Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

21. 4. 2010 16:28

Tiskový brífink po setkání s hejtmany, 21. dubna 2010

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, dobré odpoledne, vítám vás na tiskovém briefingu po jednání předsedy vlády a členů jeho kabinetu s reprezentací Asociace krajů ČR, zastupovanou na této tiskové konferenci jihomoravským hejtmanem Michalem Haškem, kterého tu současně vítám a požádám pana premiéra o úvodní vystoupení.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Dámy a pánové, dobré odpoledne. Byla to poslední schůzka Asociace krajů s členy vlády v období řádného mandátu této vlády. Proto to byla i příležitost se ohlédnou ta tím ročním působením společným. Obě strany daly najevo, že vzájemná interakce byla velmi dobrá, otevřená, musím říci od začátku, že jsme byly schopni se naslouchat nejen ve formátu jako byl ten dnešní, ale i na schůzkách Asociace krajů s jednotlivými ministry, ta setkání byla frekventovaná, vždy jsme byli schopni dát na stůl problém, na řadě otázek jsem se dokázali shodnout a posunout řešení dopředu. Například stabilizace regionální a státní dopravy, stabilizace s horizontem, perspektivou deseti let, řada dalších otázek,l které se vyřešili ke spokojenosti i některé otázky financování v rozpočtové tenzi. Uměli jsme se poslouchat, nebylo to překřikování a jenom mluvení. Já myslím že tato metoda komunikace přinesla určitě dobrý výsledek a chtěl bych využít této příležitosti, abych všem hejtmankám hejtmanům a jmenovitě předsedovi Asociace krajů panu hejtmanovi Haškovi za takovýto přístup poděkoval. O čem jsem hovořili dnes? Bylo to široké, některá témata ještě doznívají v jednání mezi jednotlivými hejtmany a ministry a týkají se regionálních jednotlivostí či resortních detailů. Hovořili jsme o otázkách životního prostředí, racionálního postupu v programu zelená úsporám. Hovořili jsme o otázkách přípravy rozpočtu na příští rok a vyslechli jsme postoj zájmy a situaci krajů. Hovořili jsme o osudu strukturálních fondů, o realokačních představách vlády, kterou jsme konfrontovali s představami Asociace. Budeme i nadále v kontaktu. Hovořili jsme i o otázkách zdravotnictví, které jsou vždy předmětem debaty, která není o tom, že si padáme kolem krku, ale slyšíme se a snažíme se o východiska, šlo o úhradovou vyhlášku, o vzdělávání lékařů, bylo to o situaci ve zdravotnictví, dotkli jsme se i systémových otázek financování. V mnoha ohledech jsme se dohodli, že ta jednání budou pokračovat, budou vyžadovat vyjasnění, jít na detail, nezůstat u krajských průměrů, ale věnovat se i jednotlivým zařízením individuálně. Hovořili jsme i o tématu té super-specializované lékařské péče. Ne vše jsme vyřešili k úplné spokojenosti obou stran, ale to se ani nečekalo, ale myslím, že se nám podařilo odpracovat vysoké procento problematiky, kterou jsme dnes měli na stole a se vzájemným pochopením. Já vám děkuji za pozornost.


Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji a nyní mi dovolte, abych poprosil Michala Haška o jeho slovo.


