodnutí soudu ze dne 16. dubna 2008 umožnilo obnovit v celých Spojených státech amerických popravy vykonávané smrtící injekcí. Evropská unie znovu zdůrazňuje své dlouhodobé negativní stanovisko k používání trestu smrti, a to bez ohledu na okolnosti. Evropská unie proto usiluje o všeobecné zrušení trestu smrti, přičemž prvním krokem by mělo být uvalení celosvětového moratoria na výkon trestu smrti. Evropská unie poznamenává, že Valné shromáždění Organizace spojených národů přijalo dne 20. listopadu 2008 rezoluci o trestu smrti, jež potvrzuje rezoluci přijatou v prosinci roku 2007, v níž se všechny státy, které trest smrti stále používají, výslovně žádají, aby zavedly moratorium na popravy s cílem tento trest zrušit. Věříme, že zrušení trestu smrti má zásadní význam pro ochranu lidské důstojnosti a pro pokračující rozvoj lidských práv. Evropská unie s ohledem na výše uvedené naléhavě vyzývá k obnovení faktického moratoria na používání trestu smrti ve státě Tennessee. K tomuto prohlášení se připojují kandidátské země Turecko a Chorvatsko*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Albánie, Bosna a Hercegovina a Černá Hora a země ESVO Island, Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Ukrajina, Moldavsko a Arménie. * Chorvatsko je nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie