Tiskové zprávy

2. 5. 2011 18:31

Bezpečnostní rada státu projednala Bílou knihu o obraně

Bezpečnostní rada státu dnes za účasti prezidenta Václava Klause projednala Bílou knihu o obraně. Materiál předložil ministr obrany v souladu s programovým prohlášení vlády.

Bezpečnostní rada státu vzala Bílou knihu o obraně na vědomí a uložila ministru obrany předložit ji po dopracování na schůzi vlády.

Bílá kniha reaguje na klíčové aspekty současného bezpečnostního kontextu, kterými jsou např. dynamický vývoj bezpečnostního prostředí, zkušenosti z mezinárodních operací, nová strategická koncepce NATO, aktualizovaná Bezpečnostní strategie ČR, dopady ekonomické krize na veřejné rozpočty v ČR a souhrnná analýza zdrojů Ministerstva obrany a stavu ozbrojených sil ČR.

V materiálu se mj. uvádí, že ozbrojené síly budou v důsledku stárnutí populace a snižující se konkurenceschopnosti ministerstva obrany na trhu práce stále obtížněji získávat dostatek nových zájemců o vojenskou službu. Je také ohrožena kapacita pro plnění mezinárodních závazků ČR a plnění úkolů na území ČR.

Bílá kniha o obraně na danou situaci reaguje konkrétními návrhy a představuje návrh rozvoje Ministerstva obrany v příštích deseti letech, přičemž klíčovým obdobím implementace Bílé knihy o obraně bude rok 2012, avšak řada činností tento horizont překročí. Pro naplňování konkrétních úkolů bude rozhodující snaha o stabilizaci rozpočtu Ministerstva obrany.

Jan Osúch, mluvčí vlády

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie