Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

6. 8. 2010 15:10

Tiskový brífink premiéra Petra Nečase k analýze ČMKOS, 6. srpna 2010

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Dobré odpoledne, dámy a pánové, začíná krátký brífink předsedy vlády České republiky Petra Nečase k dnešnímu vyjádření představitelů Českomoravské konfederace odborových svazů, prosím pane premiére.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Dámy a pánové, já jsem samozřejmě zaznamenal dnešní prohlášení vedení Českomoravské konfederace odborových svazů. Musím zdůraznit, že nad tím co zaznělo, jak to zaznělo a podobně, nejsem ani překvapen ani zaskočen a očekával jsem to. Toto ale považuji za nutné zdůraznit je, že vláda České republiky bude provádět reformy, jsme tím povinováni v této zemi, jsme tím povinováni veřejným financím, jsme tím povinováni občanům, kteří očekávají od této vlády že tato vláda zastaví zadlužování. Není možné pokračovat dosavadní cestou a z tohoto pohledu my jsme rozhodnuti vládní programové prohlášení naplnit a splnit. I odbory podobně jako tato země stojí na křižovatce, my jsme jasně řekli, že cílem vládní politiky je nedovolit, aby se Česká republika ocitla v jakémsi řeckém nebo maďarském scénáři. I v Maďarsku a Řecku to byly tamější odbory, které dlouhá léta bránili v provedení strukturálních reforem a vlastně přispěli k tomu že tyto 2 země se ocitly situaci ve které jsou. To znamená situaci kdy již z hlediska veřejných rozpočtů nejsou svéprávné, kdy musí poslouchat v mnoha ohledech i diktát zahraniční finančních institucí a kdy musí provádět velmi drastické škrty v platech, sociálních dávkách a důchodech. I k tomu přispěla dlouholetá politika řeckých a maďarských odborů. A Českomoravská konfederace odborových svazů se musí rozhodnout, zda nastoupí cestu řeckých a maďarských odborů, bude svými kroky svou rétorikou a postoji komplikovat nebo dokonce blokovat nezbytné reformní změny v této zemi, a pak ty které zastupuje, to znamená část zaměstnanců, přivede do situace, která bude dramaticky horší proti stávajícímu stavu. Pokud jde skutečně vedení Českomoravské konfederace odborových svazů o tu malou část zaměstnanců, které zastupuje, tak naopak reformy měli podporovat. Já chci jednoznačně říci, že stabilizace veřejných financí rozpočtu v letošním roce a v příštím roce se bohužel, a musím říct bohužel, bez rozsáhlých škrtů neobejde. Je také evidentní, že chceme-li dlouhodobě stabilizovat veřejné finance, musíme provádět skutečné reformy, ne pouhé škrty. Dveře k jednání s touto vládou a jsem to jasně deklaroval i v setkání s představiteli odborů jsou otevřeny. My jsme připraveni jednat, jsme připravení zúčastnit se zodpovědného sociálního dialogu, dialogu se sociálními partnery, ale samozřejmě představa, že jakýmsi zadupáním a protestními akcemi se zastaví nezbytné kroky, které jsou dělány v zájmů zaměstnanců, protože pokud nebudou provedeny, dopady na zaměstnance budou dramaticky horší za několik let. Takže tyto kroky zrušíme, tak to samozřejmě není reálná představa. Já jsem již řekl, že jsem připraven zástupci odborů jednat, dveře k jednání jsou otevřeny, myslím si že ten kdo chce skutečně jednat, tak zasedne první k jednacímu stolu před tím než začne vyhrožovat, pokud nesleduje nějaký jiné politické cíle. Já pevně doufám, že tomu tak není a bych rád když by odbory nezabouchli dveře k tomuto jednání ještě dříve než toto jednání budou moci proběhnout. Ale kroky které děláme k zastavení zadlužování jsou nutné, my nechceme aby se Česká republika dostala na maďarskou nebo řeckou cestou. Pevně věříme že Českomoravská konfederace odborových svazů se nebude chovat jako maďarské a řecké odbory a nepostrčí Českou republiku k maďarskému nebo řeckému scénáři. Děkuji, dámy a pánové, jsem připraven zodpovídat vaše dotazy.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Václava Vařeková Český rozhlas Radiožurnál.

ČRo: Pane premiére, bavili jste se už s odboráři nějakém konkrétním termínu nebo máte nějaký horizont?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já jsem se s vedením Českomoravské konfederace odborových svazů již sešel. Jednali jsme o důležitých otázkách, především o důchodové reformě. Jsem těmto jednáním kdykoliv připraven i koneckonců pan předseda a členové konfederace odborových svazů i další předáci mne mají ve svém mobilním telefonu, čili kdykoliv klidně mohou zavolat, kdykoliv ten telefon zvednu a kdykoliv jsem k tomuto jednání připraven. Jsme také domluveni, že poté co vláda, jsme tak domluveni s panem ministrem práce a sociální věci, obdrží důvěru a bude tedy plnohodnotnou vládu se všemi ústavními atributy, tak samozřejmě velmi rychle svoláme jednání předsednictva tripartity a potom jednání tripartity jako takové. My jsme připraveni každý krok, který budeme dělat, projednávat se sociálními partnery, jsme připraveni každý krok, který budeme dělat, trpělivě vysvětlovat, jsme připraveni každý krok, který budeme dělat tak trpělivě a přesvědčovat partnery, aby ho podpořily.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Agentura Mediafax.

Mediafax: Dobrý den, pan Středula dnes vyhrožoval, že případně mohou přikročit i k rozsáhlým stávkám a demonstracím, pokud by se k tomu odhodlali a hrozilo by to narušit chod státu, bude vláda připravena omezit právo na stávku?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já jsem pevně přesvědčen že Českomoravská konfederace odborových svazů nebude svými a praktickými kroky, které bude provádět, směřovat ke svému přejmenování na Maďarsko-Řeckou konfederaci odborových svazů, čili mimo jiné jsem přesvědčen, že je zájmem i předáků odborů být součástí sociálního dialogu, nikoliv nějakého střetu. Jestli chceme něčeho sáhnout, tak toho dosáhneme u jednacího stolu vláda i já osobně jsme k tomu připraveni.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím, další otázka.

Česká televize: Dobrý den, chtěl jsem se vás zeptat, odbory zároveň spočítali, jak by mohly vypadat s výdaji a příjmy a tvrdí, ež hodláte pouze škrtat a že co se týče té příjmové strány rozpočtu, tak ta se zeštíhlí o dalších 52 miliard. Mohl byste to komentovat, zda to je krátkodobé či co se bude dít?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já začnu tím, že samozřejmě v letošním a v příštím roce vzhledem k legislativním možnostem, které má tato vláda, tak je skutečností že základ úprav na výdajové straně bude v podobě rozpočtových škrtů, nikdy jsme to nepopírali. Jiná cesta ani z časových důvodů není možná. Na druhé straně i já patřím mezi jednoznačné kritiky toho, čemu já otevřeně říkám rozpočtové škrty prováděné rozpočtovými orangutany, protože ono je to v podstatě velmi jednoduchá metoda. Chceme-li skutečně mít dlouhodobě udržitelné veřejné finance a skutečně zastavit zadlužování, musíme provést hluboké strukturální reformy na výdajové straně státního rozpočtu. A je pravdou, že skutečné reformy a škrty je něco velmi odlišného a my musíme jít cestou reforem nikoliv pouhých škrtů. Reformy jsou dělány pro letošní a příští rok, kdy časový prostor není, aby se provedl hlubší reformní krok. Co se týče těch analýz, myslím si, že žádný věrohodný ekonom v této zemi tyto analýzy prováděné zpravidla panem Fassmanem, známou to ekonomickou perlou Českomoravské konfederace odborových svazů, nepotvrzuje, takže my si to se zájmem přečteme, já už to mám dokonce na svém stole, jsem si to s kombinací velkého zájmu a i určitého zdviženého obočí z některých propočtů pročítám a určitě si to pročtu. Nechci se tvářit že máme patent na rozum, že všechno děláme bezvadně a perfektně. Bude-li tam zajímavý podnět, jsme připraveni se jím nechat inspirovat. Na druhé straně klást důraz, na to založená tato analýza, na zvýšení příjmů, což je jenom jakýsi newspeak odborářský, protože zvýšení příjmů znamená zvýšení daně, čili jít cestou zvýšení daní znamená začít dusit ekonomický růst. Začít dusit ekonomický růst této zemi znamená začít likvidovat pracovní příležitosti. Čili chtějí-li jít v odborové centrále touto cestou, v podstatě likvidace pracovních příležitostí, poněkud překvapivý krok, ale zvyšování především přímých daní by k jiným důsledkům než nezastavení ekonomického růstu a k likvidaci pracovních příležitostí nevedlo.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Nemáte-li další otázky, tak mnohokrát děkujeme za vaši pozornost.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tiskový brífink premiéra Petra Nečase k analýze ČMKOS, 6. srpna 2010

Související zprávy