Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

19. 12. 2008 11:15

19. 12. 2008: Bezpečnostní rada státu schválila cvičení krizového řízení na roky 2009 – 2011

Dnešní schůze Bezpečnostní rady státu se zabývala především bezpečnostními otázkami Severoatlantické aliance a Evropské unie, cvičením krizového řízení na následující tři roky, koncepcí mobilizace ozbrojených sil, bezpečností při českém předsednictví a závěrem dubnové inspekce Bezpečnostního úřadu NATO v České republice.

Ve schváleném Plánu cvičení orgánů krizového řízení na léta 2009 – 2011 je kromě tradičních cvičení (Zóna 2009, Zdroje 2010, Krize 2010, Odra a Morava 2011) nově plánováno cvičení „INFRASTRUKTURA 2011“. To je podle Bezpečnostní rady státu velmi potřebné z důvodu procvičení orgánů krizového řízení v podmínkách teroristického ohrožení kritické infrastruktury. Přípravu má na starosti Ministerstvo vnitra a cvičení má proběhnout ve 4. čtvrtletí 2011.

Koncepce mobilizace ozbrojených sil

Radě byla předložena také informace o stavu implementace Koncepce mobilizace ozbrojených sil České republiky. Hlavním cílem koncepce je zavedení reálného systému k provedení mobilizace ozbrojených sil ČR odpovídající současným potřebám zabezpečení obrany ČR. Základním východiskem zaváděného systému je princip odložené potřeby, kdy bude probíhat v míru pouze plánování provedení mobilizace. Realizace opatření k přípravě mobilizace budou přesunuta až do období, kdy se zvýší riziko hrozby vzniku ozbrojeného konfliktu, který bude vyžadovat mobilizační rozvinutí ozbrojených sil České republiky.

Podmínkou funkčnosti systému je včasná identifikace zvýšeného rizika této hrozby v předstihu několika let. Tento systém umožňuje v míru minimalizovat čerpání finančních prostředků na přípravu mobilizace ozbrojených sil České republiky, vyžaduje však jejich výrazné zvýšení po identifikaci rizika v období před a po vyhlášení stavu ohrožení státu a válečného stavu při realizaci předběžných a mimořádných opatření.

Závěr inspekce Bezpečnostního úřadu NATO v ČR a bezpečnost při CZ PRES

Programem schůze byly i další bezpečnostní otázky Severoatlantické aliance a Evropské unie. Bezpečnostní rada vzala na vědomí materiál o inspekci Bezpečnostního úřadu NATO v České republice v dubnu 2008. V závěrečné zprávě o výsledcích inspekce je konstatováno, že opatření provedená Českou republikou na ochranu utajovaných informací NATO do stupně utajení COSMIC TOP SECRET jsou uspokojivá, což ve stupnici používané NATO je to nejlepší hodnocení.

Schůze schválila i některá konkrétní opatření v přípravě bezpečnostního zajištění předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. Především jsou to systémy kontrol a schvalování akreditací na akce českého předsednictví v České republice a v Bruselu.

Na schůzi byla rovněž předložena informace o Plánu vytváření civilních zdrojů k zajištění bezpečnosti České republiky na léta 2009 – 2010, informace o pracovní poradě s tajemníky bezpečnostních rad krajů k aktuálním otázkám zajišťování bezpečnosti České republiky, o návrhu řešení problematiky budování záložních krizových pracovišť a o stavu plnění úkolů na rok 2008 v oblasti řešení problematiky kritické infrastruktury.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie