Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

9. 1. 2009 16:03

TK - Premiér Mirek Topolánek a norský premiér Jens Stoltenberg

Text přepisu dosud neprošel korekturou. Děkujeme za pochopení.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády: Dobrý den dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítala na tiskové konferenci po jednání delegací předsedy vlády ČR pana Mirka Topolánka a předsedy vlády Norského království pana Jense Stoltenberga, kterého tady srdečně vítám, dobrý den. Pan premiér Mirek Topolánek má úvodní slovo.
Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já vás všechny zdravím, dobrý den. Potkáváme se v tomto sále opakovaně a stále častěji. Je vidět, že české předsednictví bude znamenat daleko větší nápor na naší, ale i vaší práci a já vám děkuji za informování veřejnosti o tom, co se dnes děje v Evropě. My s Norskem máme excelentní vztahy, nemáme žádné bilaterální problémy, neřešíme žádné bilaterální neshody, naopak jak po obchodní, ekonomické stránce, tak po nejrůznějších dalších oblastech ta spolupráce je nadstandardní. Norsko není členem EU, ale je EU velmi blízko. Zavedenou praxí je, že norská administrativa, norský premiér, a za jeho návštěvu děkuji, se informuje u nového předsednictví, jaké jsou priority, protože bezprostředně priority předsednické země a to, co EU dělá, mají samozřejmě vliv i na Norsko, které je velmi úzce ekonomicky, ale i jinak s EU provázáno. Navíc přispívá určitou částkou, a ne malou, jenom ČR z ní čerpá myslím 111 milionů euro, na nejrůznější projekty na záchranu kulturního dědictví, na projekty ve vzdělávání, v sociální oblasti, apod. Takže Norsko je nám velmi blízké. My jsme diskutovali ne jenom o agendě českého předsednictví a bilaterálních věcech, my jsme diskutovali i o aktuálních problémech, speciálně o, jak říkám už ustáleně, Gas a Gaza problems, takže jsme si vyměnili z mé strany velmi detailní informace o stávající situaci. Já předejdu dotazům k plynu tím, že se nebudu vyjadřovat k žádným detailům toho stávajícího stavu. Čeká mě cesta do Kyjeva, všichni hráči souhlasí s monitorováním měřících míst a pokud se podaří dnes, protože přijíždějí jednotliví komisaři, nebo jednotliví pracovníci této monitorovací mise do Kyjeva zahájit měření, tak je určitá naděje na odblokování celého problému, ale to je zhruba všechno a na žádné konkrétní dotazy, se omlouvám, odpovídat nebudu. My jsme diskutovali tento problém i v kontextu Norska jako jednoho z hlavních dodavatelů plynu na evropský kontinent. Norsko dnes naplňuje zhruba 25 % evropské spotřeby, společnost Hydro norská není jenom norským hráčem, ale působí v celé řadě jiných oblastí, např. v Kaspiku. Diskutovali jsme o možnosti, aby Norsko přes svoji organizaci zabezpečilo účast v těchto monitorovacích misích a po krátkých telefonátech jako konkrétní výsledek toho našeho jednání oznámí pan premiér, že jsou ochotni přispět v monitorovací misi, protože ta je organizována Evropskou komisí, je Evropskou komisí placena a měli by se jí účastnit experti Evropské komise, ale hlavně z těch firem, hlavních hráčů, evropského plynárenského trhu, kteří mají zkušenosti s měřením, mají zkušenosti s celým plynárenským bussinesem. Diskutovali jsme Carbon Capture Storage, to znamená ukládání CO2, v květnu se bude konat v Norsku velká demonstrace a diskuze právě o využívání ukládání CO2 do zásobníků. Je to věc, která zatím komerčně není úplně využitelná pro standardní využití, ale EU i ve svém rozhodnutí z Evropské rady prosincové počítá s využitím tohoto nástroje v rámci těch závazných cílů, které si stanovila. Diskutovali jsme o summitu v Kodani, post Kjótském, který bude vlastně předmětem přípravy právě našeho předsednictví a diskutovali jsme o celé řadě dalších věcí, ale já už teď dám slovo svému kolegovi panu premiérovi Stoltenbergerovi, aby vás seznámil se svým příspěvkem v rámci tohoto bilaterálního jednání.
Jens Stoltenberg, předseda vlády Norského královstvíchybí překlad, bude doplněn
Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji předsedovi vlády Norského království, nyní prosím vaše dotazy pouze k tématu, jeden až dva asi. Prosím.
Jana Erbánková, ČT: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat obou premiérů, říkáte, že dodávky do EU dodávky plynu ještě porostou v příštích letech, ale jak to vypadá s dodávkami konkrétně do ČR, protože plynaři říkají, že ty kapacity už jsou na maximu. Je možné je ještě zvýšit v příštích letech?
 Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já musím říci, že v dané chvíli moudré rozhodnutí devadesátých let o diverzifikaci dodávek z Ruska a 20% podíl z Norska nám při stavu našich zásobníků dávají větší klid ke spánku, než některým dalším evropským zemím, speciálně na Balkánu nebo třeba Slovenska. Také rozhodnutí o tom, že poskytneme Slovensku pomoc čtyř milionů kubíků je pomoc, kterou si můžeme i díky tomuto rozhodnutí devadesátých let dovolit. My máme uzavřený kontrakt a tím myslím komerčně uzavřený kontrakt mezi organizacemi, který je platný myslím do roku 2015, pokud bychom ho chtěli navýšit, tak se může jednat o diskuze po tomto datu. V dané chvíli ta kapacita Norska a tak, jak řekl pan premiér Stoltenberg, je na své hraně a pokud by chtěli navyšovat dodávky do Evropy a tím i do ČR, tak to bude znamenat úplně jiná opatření a v krátké době to možné není.
Jens Stoltenberg, předseda vlády Norského království: chybí překlad, bude doplněn
Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR
: Děkuji, další dotaz prosím. 
Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Ta záležitost rusko-ukrajinského sporu a fakticky nedodávek do zemí nejenom EU, ale evropských zemí, akceleruje a řeší se v řádu dnů a v posledním čase spíše hodin. V momentě, kdy bylo rozhodnuto o tom, že obě země, obě administrativy souhlasí s umístěním monitorovací skupiny Evropské komise, tak se začala tato okamžitě organizovat z expertů Evropské komise, ale hlavně samozřejmě, jak jsem řekl, z expertů možná těch deseti hlavních hráčů plynárenského trhu v Evropě a já jsem se domníval a to byl můj nápad, že by nebylo od věci, aby druhý největší dodavatel plynu v Evropě neměl účast v této misi. Bavili jsme se bezprostředně, pan premiér bezprostředně se pokoušel spojit se svými kolegy v Norsku a bezprostředně jsme rozhodli o tom, že to možné je. Půjde samozřejmě o jednotlivce a celé ty náklady hradí Evropská komise a já se domnívám, že na tom není nic mimořádného a strašně jsem chtěl poděkovat norskému premiérovi za okamžitou akci a okamžité řešení, protože těch plynovodů, těch tras je šest, respektive osm, těch měřících míst je celá řada a pokud budeme chtít opravdu naplnit to, co od toho očekáváme, že na všech měřících místech budou umístěny monitorovací týmy, tak budeme potřebovat řadu odborníků a já to okamžité řešení norského premiéra opravdu vítám.
Jens Stoltenberg, předseda vlády Norského království: chybí překlad, bude doplněn 
Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji poslední dotaz.
 Zachovalová, DPA: Otázka pro premiéra Topolánka, vy jste řekl, že nic neřeknete, ale přesto Gazprom právě před chvilkou řekl, že obnoví dodávky v případě, že budou ty mise rozmístěny, že bude podepsána dnes ta dohoda o jejich rozmístění té monitorovací mise. Můžete říci, přijedou všichni ti pozorovatelé, ti členové té mise na Ukrajinu dnes? My máme informaci, že část je v Berlíně, nebo byla dnes v Berlíně a jedete do toho Kyjeva, protože se tam bude podepisovat ta dohoda?
Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já myslím, že tušíte, že vám nebudu chtít říkat žádné detaily, protože ta mise je citlivá, obě ty strany si chtějí zachovat tvář a chtějí spíše se vyvinit z toho problému, který nastal v novém roce a nečekejte ode mě, že teď budu říkat nějaké detaily. Ano, já jedu do Kyjeva a jsem v úzkém kontaktu i s Ruskou administrativou, abychom dokončili ta jednání a prakticky rozmístili ty týmy, které se z Berlína postupně přesunují právě do Kyjeva, kde by měly být kolem třetí hodiny odpoledne. Já myslím, že říkat jakékoliv detaily je zbytečné, premiér Putin mě včera jednoznačně ubezpečil, že on garantuje i bez jakékoliv smlouvy možnost zpracování práce této nezávislé evropské mise všude tam v Rusku, kde bude potřeba, protože to měření nebude probíhat samozřejmě jenom na Ukrajině, ale i v Rusku, aby byl celý ten tok popsán, aby potom mohly postupně startovat dodávky tak, jak to monitorování bude probíhat. Včera byla podepsána dohoda mezi Evropskou komisí a ukrajinskou administrativou a společností Naftahas, jmenovitě pana Dubiny z Naftahasu a pana vicepremiera Nemiriji a pana komisaře Pielbagse.. Tato dohoda umožňuje práci na všech relevantních měřících místech na Ukrajině, pokud bude nutné podepsat nějakou další dohodu, tak by bylo výborné, kdyby byla podepsána, co nejdříve, ale my se domníváme, že odblokování těch dodávek je možné poté, co budou rozmístěny ty jednotlivé týmy a začne verifikované měření, které obě administrativy budou potvrzovat té nezávislé monitorovací komisi. Nicméně je to všechno s kondicionálem, to jednání probíhá, takže já jsem mírným optimistou, ale nečekejte ode mě jistotu nebo ujištění, že to bude vyřešeno definitivně dnes.
Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji předsedovi vlády ČR, předsedovi vlády Norského království, vám za pozornost, na shledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Audiozáznam tiskové konference