Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

7. 1. 2010 12:09

Tiskový brífink po jednání s Cyrilem Svobodou, 7. ledna 2010

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Dobrý den dámy a pánové, vítám Vás v press-foyer po jednání předsedy vlády Jana Fischera s předsedou KDU-ČSL panem Cyrilem Svobodou a pana premiéra poprosím o úvodní slovo.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Hezké dopoledne dámy a pánové, je to první zde série rozhovorů se šéfy politických subjektů zastoupených ve Sněmovně respektive, těch kteří mají v té či oné komoře vytvořený svůj klub. Samozřejmě, že dominantním tématem byla problematika případných změn státního rozpočtu ke kterým směřují návrhy, které budou nebo předlohy, které budou projednávány na lednové schůzi Sněmovny. Smysl všech těch schůzek té dnešní, které budou následovat je ten, abych si zjistil postoj šéfů politických stran k těm legislativním předlohám, které Sněmovna bude projednávat s tím, že moje výchozí pozice a logika je taková, že byť už nejde o vládní návrhy, jsou to poslanecké předlohy, které nicméně by ve svém souhrnu znamenaly, kdyby byly všechny přijaty, že bychom se přiblížili k prohloubení schodku státního rozpočtu o dalších 15 miliard, za okolností, v kterých dnes jsme, já považuji opravdu za nepředstavitelné, neúnosné s ohledem na stav veřejných financí. Jsem toho názoru jako premiér vlády, která je zodpovědná za exekutivu v oblasti veřejných financí, takovéto narůstání deficitu potažmo dluhu za něco, co by této zemi vytvořilo skutečně velmi těžko snesitelné problémy, problém v budoucnosti, komplikovalo by východisko z krize a to je také věc o které hodlám politiky na té upozornit. Já nemám jinou možnost, já teď nebojuji za nějaký vládní návrh, já nedisponuji žádnou poslaneckou kapacitou ve sněmovně, já disponuji tolik o svoji odpovědností a odpovědností za řekl bych makroekonomické zdraví a zdraví veřejných financí této země. Není žádným tajemstvím, že na konci ledna budeme posílat do Bruselu jako vláda konvergenční program ,a že jistě schodky, které jsou v rozpočtovém výhledu plánovány, nebo jestli je s…uvažována na rok 2011 a 2012 , které se vlastně neliší od těch schodků, s kterým počítáme nyní, počítá rozpočet 2010, tak jistě reakce v Bruselu, reakce komise jistě nebude k těmto datům příznivá, čili bude potřeba při sestavě rozpočtu na rok 2011 a potažmo 2012 byť už to bude věc další politické garnitury, další politické garnitury už sáhnout k systémovým opatřením na straně výdajů, na straně daní podle toho, jak voliči rozhodnou ve volbách. Nicméně považuji to za velmi závažné a proto řekl bych, že je důvod takové rozhovory konat a apelovat na šéfy politických stran, aby se stejnou zodpovědností přistupovali a se chovali k těm návrhům. Já jsem zaznamenal názor předsedy KDU-ČSL k těmto věcím, on Vám ho samozřejmě sdělí osobně, to co bude KDU-ČSL je připravena podpořit a co nikoliv. Jenom jsem chtěl předznamenat, že jsme se tom v rozhovoru dotkli i dalších témat, které bude jaksi vláda zajímat a konzumovat během zbytku mandátu, byly to otázky, reformy vědy a výzkumu, aktuálně i problematika připravovaného antikorupčního balíčku a v obou těch oblastech tam jsme našli schodu a cítím tam velmi silnou podporu.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Pane předsedo máte slovo.