Michal Hašek, předseda Asociace krajů ČR: Děkuji,dobré odpoledne. Já v tom úvodu naváži na slova pana premiéra, já bych chtěl poděkovat jemu i všem členům jeho týmu, kteří se v průběhu toho roku vystřídali v pozicích ministrů za spolupráci a komunikaci s kraji ČR. Možná se vám to zdá zvláštní a samozřejmé, ale ona to taková samozřejmost nebyla. My jsem až do května loňského roku naráželi po volbách v roce 2008 na nezájem bývalého premiéra Topolánka o komunikaci s novými hejtmany a vládou. Bohužel to bylo v době, kdy už ČR začala ohrožovat hospodářská krize a projevily se negativní dopady do hospodaření státu, ale i krajů, všech. Od května mohu konstatovat, že hejtmanky a hejtmani měli u pan premiéra i ministrů vždy otevřené dveře, bylo to o tvrdých, ale korektních jednáních, kde většinově jsem dospěli k dohodě, ne vždy, ale větvinou ano a rád bych připomněl, že kromě desetiletého memoranda o financování ztráty regionální železniční dopravy, podle mého názoru největšího husarského kousku vlády pan premiéra Fischera a Asociace, který se už nepodaří zopakovat za 10 let při jakémkoliv složení vlády a hetmanského sboru. Rád bych připomněl i další záležitosti, byla to otázka společné podpory a prosazení prostředků na sociální služby, protože jak v roce 2009, tak pro rok 2010 hrozilo brutální krácení peněz na sociální služby do všech regionů a myslím si, že díky spolupráci vlády a Asociace se podařilo této záležitosti zabránit. Já jsem na dnešním jednání poděkoval panu premiérovi a minstru dopravy za mimořádný příspěvek 0,75 miliardy, který obdržely kraje na opravy silnic po letošní zimě. Nejsou to peníze, které úplně zhojí ten stav silnic, ale byly to peníze navíc, peníze, které teď nemusí kraje hledat ve svých napjatých rozpočtech. Hovořili jsme o otázce alokace prostředků evropských fondů ve prospěch regionů. Asociace krajů není spokojena s tou podobou materiálu, jak byl projednán, ale je to o další diskusi. Nestavíme se negativně k těm věcem, naznačili jsme si další východiska a myslíme si, že je možné ve prospěch regionů alokovat další finanční prostředky. Koneckonců dnes hejtmani a hejtmanky ujistili premiéra i ministra financí, že nebudeme v takovém případě požadovat kofinancování. Budeme schopni zajistit z vlastních prostředků, i toto může být podpůrný argument proto, aby se ještě vláda vrátila k této záležitosti a znovu projednala otázku posílení ROP a čerpání v regionech. V otázkách životního prostředí dnes padala výzva všech hejtmanů k tomu, aby program zelená úsporám alokoval určitou část peněz také ve prospěch veřejných budov. My jsme správci krajských nemocnic, domovů důchodců, středních škol a dalších a jsme přesvědčeni, že ministerstvo by mělo nabídnout veřejné finanční prostředky institucím včetně krajů, ale i obcím a městům právě z hlediska energetických úspor veřejných budov, i to je jeden ze způsobů, jak pomoci ekonomice v době krize, jak udržet zaměstnanost a dát zakázky formám. V souvislosti s vládní protikorupční agendou jsme se dnes seznámili s plánem na to, aby úředníci, kteří budou rozhodovat o veřejných zakázkách s objemem nad 300 milionů museli projít režimem bezpečnostních prověrek. Hetmani podporují tento princip i když je zatím z hlediska usnesení vlády závazný pouze pro státní úředníky, dohodli jsme se na další koordinaci v této věci a pokud, to je ojedinělé, budou takto velké zakázky zadávat kraje, i my se dobrovolně podřídíme tomuto režimu a chceme spolupracovat na legislativní úpravě, která to zakotví do zákona. To už bude věc nové sněmovny, ale do té doby budeme s vládou spolupracovat a chceme, aby veřejné zakázky na úrovni krajů, pokud budou na této výši rozhodovali lidé, kteří budou mít příslušná dokument NBÚ a projdou bezpečností prověrkou. Z hlediska zdravotnictví pan premiér naznačil naše výhrady, ty se týkaly úhradové vyhlášky, protože v některých krajích podle informací došlí až k 8% propadu plateb z pojišťoven a to negativně ovlivňuje jejich hospodaření. Hovořili jsme také o vzdělávání lékařů, protože na Asociaci krajů se obrátili mladí lékaři. V tuto chvíli chybí v ČR celý jeden ročník absolventů fakult, tedy 800 lékařů a máme informace o tom, že 10 % absolventů odchází ihned po absolvování do zahraničí. Nechceme, aby se to stalo časovanou bombou pro české zdravotnictví a je to naprosto stejný zájem vlády, která reprezentuje státní nemocni, jako hejtmanů, protože my reprezentujeme regionální zdravotnictví a to je 70 nemocnic v celé zemi. Takže ministryně zdravotnictví bude dále jednat s experty asociace krajů a chceme aby v té debatě mezi mladými lékaři, odbornými společnostmi, ministerstvem a kraji bylo jasno co nejdříve a parlamentní volby by v této věci neměly hrát žádnou významnější roli. Na závěr, ještě jednou, moje poděkování panu premiérovi i členům vlády za vysoce nastavenou laťku v komunikaci mezi kraji a vládou. Kéž by jakákoliv budoucí politická vláda s mandátem v ČR, jakákoliv, měla takový přístup a komunikaci s kraji jako vláda pan premiéra Fischera.


Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Já děkuji vám, pane hejtmane, teď je krátký prostor pro vaše dotazy. Prosím.


Televize Prima: Dobrý den, já bych se zeptala pana premiéra, co říká tomu že dnes bylo oznámeno, že by měl být viceprezidentem Evropské banky pro obnovu a rozvoj? A jestli to znamená, že se stěhuje do Londýna a co bude se statistickým úřadem?


Jan Fischer, předseda vlády ČR: Já bych vás poprosil, abych já odpovědí na tu vaši otázku to téma vyčerpal. Bylo by velmi nezdvořilé vůči partnerům, hostům zatížit toto téma tiskové konference něčím jiným než k čemu byla svolána. Nicméně, stručně, já jsem se snažil být konzistentní ve svých výrocích. Vracím se ke svému výroku, asi půl roku starému, nehodlám dál působit v politice. Uvažuji o práci v některých specializovaných institucích v tuzemsku či zahraničí. Je to odborná instituce, je to v zahraničí, je to EBRD, jsem potěšen tím, že to místo historicky poprvé se dostává člověku z ČR, byť ČR tam nebudu reprezentovat, stávám se členem top-managementu té banky, ale ne jako reprezentant ČR. ČR tím pádem toto místo porpvé získala. Přišel jsem k té věci tak, že jsem věděl, že ČR úsilím guvernéra ČNB, ministra financí dává najevo, že ČR by si zasloužila za ta léta působení toto místo, tak já když jsem se to dozvěděl, tak jsem začal o tom uvažovat a osvojil a octnul jsme se tam, prosím, to bych chtěl podtrhnout, na základě řádně organizovaného konkurzu. List, short-list, rozhovor s vysoce specializovanou britskou personální agenturou, rozhovor s viceprezidentem EBRD, prezidentem EBRD a nakonec jste slyšeli oznámení výsledku.


Michal Hašek, předseda Asociace krajů ČR: Nezbývá než panu premiérovi k vítězství v tomto výběrovém řízení samozřejmě gratulovat.


Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR:Děkuji, další dotaz.


ČTK:
Já bych se chtěla zeptat, navázat, pan Hašek už ráno řekl, že to znamená, že dohoda o vládě po volbách by měla být do září? Stihne se to podle vás a co budete dělat když ne? Děkuji.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Dobře, ale fakt, já jsem tolerance sama, ale poslední věc k tomuto, je to velmi nezdvořilé. Ten nástup je nominálně od 1. září, protože paní Brigita Schmegnerová končí 31.8., nicméně, dohoda je taková, že pokud by tato angažmá trvalo déle, já jsem přesvědčen a byl bych rád, kdyby netrvalo déle, samozřejmě dostojím svým povinnostem vůči této zemi a budu pokračovat i přes to první září v čele demisní vlády. Pochopitelně.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, prosím další dotaz. Tak pokud nejsou žádné další otázky k tématům, kterých se týkala schůzka premiéra s hejtmany,. Poděkuji panu premiérovi i předsedovi Asociace krajů ČR. Dámy a pánové, nashledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tiskový brífink po jednání s hejtmany, 21. dubna 2010

Související zprávy