Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

6. 9. 2010 23:00

Tiskový brífink premiéra a předsedy ČMKOS, 6. září 2010

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Dobrý večer, dámy a pánové, vítejte na krátkém briefingu po jednání předsedy vlády ČR s představiteli odborových svazů, poprosím na úvod slovo předsedy vlády Pera Nečase.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Dobrý večer, dáma pánové, my jsme dnes měli další jednání s představiteli odborových svazů, kteří zastupují zaměstnance veřejného sektoru, na téma, které se týká úprav platů a mezd v příštím roce. Musím říci, že jsme vyslechli jasné sdělení představitelů odborů, že oni preferují, má-li dojít ke krácení objemů mzdových prostředků, tak redukci stávajícího systému tarifů a stupnic, tedy stávajících tabulek, jak existují s tím, že odmítají, aby docházelo ke změnám tohoto systému, který je nastaven na daný počet tarifních stupnic a na daný počet stupňů. V tomto máme rozdílné názory, musím říci, otevřeně a korektně, že jsme se neshodli, nicméně, musím také říci, že my tuto věc nepovažujeme za uzavřenou, v tuto chvíli, kdy vláda o tomto problému zatím nejednala, kdy o tom jednala pouze porada ekonomických ministrů, tak my preferujeme hlubší změnu systému platových tarifů a stupnic. Ale další jednání budou pokračovat, vláda se bude tímto problémem zabývat na své schůzi 8. září s tím, že tady jasně říkám, že to nehodláme uzavřít tento bod, budou dále probíhat jednání na expertní úrovni, my jsme požádali i zástupce odborových svazů, aby i oni přišli se svými alternativami. Jsme připraveni o nich jednat, bude probíhat jednání i na úrovni tripartity a jednání expertních skupin jak ze strany vlády, tak ze strany odborů plus tento formát, tedy představitel odborových svazů s ministrem práce a sociálních věcí za účasti předsedy vlády. My předpokládáme, že termíny dalších jednání budou sděleny, v tuto chvíli je nemáme definovány, protože musíme vyčkat na jednání vlády 8. září.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím také předsedu Českomoravské konfederace odborových svazů Jaroslava Zavadila.

Jaroslav Zavadil, předseda ČMKOS: Dobrý den, dámy a pánové, skoro vše bylo řečeno, já snad jen sdělím jednu věc, a to ty důvody, které nás vedou k tomu, proč si myslíme, že ten stávající systém by měl být zachován. Jsou ty, že čas, který byl pro tak důležitou změnu malý, je potřeba o těchto věcech jednat, že nejsou žádné analýzy, které by vedli vládu k tomu, aby takovou změnu nastartovala a proto také se domníváme, že je potřeba, aby se vycházelo ze stávaného systému, samozřejmě, že bylo řečeno o věcech, které by bylo možno z naší strany dát jako do vínku a o tom se bude jednat v těch expertních skupinách, protože jsme přesvědčeni, že jsme schopni i v tom stávajícím systému dát ty věci o kterých mluvil, či ještě nemluvil pan premiér, kde jsme si řekli, že určité podmínky vláda by ráda zachovala proto, aby došlo k tomu, k čemu by mělo dojít, aby ten systém byl nastaven a v žádném případě si nemyslíme, že by to mělo být pod tlakem a časovým tlakem. My přijdeme s návrhy, které budou některé ty věci řešit, které se zatím neříkaly, kde vláda má zájem na tom, její zájem je v tom, že chtěli ten systém změnit na základě několika podmínek a my jsme připraveni v průběhu několika týdnů či dnů tyto věci sdělit a pak bude jednání pokračovat. To je asi vše, co k této fázi mohu sdělit. Děkuji.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím, krátký prostor pro vaše otázky, Hospodářské noviny.

Hospodářské noviny: Já bych měl otázku na pana premiéra, jestli vy sám souhlasíte s tou jednou tabulkou, kterou navrhuje pan ministr Drábek pro všechny skupiny veřejných zaměstnanců? Pak otázka na pana Zavadila, pokud bude zachován současný systém, jestli jste ochotni jednat o redukci těch platů o nějaké procento dolů za cenu, že bude ten systém zachován? Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já musím říci, že pro mne to řešení, jak bylí připraveno, tak představuje jedno z přijatelných akceptovatelných řešení s tím, že my se nechceme zabetonovat v nějaké předem dané pozici a říkat, že přesto vlak nejede, Co jsme korektně představitelům odborů sdělili, že to zkrácení objemu platů o deset procent, že to, a to jsme řekli, to není věc k jednání. To z tohoto vláda neustoupí za žádných okolností a to o čem jednáme je způsob toho krácení. Čili ta varianta, která byla předložena ministerstvem práce je jedna z možných, pro mne je akceptovatelná, ale budeme o ní teprve jednat na vládě, protože je to jiná varianta než byla připomínkovém řízení a jsme připraveni o tom jednat i se zástupci zaměstnavatelů a odborů.

Jaroslav Zavadil, předseda ČMKOS: Pro nás je zase nepřijatelná ta změna, jak byla navrhovaná, proto se chce upnout k tomu stávajícímu systému a o těch deseti procentech tto tu bylo řečeno.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím, další dotaz.

Televize Prima: Já bych se chtěla zeptat, proč se tohoto jednání nezúčastnil i ministr financí? Případně, jestli bude i on jednat s odboráři?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já musím říci, že pravidlem bylo, a to mohu říci ze své zkušenosti, že tato jednání vedl ministr práce s představiteli odborových svazů veřejné sféry s tím, že teď jsme se do toho já iniciativně zapojil. Myslím si, že je to v pořádku, že je to ku prospěchu věci, minimálně ve chvíli, kdy za stranu odborů je tu předseda ČMKOS. To považuji za přiměřené. Kompetenčně toto spadá pod ministerstvo práce, nikoliv pod finance. A konkrétně, dokonce co se týče dnešního dne, tak pan ministr financí je v Bruselu, ale jak jsem řekl ,toto jednání kompetenčně patří ministru práce a sociálních věcí. On předkládá příslušné normy z hlediska zákonů, což je zákoník práce, tak příslušná nařízení vlády, ani jeden z nich nepředkládá ministerstvo financí.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím, další dotaz, ČT.

ČT: Já bych se zeptal, jak pana předsedy, tak pana premiéra, protože odbory říkali, že současné krácení, jak bylo navrženo, znamená více než 10 %. Říkal jste pane premiére, že chcete 10 %, jak to tedy vypadá v tom současném návrhu? Krátilo by se skutečně o více než 10 %?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Tady musím říci, že v součtu tarifních a netarifních složek by s nejednal o vyšší krácení než 10 %.

Jaroslav Zavadil, předseda ČMKOS: Tady máme rozdílné výpočty, my jsme přesvědčeni, že by to bylo o víc než 10 %. Jsme přesvědčeni, že by to v některých třídách bylo až 40 %.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Té tarifní složky, ale ne celkového objemu platů a mezd.

Jaroslav Zavadil, předseda ČMKOS: Tarifní složky, ano, ale jsou tam věci, které, ty nenárokové složky mzdy, s domníváme, že by nebyly vypláceny.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: K tomu nevidíme důvod.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím další dotaz.

ČTK: Dobrý večer, dotaz na pana předsedu Zavadila, zmínil jste, že přijdete s nějakými návrhy, víte alespoň rámcově, co ty návrhy budou obsahovat? Už jste s nějakými návrhy přišli na toto jednání?

Jaroslav Zavadil, předseda ČMKOS: N8m bylo na té schůzce řečeno, jaké jsou tři hlavní atributy toho, co by vláda chtěla. A my jsme na to reagovali tím, že v těch jednáních jsme ochotni o těchto věcech mluvit, ale ve stávajícím systému. Tedy jak ten systém je.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Takže, dámy a pánové, děkujeme vám za pozornost přejeme hezký večer. Nashledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tiskový brífink premiéra a předsedy ČMKOS, 6. září 2010

Související zprávy