Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

25. 1. 2009 20:35

NERV a ekonomičtí ministři diskutovali o opatřeních Národního protikrizového plánu

Hlavním bodem společného jednání Národní ekonomické rady vlády a porady ekonomických ministrů byla diskuse o možnostech státních rozpočtů na roky 2009 až 2011. Rozpočty mají zajistit dostatečné zdroje k uskutečnění doporučených opatření. Všichni účastníci jednání se shodli, že k dosažení tohoto cíle je nutné dodržení rozpočtové disciplíny.

Výsledkem dnešního jednání jsou návrhy a doporučení sad opatření vůči vládě. Ta mají reagovat na jednotlivé scénáře aktuálního vývoje a předpovědí, jakkoliv se nyní jeví, že jako pravděpodobný bude muset být aplikován scénář krizový. Ten má být aktivován v případě, že růst české ekonomiky bude predikován pro rok 2009 pod 2% HDP.

„Diskutovali jsme o 250 opatřeních. A nyní ministři pod vedením ministra Miroslava Kalouska budou vypracovávat Národní protikrizový plán. Fakticky prověřujeme dva scénáře. Jeden počítá s tím, že ekonomika bude ještě ve fázi růstové, ten druhý scénář je krizový, že ekonomika se dostane do fáze poklesu,“ řekl na tiskové konferenci premiér Mirek Topolánek.

Opatření byla též diskutována z pohledu jejich časových efektů, tzn. zda jde o opatření dočasná, krátkodobá, střednědobá či dlouhodobá, stejně jako z pohledu jejich časové aplikovatelnosti, tedy zda jsou legislativní nebo exekutivní, a zda jejich institucionální architektura je dostatečná či potřebuje nějakou inovaci.

„Vláda nechce předkládat soubor velmi populistických a nákladných opatření tak, jak jsme tomu svědky z některých opozičních lavic. Shodli jsme se, že na příjmové straně rozpočtu jsou prioritami našeho snažení zaměstnanost a posílení domácí poptávky, těmi nástroji bude nástroj zrychlených odpisů a chceme se zaměřit na usnadnění zaměstnávání pracovní síly, která poprvé nastupuje do pracovního procesu. Budeme hledat nástroj v odečitatelné položce ze základu sociálního pojištění,“ řekl ministr financí Miroslav Kalousek.

Výdajovými prioritami jsou investice do vědy, vzdělání, ekologie, do regionální infrastruktury, do dopravní obslužnosti, a to zejména regionální, aby byla zvýšena mobilita pracovních sil. Upřednostňovány mají být projekty s multiplikačním efektem, které budou stimulovat soukromé investory, aby se na takových projektech podílely.

„Rozhodli jsme se jít cestou spíše zlevňování české pracovní, protože 81 % českého HDP je tvořeno zahraniční poptávkou, nikoli tou českou. Spíše jsme diskutovali o tom, jak zlevnit český vývoz pro naše zahraniční partnery,“ řekl jeden ze členů NERV Tomáš Sedláček.

Základní smyslem společného jednání PEM a NERV byla analýza rizik a potenciálních dopadů světové finanční a hospodářské krize na Českou republiku, a diskuse o návrzích opatření, kroků a nástrojů, které by měly potenciální dopady světové krize na Českou republiku eliminovat a zmírňovat.

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie