Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

6. 9. 2010 22:00

Tiskový brífink premiéra po jednání NERV, 6. září 2010

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Dobrý večer,. Dám a pánové, krátký briefingu předsedy vlády ČR Petra nečase po dnešním jednání Národní ekonomické rady vlády, která tedy, popravdě řečeno, ještě probíhá. Pane premiére, vaše slovo.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Děkuji, dobrý večer, dámy a pánové, já jsme tedy otevřel dveře a byl jsem překvapen, několik z vás přišlo a předpokládám, že to bylo hlavně kvůli tomu druhému jednání, ale přesto, my jsme měli pravidelné zasedání NERV, kde vedle organizačních a institucionálních aspektů, tedy určitých korků organizačních, kterými chceme dále pokračovat v práci NERVu, také jsme se zabývali některými důležitými otázkami. Problematikou veřejných financí, kde není záležitostí NERV řešit nějaké krátkodobé problémy typu, ve které rozpočtové kapitole se má ubrat nějaký objem peněz a kde se má přidat. Je to otázky spíše koncepčního rozvoje veřejných financí, především ve střednědobém a dlouhodobém výhledu. Myslí si, že to klíčové je, že se začne velice intenzivně pracovat v úzké spolupráci s ministerstvem financí a s dalšími orgány státní správy na záležitostech, které skutečně poskytnou vládě velice užitečnou a cennou expertní zpětnou vazbu, protože představa, že by si nejenom vláda, ale i ministerstva hrála na to, že jaksi spolkla veškerou moudrost, která se týká této problematiky, tak by byla představa velmi ošidná. To znamená, zabývat se otázkou procedurálních a institucionálních změn v oblasti veřejných financí, zde bych chtěl zdůraznit věci jako je zákon o rozpočtové kázni, Národní rozpočtová rada, problematika transparentnosti veřejných financí, protože jedním z problémů je, že rozpočty, včetně státního rozpočtu jsou velmi nepřehledné a netransparentní a tudíž také špatně nekontrolovatelné. Dále jsou to opatření na příjmové straně rozpočtu, kde NERV se ztotožňuje s vládní filosofií, to znamená, nezvyšovat složenou daňovou kvótu, spíše jí držet na stávající úrovni pokud jít cestami změn, tak ve struktuře této složené daňové kvóty, tedy spíše preferovat daně nepřímé, DPH a spíše tedy jít cestou úvahy v souvislosti s důchodovou reformou snížit odvody na sociální pojištění, protože ty jsou u nás skutečně rekordně vysoké. Patříme mezi 4 země v rámci EU, které mají nejvyšší odvody. Taková ta historka o tom, jak máme podseknuté daně, nemáme. Protože , když se vezmou do úvahy odvody, které= platíme na zdravotní a sociální pojištění, ta naopak, ta mezní daňová sazba je u nás jedna z nejvyšších, a vzhledem k tomu, že máme i prakticky jedny z nejvyšších, ne-li vůbec nejvyšší stropy na odvody, tak v této vazbě naopak vůbec z hlediska celkové daňové zátěže na tom nejsem zase tak dobře, jak bývá poukazováno. Bavili jsme se také a NERV chce velice intenzivně chce se vyjádřit i k dalším tématům, je zpracován velice kvalitní model financování školného a studijních půjček, z tohoto pohledu ty práce postoupily již poměrně daleko příslušnou projektovou skupinou a také problematika růstu cen elektrické energie je věcí, ke které NERV má svůj velmi pozitivní příspěvek a určitě porada ekonomických ministrů i vláda jako taková, podněty z NERVu v této oblasti využijí. Takže tolik k dnešnímu jednání NERvu.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Máme jenom kratičký čas pro vaše otázky, poprosím tedy maximálně tři. Chcete-li se teď zeptat na něco k jednání NERV. Prosím, Hospodářské noviny.

Hospodářské noviny: Zabývali jste se povodňovou daní, popřípadě, zda to spadá do těch krátkodobých opatření, kterými se NERV nezabývá?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Tím jsme se vůbec nezabývali, a to přesně spadá do té každodenní agendy a naprosto správně, to by mělo být pod rozlišovací schopnosti NERVu, ten by měl být poradní orgány vlády pro ty koncepční záležitosti, ne pro tyto detaily každodenní rozpočtové politiky.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím pan redaktor Táborský, Mediafax.

Mediafax: Dobrý den, zeptal bych se v souvislosti se zákonem o rozpočtové kázni, jestli bylo probíráno ono Sedláčkovo kriterium, které bylo už v první návrhu NERVu? Že by ten deficit byl vázaný na růst či pokles HDP?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Ano, jedním z bodů v rámci koncepčních prací v této oblasti je i vypracování rozumného kriteria, které by do sebe zahrnovalo rozpočtový deficit, ale také růst HDP a byla tu vazba na tyto dva rovky.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím poslední otázka.

Radiožurnál: Mohu se zeptat, jaké je doporučení NERVu stran úspory na té elektrické energii?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Je tam celá řad námětů, které bude i využívat porada ekonomických ministrů a posléze vláda,. My teď nechceme příliš specifikovat co to bude, takže s tím seznámíme veřejnost ve chvíli, kdy vláda dospěje k řešení.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkujeme mnohokrát za vaší pozornost, další briefing proběhne po jednání s představiteli odborů, děkujeme za trpělivost.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tiskový brífink premiéra po jednání NERV, 6. září 2010

Související zprávy