Cyril Svoboda, předseda KDU-ČSL: Dobrý den dámy a pánové. Velmi si toho vážíme, vážíme si tohoto setkání s panem premiérem. Velmi si vážím, toho co pan premiér teď řekl, že ačkoliv je premiér, který nedisponuje žádnými svými poslanci, takže je premiér, který bere vážnou odpovědnost za naši zemi a také za náš rozpočet jak bylo také řečeno, že bude zaslán konvergenční program do Evropské komise, takže to my bereme velice vážně. Této iniciativy si velice vážíme a jsme rádi, že k ní došlo. My jsme avizovali dopředu, jak se zachováme na nejvyšší schůzi PS, KDU-ČSL nepodpoří třinácté důchody, KDU-ČSL je proti změně stávající úpravě nemocenské a KDU-ČSL nepodpoří plošné zrušení poplatků ve zdravotnictví. To jsme řekli a takhle to bude a je v tomto shoda. Jediné co jsme navrhli a je to náš návrh, je návrh, aby mateřská se vrátila do původní polohy, protože je nepřijatelné, aby v době finanční a hospodářské krize klesly příjmy maminek na mateřské o 23 procenta. A to jsme avizovali ještě dříve, než byl schválen rozpočet do konce v době, kdy se rozhodovalo o rozpočtu v prvním čtení, takže víme, že tady vznikne náklad možná 1 až 1,5 miliardy korun ,a že se mají na to najít zdroje. To byl také důvod nebo jeden z důvodů, proč jsme nabídli onen vánoční balíček KDU-ČSL pro pana ministra Janotu, připomínám ty body, které tam byly ukončení super tendru na ekonomické zátěže, zpoplatnění hazardu, revize odměn manažerů státních a polostátních firem, stanovení referenční ceny na výstavbu dálnic kilometrů dálnic a vytvoření speciálního fondu pro čerpání prostředků z EU. A ty se prokázaly, že existují zdroje, ze kterých lze mateřskou určitě zaplatit, minimálně z daní hazardu, tomu vede a já jsem překvapen, jak pořád se kolem toho s tápe, šlape se kolem toho a nikdo není schopen se k této iniciativě připojit, protože je to snadné a proto my budeme trvat na té mateřské a doufám, že to projde PS i senátem, protože jsme byli zklamání z toho, že ODS zavetovala schválení tohoto návrhu zákona v prvním čtení a kdyby náhodou to bylo vráceno panem prezidentem, tak to je jediný případ, kdy avizuji dopředu, že podpoříme případně svolání mimořádně schůze sněmovny. Takže jediné téma, na kterém trváme je ona mateřská. Ve všem ostatním držíme i to co říká vláda, že nebudou naše hlasy pro jiné kroky, které by navýšily schodek státního rozpočtu. Využívám příležitosti, abych ocenil, jak se vláda postavil k návrhu zákona o zákazu akcí na majitele. Vláda to projednala a její stanovisko byť jsou v něm velmi vážné argumenty je vyvážené a bereme velmi vážně, co vláda ve svém stanovisku řekla. A znamená to, že v obecně na principu může být shoda, shoda bude a my neutrální stanovisko bereme vážně a bereme vážně, to co vláda namítá ve svém stanovisku a v dalším legislativním procesu, to budeme brát do úvahy. Stejně tak sice nesdílíme postoj vlády, kterým se vyjádřila negativně k našemu návrhu zákona o agentu provokatéru, ale to není protože nejsme ve shodě o principu. My rozumíme tomu, že ministr vnitra, ministr Pecina předloží vládě svůj návrh a vláda předloží návrh PS. Nám jde o to, aby to prošlo. My se tady nechceme prát, kdo bude první a kdo bude druhý, nám jde, aby tento návrh prošel. Náš návrh leží ve sněmovně a bude mít vláda komplexnější a lepší návrh, já si myslím, že je možné najít shodu a ne kdo bude první na cílové pásce. A konečně máme ještě jeden návrh o kterém jsme spolu s panem premiérem mluvili. A ten návrh, že bychom v tom protikorupčním tažení nebo v té aktivitě mohli jít dál a náš návrh říká, že bychom byli rádi, kdyby vláda udělala revizi všech výběrových komisí, které vláda jmenovala na zakázky nad 500 000 000 Kč ,aby ty lidi prověřila. A stejně tak by se toto stalo v jednotlivých resortech, protož tato vláda má velkou důvěru, má naší důvěru, je to vláda lidí, kteří nejsou propojeni politikou řekněme v tom horším slova smyslu. Je to jedinečná šance vzít záruku za tyto výběrové komise. Protože pokud je tu korupce také v tom, že jsou zavedeny některé pořádky, některé mechanismy, znáte to staří rutinéři si vědí dobře rady a někteří na tom i zbohatli. A je to potřeba se tomuto, čili. Takže náš návrh zní takto a já myslím, že i v tomto jsme našli shodu s panem premiérem. Také, jak říkal pan premiér, mluvili jsme o vědě, vzdělání, školství. Já jsme řekl názor a možná, že pan premiér taky se k tomu vyjádří. Já si myslím, že bychom měli velmi radikálně a rychle rozhodnou, které univerzity budou vědecko-výzkumné a které ne. Protože má-li státní maturita mít smysl, tak musí mít smysl tehdy, když otevře do budoucna absolventům střední školy přímo vstup do kategorie A, do té lepší univerzity. Podle mého názoru se mnoho nedovíme a chce to odvážný politický postoj a rozhodnutí a o tom jsme také chvilku mluvili, že toto je téma, kterému bychom se měli věnovat, Takže to je z mé strany a všem moc děkuji za velmi užitečný obsahový a věcný rozhovor a znovu opakuji KDO-ČSL bude podporovat vládu. Vlády si váží, váží si pana premiéra a my jsme velmi potěšeni, tím jak pan premiér si drží tu onu nadstranickost ,to je velmi sympatické. A má naši dlouhodobou podporu a bude ji mít. A ještě děkuji za to setkání.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Vaše dotazy, prosím.

