Tiskové konference

30. 4. 2013 13:20

Tiskový brífink po jednání premiéra s Asociací poskytovatelů sociálních služeb, 30. dubna 2013

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Mnohé nasvědčuje tomu, že situace není zralá k tomu, aby od 1. ledna příštího roku přešlo rozdělování dotací na jednotlivé kraje. Dospěli jsme k názoru, že je nezbytné posunout rozhodnutí, debatovat budeme zda o rok nebo o dva. Součástí dlouhodobého řešení nemůže být pouze posun administrativních procedur z ministerstva práce a sociálních věcí na čtrnáct krajských úřadů. Součástí trvalého řešení musí být vytvoření sítě poskytovatelů sociálních služeb založené na střednědobých plánech poskytování jednotlivých typů sociálních služeb, včetně dlouhodobých kontraktů financování a zapojení prostředků zdravotních pojišťoven na vytvoření systému dlouhodobé sociálně zdravotní péče. Jedině tak vytvoříme stabilizovaný, dlouhodobě fungující systém sociálních služeb.

...

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Paní ministryně změnila názor, který měla na jednání, které jsme vedli před jistou dobou spolu na Úřadu vlády. Samozřejmě si vyslechnu její argumenty proč změnila tento názor. Stranický příkaz jdoucí ze stranické centrály nepovažuji za relevantní důvod ke změnění věcného, odborného názoru a zatím vše nasvědčuje tomu, že se o nic jiného nejedná než o záležitost, která má v podstatě stranický, nikoliv odborný charakter. Odmítám v rámci tohoto problému tomu dávat jakékoliv stranické zabarvení.

...

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Tady je vážná věc. Byl spuštěn systém, který měl něco garantovat, poskytování určité služby, ten systém toho není schopen. Naopak věci, které jsou naprosto zbytné, tak jsou dávány jako důvody existence a pokračování tohoto programu a jsou hledány důvody umělé, zástupné, aby mohl pokračovat. To není racionální stanovisko. To stanovisko má být odborné. Nehledáme dobré řešení, já jsem mnohokrát řekl, že ze špatných řešení vybíráme to nejméně špatné a já na svém názoru, že tím nejméně špatným řešením je ukončení tohoto projektu, nemám důvod cokoliv měnit.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tiskový brífink po jednání premiéra s Asociací poskytovatelů sociálních služeb, 30. dubna 2013

Související zprávy