Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

28. 1. 2009 14:23

TK po jednání premiéra M. Topolánka s tajemníkem EOK J. Monksem

Text přepisu dosud neprošel korekturou. Děkujeme za pochopení.

Jiří František Potužník, tiskový mluvčí předsedy vlády pro předsednictví ČR v Radě EU: Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci, které se účastní český premiér a předseda Evropské rady pan Mirek Topolánek, generální tajemník Evropské odborové konfederace John Monks a ministr práce a sociálních věcí ČR pan Petr Nečas. Prostřednictvím spojení by s námi měl být v kontaktu i komisař EK pro zaměstnanost a sociální věci pan Vladimír Špidla. Poprosím v úvodu pana premiér a pana generálního tajemníka o úvodní slovo a potom dostanete prostor pro otázky.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Ještě jednou dobrý den. Vítám generálního tajemníka v Praze na připravované schůzce a standardní schůzce mezi předsednickou zemí a sociálními partnery EU. Chtěl bych do úvodu říci, že jsme oba si vědomi té situace do které se EU co se týče dostala. Procházíme poměrně velmi dramatickým vývojem. V některých zemích došlo už v průběhu finanční krize k velkému zásahu do bankovního sektoru. Celá EU dnes čelí ekonomickému poklesu a z toho vyplývajících problémů se zaměstnaností a celá řada doprovodných jevů, Shodujeme se na celé řadě aspektů. Shodujeme se na tom, že postup EU má být pokud možno společný, má podléhat společným pravidlům a má i společné řešení. Je celá řada věcí, u kterých máme totožný názor a já tu zastupuji evropské země se zeměmi EU, jsou některé specifické, s kterými souhlasíme jako Česká republika. Nás samozřejmě těší, že odborová evropská centrálu podporuje volný pohyb pracovních sil. Je evidentní, že tato bariéra, kterou máme v úmyslu odstranit v průběhu půl roku bojovat je jednou z mnoha věcí, které blokuji pracovní trh, které snižují mobilitu evropského pracovního trhu. Na druhé straně jsme diskutovali otázku tzv. vysílaných pracovníků, což je problém ve starých i nových zemích, v každé té zemi je trochu jiný. Je to věc, kterou budeme chtít také diskutovat či budeme chtít podrobit analýze. Bavili jsme se o klimaticko-energetickém balíčku. Já jsme při tom jednání nevzpomněl, že my bereme velmi vážně přípravu evropské pozice na summit v Kodani, který proběhne v rámci postkjótského procesu a který by měl rozšířit tu aktivitu EU na globální úroveň a speciálně velké hráče, USA, Rusko, Čínu a další dostat do tohoto směřování v oblasti energetiky. Shodli jsme se i na tom v rámci priorit předsednictví, že je třeba budovat společný pohled v otázce energetiky. První týdny jasně ukázaly, že bez společného postoje a postupu budou některé země ohroženy. Jedná se i o problematiku solidarity v energetice, což fakticky znamená nutnost propojovat soustavy ať už elektrizační nebo plynové. Bavili jsme se o rozšiřování EU. Bavili jsme se o celé řadě sociálních otázek a já chci říci na konci toho úvodního slova, že my jsme velmi té diskusi otevřeni a jsme kromě standardních setkání, která jsou během každého půl roku jsme ochotni vést diskusi, protože ekonomické problémy, recese a dopady na jednotlivé země EU jsou takové, že to beru za krizovou situaci a za nutnost vytvářet a navazovat i krizové partnerství a diskusi. My jsme na to připraveni.

John Monks, Generální tajemník Evropské odborové konfederace: Děkuji za vaše úvodní slovo. Chtěl bych vás přivítat a poděkovat, že jste si udělali čas. Chtěl bych zde velice ocenit možnost setkat se s panem premiérem a panem ministrem, kde jsme se bavili o základních bodech, o kterých naše centrála si myslí, že by měly být akcentovány během českého předsednictví. Chtěl bych oficiálně prezentovat dokument, který jsme předali českému předsednictví. Když mi to dovolíte, udělám to teď oficiální cestou. Klíčové body, které jsme zdůraznili se týkaly současné krizové situace, recese se kterou se EU potýká a musíme zdůraznit dvě zásadní věci. Je to velká krize a velká krize si žádá zásadní odpověď. Viděli jsme, co se děje například v Americe a potřebujeme ekvivalentní akci a věci zde v EU. Některé věci se už dějí, některé se podle nás by se měly odehrát a očekáváme od českého předsednictví, že zajistí, že v podstatě tu dynamiku nejenom zachová, ale bude dále posilovat. Druhou věc o které jsme se bavili s českým předsednictvím, je třeba držet EU pohromadě. Je zde určité nebezpečí, že v rámci krize se lidé budou spíše ohlížet a hledat pomoc u národních států a hledat pomoc na národní úrovni, ale důležité je, abychom řešili ty problémy a ty věci na evropské úrovni s ohledem na ostatní části světa, abychom, jak se to bohužel stalo v 30. letech, abychom se vystříhali toho, že jsme viděli nějaké protekcionistické akce a gesta, která měla svoje tragické dopady a které přispěly k těmto tragičtějším dopadům krize ve 30. letech. To jsou dvě zásadní věci, které očekáváme od českého předsednictví, že skutečně provede velmi razantní kroky během, období svého předsednictví. Poslední věc, kterou m dovolte ještě akcentovat zde je, že pevně věříme v nutnost svobodného pohybu pracovní síly, jak řekl pan premiér a rovněž bychom také chtěli zajistit, aby v rámci tohoto volného pohybu osob byli rovněž respektovány kolektivní smlouvy a aby migrační záležitosti a jiné aspekty nevstupovaly do této problematiky a je třeba tyto věci nějak oddělit. My jsme trošku znepokojeni na základě nedávných rozhodnutí Evropského soudu, které propojují tyto věci svobodný pohyb pracovníků a osob dávají do souvztažnosti s kolektivními smlouvami. Já se velice těším na naší spolupráci v následujících šesti měsících. Očekávám, že naše spolupráce bude nejenom plodná, ale že to zanechá stopu v rámci věcí, které řešíme v EU i co se týče sociální agendy.

Jiří František Potužník, tiskový mluvčí předsedy vlády pro předsednictví ČR v Radě EU: Děkuji a poprosím komisaře EK Vladimíra Špidlu a požádal ho o krátký komentář k tomu, co právě slyšel a shrnutí pozice Evropské komise v otázkách sociálních věcí a zaměstnanosti.ů Dobrý den, máte slovo, pana komisaři.

Vladimír Špidla, člen EK, komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti: Dobrý den. Pozice EK je vyjádřena v dokumentech, které už byly k dispozici. Toto je rozsáhlá krize, nepochybně a vyžaduje odpovídající koherentní odpověď v sociální oblasti. Vyžaduje také, aby se jako základ pro tu odpověď využil společný trh a EU jako nikoliv jen jednotlivé členské státy. Balíček pro obnovu byl chválen a teď je naším úkolem ho uplatnit co nejrychleji a co nejúčinněji a protože na konferenci se účastní John Monks, šéf evropských odborů, chci zdůraznit zásadní význam sociálního dialogu při řešení jednotlivých otázek i strategie. K tomu je EK naprosto připravena.

Jiří František Potužník, tiskový mluvčí předsedy vlády pro předsednictví ČR v Radě EU: Děkuji za úvodní slovo i do Bruselu. Dámy a pánové, máte omezený prostor pro vaše otázky. Prosím. Pokud žádné aktuální otázky nejsou, poděkuji zde přítomným i do Bruselu panu komisaři Špidlovi za jejich úvodní slova a těšíme se někdy příště nashledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference po jednání premiéra s tajemníkem EOK