ČTK: Pane premiére vy ten názor na mateřskou nezměníte ani po této schůzce. Znamená to, že nebudete chtít, aby zůstala na té loňské výši.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: My oba máme konci dlouhodobě, to je třeba ocenit. My oba dva máme prostě dlouhodobé konzistentní stanovisko. Vláda nic co by zvyšovalo schodek,protože ty kompenzační tahy, které by mohli ty 1,5 miliardy jaksi kompenzovat, ty jsou někde. Já jsem přítel tvrdých dat, já jsem statistik, takže já tady mám výsledek, kterým jeho přijetím by vedl prohloubení schodku o 1,5 miliadardy, byť to stanovisko prostě znám. Já mu politicky jsem politicky jsem schopen rozumnět s ohledem na vidění světa politického subjektu, který pan předseda reprezentuje. Na druhé straně ta moje logika je taková, že o té kompenzaci je možné mluvit tehdy, když bude tvrdě řekl bych na světě a přijata taková opatření na straně příjmů z hazardu atd., které to zkompenzují, že jo. Tady se jaksi bavíme o nějakém projektu, nějaké myšlence.Čili konzistentně držíme ten náš názor a já si myslím, že to je logické a pro obě strany pozitivum. Nicméně je na Sněmovně jak se bude rozhodovat a říkám já nejdu do Sněmovny obhajovat nějakou vládní předlohu.

Právo: Pana premiéra jsem se chtěl zeptat, co říkáte na ten návrh a na prověření těch půl miliardových zakázek. Potom ještě jednu otázku, která je mimo. Jaký termín voleb by Vám vyhovoval, budete to také podepisovat s panem prezidentem. Jestli ten dřívější nebo pozdější. A potom na pana předsedu Svobodu. Vy jste říkal, že nepodpoříte zrušení poplatků, ale jak se postavíte k tomu změně výše toho poplatku v lékárnách?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Pokud jde o dotazy na mě. Já začnu tentokrát normálně podle pořadí ne naruby jak to dělám obvykle. Zakázky to není prověření zakázek, abychom si rozuměli, to je návrh na prověření řekněme, členů komisí nebo jako prověření, zhodnocení těch komisí v těch víc než půlmiliardových zakázkách. My s tím počítáme i my se bavíme o tom a bude tam pravděpodobně zahrnut v tom balíčkovém návrhu i takový institut, že bychom mohli otevřít téma u členů a u těch bychom měli začít a dál to protahovat i do dalších do resortů a podobně členové těch komisí, které se nezúčastňují těch výběrového řízení posuzování těch projektů, je tam možnost uvažovat o bezpečnostních prověrkách ve smyslu prověření majetkových poměrů a podobně, a totéž by platilo u těch, kteří jsou na jednotlivých resortech zodpovědni. Nejde o to, kdo sedá v té komisi, ale kdo zadává, protože tam někdy ty procesy a distorze těch procesů mohou začínat. Ty komise už mohou se na to dívat právně formálně, ale může být zadáno tak, že výsledek může tím pádem být nastartován od začátku. Volby, zapomněl bych, nene, já nehodlám nějak vstupovat do vážné debaty o termínu voleb, to je rozhodnutí prezidenta a já ho budu respektovat.

Cyril Svoboda, předseda KDU-ČSL:Pokud jde o dotaz na mne, já jsem mluvil o plošných poplatcích ve zdravotnictví a náš program obsahuje návrh na revizi poplatků v lékárnách to v tomto smyslu, že nemají být poplatky za každou položku na receptu ale pouze poplatek za recept. Potom že má být pevný doplatek za lék, aby občan ČR nekupoval dražší lék v Bruntále než v Havlíčkově Brodě a konečně jsem pro to,,aby léky na banální nemoci byly plně hrazeny, protože každý máme na to, abychom si zaplatili léčbu chřipky a je potřeba, aby byly peníze na vážné operace, na chemoterapie a podobně. Toto jsme ochotni vždy podporovat. Ale to neznamená, že z toho vznikne problém pro veřejné rozpočty, protože to lze kompenzovat právě těmi plně hrazenými léky. To je téma k diskusi, nikoliv k tomu, abychom to ted realizovali. Návrh, který je na plošné zrušení poplatků nebo osvobození důchodců, to podporu KDU-ČSL nemá. Já se také chci vyjádřit také k těm výběrovým komisím, to vítám. Protože známe české pořekadlo, že staré psy novým kouskům nenaučíte, že je třeba jisté prověření provést a tato vláda, protože je apolitická, tak má tuito jedinečnou šanci, stejně jako u univerzit, protože tam si dokáži představit obrovské tlaky i z regionů a tohle, kdyby vláda udělala, tak to bude další důvod, proč jí zapsat do historie jako vládu, která prospěla ČR.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, prosím, poslední dvě otázky.

Radiožurnál: Já bych se chtěla zeptat pana premiéra, co by mělo být výsledkem všech těchto schůzek předsedů stran? Jen mapování situaci, či snaha op nějakou dohodu na tom, co má šanci ve sněmovně být odhlasováno a co ne?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Respektuji to, že strana bude stát za svými návrhy, ty opakuji, smysl debat je, abych já vyjevil pozici vlády, informoval o všech souvislostech i třeba toho konvergenčního programu a tak dále, k čemu přijetí těch návrhů může vést, v tom já cítím svou odpovědnost. Pak už je na jednotlivých politických subjektech, poslancích, senátorech, jaký k tomu zaujmou stanovisko. Respektuji to, že rozpočtová debata je bytostně politická, ale na druhé straně bych rád, aby zazněl hlas, který mluví o té společné odpovědnosti za budoucí ekonomický stav veřejných financí této země. Zmapování, to je dobré slovo. Jestli před jednáním sněmovny, to nechci předbíhat, budeme hledat nějaký formát, politici budou hledat. Já nechci předbíhat a pronášet nějaké tvrdé věty. Jen proto jsem chtěl, aby v komprimovaném čase a ze začátku ledna tyto debaty proběhly. Ne ve vzrušené atmosféře před jednáním či při něm a měli jsme čas na další kola či rozhovory a podobně.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím, takže poslední otázka.

ČTK: Já se omlouvám za své možná pomalejší chápání, ty prověrky výběrových komisí budou součástí protikorupčního balíčku? Ale bude to legislativní návrh, který to umožní nebo to začnete prověřovat?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: My zatím hledáme cestu jak na to. Jedna věc je posouzení těch členů komisí jako prima vista, bez kriterií, ale my tam chceme, uvažujeme o dalším kriteriu, že by členové těchto komisí, začneme u nejvyšších tendrů, více než půlmiliardových s tím, že bychom postupně nechali podrobit i členy těch komisí něčemu, čemu se říká bezpečnostní prověrka. Jednáme s ředitelem NBÚ, budeme o tom diskutovat na vládě, nepředbíhejme. Dokument je na vládě v pondělí, čili po schůzi vlády vám budeme moci dát. O tom neproběhne úplně jednoduchá debata na schůzi vlády, to už takové dokumenty přinášejí, to je samozřejmé. Uvidíme, jaký bude výsledek, dostanete o tom potřebnou informaci. Jen jsem chtěl sdělit, že s tím jak zajistit co nejkvalitnější a nejprůhlednější způsob nominace lidí do těch komisí, zvlášť u velkých zakázek, máme v tom protikorupčním balíčku na srdci.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, děkuji panu premiérovi i panu předsedovi KDU-ČSL za to že mezi vás přišli.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tiskový brífink po jednání s Cyrilem Svobodou, 7. ledna 2010

Související zprávy