Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

23. 5. 2007 17:47

Jmenování Rady vlády pro informační společnost

Na dnešním jednání vláda České republiky jmenovala členy Rady vlády pro informační společnost.

Ta byla jako odborný poradní orgán vlády pro oblast informační společnosti ustavena 28. března 2007 a je nadresortním orgánem, jehož hlavní rolí bude zejména plnit koordinační roli místo zrušeného ministerstva informatiky. Jejím prvním úkolem tedy bude předložit vládě strategický záměr rozvoje českého eGovernmentu.

Rada je především orgánem odborným. Z tohoto důvodu jsou jejími členy odborníci, jejichž vzdělání a odborné předpoklady zaručí, že činnost Rady bude dostatečným odborným zázemím pro rozhodování vlády v oblasti eGovernmentu a informačních a komunikačních technologií. Navrhovaní členové byli vybíráni právě podle těchto kritérií s ohledem na to, aby v Radě byly zastoupeny všechny důležité instituce, kterých se rozvoj informační společnosti a budování eGovernmentu dotýká.

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR
tiskovy.odbor@vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie