Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

11. 9. 2006 17:42

Odpověd na tvrzení poslance Zaorálka k summitu ASEM

Zaorálek se má nejprve zeptat, než začne kritizovat

Úřad vlády se ostře ohrazuje proti tvrzení poslance Zaorálka, který kritizoval údajnou nedostatečnou reprezentaci ČR na summitu ASEM v Helsinkách.

Předseda vlády Mirek Topolánek převzal účast na summitu po bývalém premiérovi v době, kdy byla jeho agenda včetně vystoupení účastníků již dohodnuta. Přesto, že na přípravu účasti premiéra Mirka Topolánka zbýval nestandardně krátký čas, podařilo se zajistit čtyři bilaterální jednání, která přinesla konkrétní výsledky.

Český premier jednal se svým polským protějškem Jaroslawem Kaczyńskim o společném postupu v rámci Visegrádské čtyřky ohledně oddáleníé vstupu nových členských zemí do Schengenského prostoru na rok 2008 až 2009. Oba premiéři se take dohodli na státní návštěvě Polska. Jednání proběhla v přátelské atmosféře.

Uspokojivý průběh mělo rovněž setkání s vietnamským premiérem Nguyen Tan Dungem. Předseda vlády Mirek Topolánek ho pozval na oficální návštěvu do Prahy. Vyjádřil zájem o zvýšení objemu obchodní výměny a vyrovnání pasivního českého salda vzájemného obchodu. Mirek Topolánek rovněž vyjádřil zájem českých firem na pokračování a dalším rozvoji dodávek především energetických zařízení (tepelné a vodní elektrárny), obráběcích strojů, spaloven pevného a nemocničního odpadu, čističek odpadních vod, zdravotnické techniky, důlních strojů a zařízení a dieselových motorů, dále i výrobu stavebních hmot (cementárny) a oblast městské a příměstské dopravy (tramvaje). Premiér také podpořil aktuální projekty českých firem ve Vietnamu. Ve vztahu k Vietnamu předseda vlády za ČR podpořil členství Vietnamu ve WTO. Závěrem vyjádřil uspokojení, že dochází k posunům ohledně perspektivy brzkého uzavření readmisní smlouvy a smlouvy o předávání odsouzených osob s Vietnamem.

Premiér se rovněž věnoval přípravě českého předsednictví EU. Sešel se se finským státním sekretářem pro EU Jari Luoto. Řeč byla o sdílení zkušeností z přípravou a vlastní organizací předsednictví EU a zkušeností o formulaci obsahové náplně předsednické agendy. Český premiér dohodl, že prostřednictvím naší ambasády v Helsinkách budou dodávány expertní materiály k této problematice a proběhne návštěva finských odborníků v ČR.

Na závěr summitu Mirek Topolánek hovořil i s malajským premiérem Y.A.B. Dato’ Seri Abdullah Ahmad Badawim. Ocenil zapojení Malajsie do boje s mezinárodním terorismem. Ujistil malajsijskou stranu, že v souvislosti se zamýšleným nákupem pasivního radarového systému Věra by neměl být problém při udělení vývozní licence ze strany českých úřadů. Český premiér podpořil i realizaci obchodů, projednávaných v současné době v oblasti obranného průmyslu.

Média přinesla dostatek podrobností o průběhu účasti předsedy vlády Mirka Topolánka na summitu ASEM. Pokud měl pan poslanec Zaorálek přesto pocit, že mu něco chybí, mohl se dotázat na úřadu vlády a příslušná informace by mu byla poskytnuta. Jeho tvrzení, že premiér nereprezentoval ČR dostatečně, je v rozporu s fakty a svědčí buď o zlém úmyslu, nebo o nízké profesionalitě stínového ministra zahraničí za ČSSD.

Martin Schmarcz
Ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie