Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

31. 8. 2010 13:25

Postižené obce se probírají z povodní, vláda chystá další pomoc

Náprava škod na Liberecku a Ústecku je po srpnových záplavách na samotném počátku. Vláda žádá o další prostředky z evropských fondů.

Vláda minulou středu rozhodla o rychlém uvolnění částky 665 miliónů korun z rozpočtové rezervy na obnovu dopravní infrastruktury. Důvodem rychlého rozhodnutí je snaha stihnout co nejvíce stavebních prací ještě do zimy.

„Největší škody jsou na železničních tratích v postižených oblastech. Odhadují se téměř na půl miliardy korun. Prostředky budou směřovat zejména na opravy na tratích: Benešov nad Ploučnicí – Česká Lípa, Děčín – Rumburk, Liberec – Černousy, Liberec – Žitava,“ řekl dnes novinářům premiér.

Povodně způsobily také významné škody na silnicích 1. třídy. Hned na několika místech je nutné opravit silnici I/13 v Libereckém kraji. Silničáři musí opravit stržené krajnice i části vozovky v Albrechticích, v Mníšku či Stráži nad Nisou. Více než 20 miliónů korun si vyžádá obnova mostu v Dětřichově.
„Pozemkový fond uhradí náklady na odstranění naplavenin na pozemcích ve vlastnictví státu. Fond také odloží splátku nájemného z pozemků silně poškozených povodněmi a svým klientům odloží finanční splátky z privatizace a prodeje státní zemědělské půdy,“ řekl Petr Nečas.
Vedle této rychlé pomoci jako koncepční řešení umožní Pozemkový fond ČR směnu či nákup státní půdy pro účely nové výstavby obcím a občanům postiženým povodní, a to za zvýhodněných podmínek.

Dotace obcím na nákup nebo výstavbu ubytovacích jednotek

Pomoc na odstranění následků povodní poskytuje také Státní fond rozvoje bydlení (SFRB). Pomáhá fyzickým osobám, jejichž bydlení bylo postiženo povodní. Pomoc je poskytována ve formě úvěru a ke krytí části nákladů spojených s opravami bytů a rodinných domů.

Petr Nečas, Dan Ramzer

Starosta Frýdlantu Dan Ramzer a premiér Petr Nečas 


Fond dále pomáhá fyzickým osobám, které byly vlastníky domu či bytu a v souvislosti s povodní přišly o bydlení z důvodu odstranění stavby nebo zničení stavby. Pomoc je poskytována ve formě úvěru na výstavbu nebo koupi nového rodinného domu nebo bytu.

Fond také poskytuje pomoc obcím a jejich prostřednictvím vlastníkům bytového fondu na opravy a modernizace ve formě úvěru ke krytí části nákladů spojených s opravami a modernizacemi bytů a domů poškozených povodní.

Ministerstvo financí požádá o peníze z Fondu solidarity EU

Aby mohla ČR žádat o prostředky Fondu solidarity standardním způsobem, musely by škody na našem území přesáhnout 21 mld. Kč. Vzhledem k aktuální výši škod (přibližně 6,5 mld. Kč) je možné žádat o finanční příspěvek z FSEU pouze na základě tzv. mimořádného kriteria pro regionální katastrofy.

V případě, že by žádost byla schválena, mohla by ČR získat nejvýše částku maximálně 162 milionů korun.

„Tento týden se z iniciativy Edvarda Kožušníka bude také Evropský parlament zabývat zařazením bodu pomoc zemím postižených letní povodní na program plenárního zasedání Evropského parlamentu, které proběhne od 6. do 9. září 2010,“ dodal premiér.

Vláda dokázala zasáhnout v době bezprostředního nebezpečí

Povodňovou situací bylo 6. a 7. srpna zasaženo 78 obcí v Libereckém kraji a 67 obcí v Ústeckém kraji. Srpnové povodně si vyžádaly 5 lidských obětí.

Pro zobrazení videa je nutné povolit JavaScript. Zde jsou instrukce jak povolit JavaScript ve Vašem webovém prohlížeči.

Nahrává se přehrávač videa ...


Vláda okamžitě uvolnila na bezprostřední pomoc obcím při odstraňování následků povodní 80 miliónů korun. Po 40 miliónech pro každý kraj.

V obou postižených krajích bylo od začátku povodní nasazeno celkem cca 230 jednotek požární ochrany a více jak 1200 hasičů. Na likvidačních pracích v Libereckém kraji se dne 18. srpna 2010 podílelo 106 jednotek PO s cca 400 hasiči (z toho je 84 jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí) a 124 ks mobilní techniky.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie