Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

29. 7. 2010 21:00

Nečasova vláda ulehčí firmám cestu z krize, nebude jim házet klacky pod nohy

Předseda vlády Petr Nečas se večer sešel v Hrzánském paláci s vrcholnými představiteli firem zapojených do Svazu průmyslu a dopravy.

Hovořili společně o zjednodušení daňového systému, změnách ve výběru daní nebo o transparentnosti českého prostředí pro podnikání.

„Setkání bylo užitečné pro zpětnou vazbu ze strany představitelů hospodářské sféry. Jsem si totiž vědom, že cestu z krize i rozvoj hospodářství je schopen zaručit zejména soukromý sektor,“ řekl po setkání premiér.

Účastníci schůzky se shodli, že právě proto, že soukromý sektor je schopen zaručit například pracovní místa, je na vládě, aby jim dokázala vytvořit dobré podmínky a neházela jim klacky pod nohy.

„Na vládu Petra Nečase se hledí zatím zejména jako na vládu rozpočtové odpovědnosti. Ale představitelé firem se shodli při dnešní diskusi s premiérem na tom, že jde o vládu naděje. A to ve smyslu, že vyvede zemi nejen z krize hospodářské, ale bude schopna zajistit i hlubší celospolečenské změny,“ řekl po setkání v Hrzánském paláci prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Míl.

Premiér Petr Nečas také přiblížil účastníkům setkání změny ve výběru daní a zřízení Jednotného inkasního místa. Debatovali dále o podpoře exportu prostřednictvím Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP) nebo o novinkách v RIA (hodnocení celkových dopadů norem) a CIA (hodnocení dopadů korupce).

Jedním z podstatných témat byla i transparentnost českého prostředí. „Pro celou Českou republiku i pro rozvoj firem a jejich prosperitu je klíčové transparentní prostředí pro podnikání,“ dodal předseda vlády Petr Nečas.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie