Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

25. 9. 2006 10:51

Tiskový briefing vicepremiéra Petra Nečase a ministra financí Vlastimila Tlustého po jednání vlády v pondělí 25. 9. 2006 na zámku v Kolodějích

Tiskový briefing vicepremiéra Petra Nečase a ministra financí Vlastimila Tlustého po jednání vlády v pondělí 25. 9. 2006 na zámku v Kolodějích:

Radim Ochvat, osobní tajemník předsedy vlády ČR: Pěkné odpoledne, dámy a pánové, vítejte na velmi rychlém tiskovém briefingu. V průběhu jednání vlády jsem poprosil pány místopředsedu vlády Petra Nečase a také ministra financí Vlastimila Tlustého o pár slov. Pane místopředsedo, máte první slovo.

Vlastimil Tlustý, ministr financí: Dámy a pánové, já jsem ráno při příchodu některým z vás říkal, že prvním bodem, o kterém bude vláda rozhodovat, je rozhodnutí o privatizaci části akcií společnosti ČEZ, protože na tomto rozhodnutí závisel další vývoj jednání o výši deficitu návrhu státního rozpočtu na příští rok. Minulá vláda Jiřího Paroubka nám totiž zanechala návrh státního rozpočtu s nekrytými 30 mld. Kč ve Fondu národního majetku, přičemž Fond národního majetku, nebo přesněji řečeno, účet Fondu národního majetku je tím, kdo financuje nejenom odstraňování tzv. ekologických škod, ale také fungování Fondu rozvoje dopravní infrastruktury a další investiční akce. Dovolte mi, abych vám ocitoval Usnesení vlády, které bylo v dopoledních hodinách přijato, a to zní, že vláda souhlasí se zahájením prodeje části akcií společnosti ČEZ s výnosem maximálně do výše 31 mld. Kč. Poznamenávám, že to je ta částka, která ve Fondu národního majetku byla postrádána. Přičemž smyslem tohoto prodeje je pokrytí deficitu účtu Fondu národního majetku. Z těchto prostředků budou financovány výstavby infrastruktury, jako jsou dálnice, včetně dofinancování z Evropských fondů a projekty na odstraňování následků ekologických škod dle schválených privatizačních projektů. Zároveň vláda tímto Usnesením uložila ministrovi dopravy a ministrovi financí, aby prověřili efektivnost financování těchto projektů. Ve druhé části jednání byly probírány jednotlivé kapitoly, a tady mi dovolte předtím, než to podrobně popíše pan místopředseda vlády, konstatovat, že i po výsledku auditu státního rozpočtu, který jsme zveřejnili, myslím, že to bylo 6. září, dnes na jednání vlády při projednávání jednotlivých kapitol se objevují další položky ve výdajích státu, které nejsou pokryty připraveným rozpočtem od vlády Jiřího Paroubka ačkoliv, a to je velmi důležité, jsou to výdaje, které jsou uloženy platnými zákony. Přitom jsou to částky v miliardových rozsazích a podrobnosti vám uvede osoba zodpovědná, pan místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí, protože největší chybějící prostředky z platných zákonů vyplývající, jsou právě v jeho resortu.

Radim Ochvat, osobní tajemník předsedy vlády ČR: Děkuji panu ministrovi a nyní poprosím místopředsedu vlády a ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase.

Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí: Dobrý den, dámy a pánové. My projednáváme velmi detailně návrh státního rozpočtu, a je skutečností, že se ukazuje, že minulá vláda připravila této zemi opravdovou dluhovou povodeň, protože to jsou nejenom ona čísla, která jsme několikrát uváděli, tzn. dramatický nárůst výdajů, ale já bych chtěl připomenout, že jenom zákony, schválenými na jaře letošního roku, vzrostly výdaje v oblasti sociálních mandatorních výdajů o 70 mld. Kč proti letošnímu roku, a že dokonce původně uvažovaný výdajový limit, schválený minulou vládou, byl překročen tou samou vládou o 48 mld. Kč, tj. jenom dokument nezodpovědného chování minulé vlády. Zvláště dramatický se ukazuje vývoj v oblasti, na kterou jsme upozorňovali již před řadou týdnů, v době, kdy jsme ještě nebyli uvedeni do funkcí, a to především v tak citlivé oblasti jako jsou sociální služby. Tzn. ta část veřejných výdajů, směřující k nejpotřebnějším občanům z nepotřebnějších, tzn. lidí s různými zdravotními handicapy, postiženími, lidí, kteří jsou staří apod. Tady se ukazuje, že v tomto minulá vláda naprosto selhala. Já uvedu jenom několik čísel. V letošním roce je do oblasti těchto sociálních služeb směřováno v rozpočtu zhruba 13,1 mld. Kč. Minulá vláda připravila návrh rozpočtu, který do této oblasti směřoval 9,8 mld. Kč na příští rok, tzn. méně o více než 3 mld. Kč oproti stávajícímu stavu, a to se dnes ještě jednoznačně ukazuje, že minulá vláda mystifikovala Parlament, protože uváděla, že nový systém sociálních služeb nebude dražší než ten systém, který fungoval dnes. Jednoznačně se ukazuje, že to není pravda, že v systému chybí celé miliardy Kč, že rozpočet připravený minulou vládou pro příští rok je poddimenzován proti stávajícímu roku, znovu opakuji, o částku přesahující 3 mld. Kč. A to nejsou ještě zahrnuty ty zvýšené náklady, které plynou z hlediska nového zákona. Znamená to tedy, že onen údajný deficit, který vytvořila minulá vláda ve výši 88 mld. Kč je dělán, mimo jiné, na úkor těch nejpotřebnějších, sociálně nejcitlivějších skupin našeho obyvatelstva jako jsou lidé s handicapy, jako jsou důchodci apod., a to je podle mého názoru velmi závažná věc, a my teď samozřejmě hledáme způsob, jak tuto věc řešit, hledáme způsob, jak zajistit financování sociálních služeb, aby od příštího roku tento systém fungoval, aby nebyl narušen chod i zařízení, které jsou zřizovány městy, kraji a obcemi, jednotlivými institucemi, které budou tyto sociální služby zajišťovat. Budeme také samozřejmě hledat cestu, jak propojit systém zdravotnictví a systém sociální péče tam, kde je poskytována kombinovaná péče jak sociálního, tak zdravotního charakteru. Znovu opakuji, na jednu stranu tady byl zákon, který vláda, ohánějící se slovem sociální v každé druhé větě, hrubým způsobem podcenila, a hrubým způsobem vynechala finanční prostředky ve svém návrhu státního rozpočtu tak, že dokonce proti letošnímu roku chybí v tom systému více než 3 mld. Kč. A vůbec v sobě ten návrh, který připravila minulá vláda, vůbec nebere do úvahy to, že ten systém bude mít ve skutečnosti ještě zvýšené náklady, zvýšené výdaje.

Radim Ochvat, osobní tajemník předsedy vlády ČR: Děkuji také panu místopředsedovi, a nyní prosím vaše dotazy. Pan Takáč, Česká televize.

Daniel Takáč, ČT: Dobrý den, pana Tlustého bych rád prosil o jednu věc. Pan Paroubek před několika hodinami oznámil, že by ČSSD uvažovala o podpoře státního rozpočtu, ale pouze v tom případě, jednak že nebudete používat slovní pyrotechniku, to za prvé. A za druhé, především, že nesouhlasí s privatizací akciové společnosti ČEZ, tedy toho státního podílu. A že by o tom uvažovali za předpokladu, že by se uskutečnil projekt, kde by bylo 49 % toho státního podílu ve společnosti Letiště Praha. Jestli toto je pro vládu ČR přijatelné o tomto uvažovat. A ta druhá otázka na vás, ta se netýká státního rozpočtu, týká se něčeho jiného. Co říkáte tomu, že vás policie, vás osobně, v roce 2001 zahrnula do spisu, který se jmenuje Krakatice. A jestli jste si vědom nějakého provinění. Děkuji.

Vlastimil Tlustý, ministr financí: Tak já začnu od té druhé otázky, kterou si pamatuji lépe než tu první. Já jsem z nejrůznějších příznaků vzal už dávno na vědomí, že jsem byl odposloucháván a sledován. Pokud si vzpomenete, tak jsem veřejně vystoupil v Poslanecké sněmovně. Žádal jsem, aby tehdejší předseda vlády Špidla odpověděl na mou, tehdy jasně formulovanou otázku, a to, zda toto moje odposlouchávání a sledování bylo prováděno legálně, tzn. v souladu se zákonem. Jenom pro dokumentování této kauzy uvádím, že tehdy předseda vlády Špidla po dvou měsících odpověděl, že jedna tajná služba mu na tuto otázku odpověděla, že nikoliv, a další dvě služby, které mohou využívat tzv. operativní techniku, mu odpověděly, že mu neodpoví. Podle mého názoru už tehdy po zveřejnění této odpovědi v Poslanecké sněmovně, to bylo veřejně mnou sděleno, bylo přinejmenším mně zřejmé, že odpověď na tuto otázku, kdyby byla korektně poskytnutá, zní, že ano. To je k faktu, zda-li jsem byl odposloucháván a sledován. Já ho považuji za zřejmý.

Daniel Takáč, ČT: Jste si vědom nějakého provinění?

Vlastimil Tlustý, ministr financí: Já si žádného provinění nejsem vědom, já ani nevím, v jaké souvislosti tyto odposlechy a sledování byly povoleny, nebo prováděny. Já si nejsem vědom ničeho, co by to ospravedlňovalo. Ostatně, myslím, že je to patrné, že jsem si toho nikdy nebyl vědom i z toho, že jsem tehdy veřejně žádal o vysvětlení této okolnosti, a protože jsem si byl naprosto jist, a stále jsem si jist, že jsem se ničeho nedopouštěl, jsem to považoval za nekorektní postup státních orgánů. Je to všechno dodatečně potvrzeno se zpožděním, myslím, že pěti let, a pokud si vzpomenete, já jsem to i uváděl v médiích. Jediné, čeho jsem tehdy dosáhl bylo, že jsem v médiích byl ve stovkách případů zmiňován jako člověk, který neumí telefonovat. Proto jsem se také vyjádřil v kauze, která teď je aktuální, a to je kauza, na kterou upozornil pan ministr vnitra, že já osobně považuji tyto věci v mém případě za zřejmé a potvrzené, a nepotřebuji k tomu žádné další důkazy. Ostatně, některými z vašich médií byly poskytnuty, protože na internetu byly zveřejněny přepisy tzv. odposlechů mých rozhovorů z té doby.

Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí: A já bych možná odpověděl na tu otázku, která se týká privatizace. Když tak mě pan ministr financí doplní. Je evidentní, že návrh státního rozpočtu byl připraven tak, že, a jak již tady řekl pan ministr financí, že Státní fond dopravní infrastruktury nemůže být naplněn jinak než prostřednictvím privatizací. Co se týká požadavků ČSSD na privatizaci části podílu na Letišti Praha, tato věc se objevuje úporně již po řadu měsíců. Je to pozoruhodné, jak strašně moc ČSSD záleží zrovna na této konkrétní privatizaci. Proč zrovna si v tomto našla zalíbení je možná spíše na dotazy vás, novinářů, než nás, ale my jsme si všimli, že jsou velkými fanoušky této konkrétní privatizace. Možná by stálo za zmínění, že je zajímavé mluvit o prodeji 49 % v tomto letišti, když toto letiště není akciovou společností, tzn. velice těžko můžete prodávat 49 % akcií něčeho, co žádné akcie nemá. Tzn. my se nebráníme úvaze o privatizaci, včetně potenciální privatizace tohoto letiště, ale to znamená některé přípravné kroky. To znamená transformace do podoby akciové společnosti, tzn. pečlivá příprava privatizace. Všechny tyto kroky musí předcházet jakémukoliv privatizačnímu rozhodnutí, a naprosto realisticky, aby tyto věci byly provedeny správně, korektně a čistě, a transparentně. Tak to znamená mluvit o možné privatizaci někdy možná v roce 2008. Velice těžko v příštím roce, to je prostě nerealistické. A já znovu opakuji, ten požadavek na privatizaci Letiště Praha se objevil již v průběhu jednání o tzv. toleranci ČSSD vůči menšinové vládě ODS, a je to jakýsi pozoruhodný „evergreen“, čím je motivován opravdu netušíme. Co se týče té úvahy, která tady byla zmíněna v souvislosti s ČEZem, prostě tato privatizace je realizovatelná, to se jedná o nalezení těchto 31 mld. Kč, protože ČEZ je akciová společnost. Stát tam má určitý podíl, a z tohoto pohledu je to věc, která je velmi rychle realizovatelná. Privatizace Letiště Praha není rychle realizovatelná záležitost, a s vysokou pravděpodobností, má-li být provedena čistě, transparentně, korektně a právně čistě, tak je velmi těžko realizovatelná v takovém horizontu, aby její výnos mohl být zahrnut do rozpočtu na příští rok.

Radim Ochvat, osobní tajemník předsedy vlády ČR: Děkuji, další dotaz, prosím.

Vlastimil Tlustý, ministr financí: Já bych doplnil, aby bylo vidět, že to téma je opravdu velmi silné téma, zajímající sociální demokracii. Na dnešní ranní schůzce, která byla mezi předsedou vlády Topolánkem, mnou a předsedou sociální demokracie a bývalým ministrem financí, byla tato otázka také dotazována. My jsme byli dotazováni, do jaké míry s touto privatizací počítáme. My jsme odpověděli, že není našimi předchůdci procesně připravena, to je to, co říkal pan místopředseda vlády. Prostě hovořit o prodeji akcií společnosti, která není v tuto chvíli akciovou společností, je přinejmenším předčasné. A za druhé, to jsem říkal už řadě z vás, já se domnívám, že v případě národního letiště není správná skutečná privatizace, ale správné uvažování o dlouhodobém pronájmu, kdy by majetek státu provozovala soukromá společnost.

Radim Ochvat, osobní tajemník předsedy vlády ČR: Děkuji, další dotaz, prosím. Pan Houska, televize Nova.

Kamil Houska, televize Nova: Já bych měl dotaz, jestli dovolíte, jestli můžete, říkáte, že budete prodávat akcie ČEZu, že chcete 31 mld. Kč. Kolik je to zhruba procent akcií? A ještě jednu otázku. Mně by zajímalo, vy jste hovořil o tom schodku, včera, předevčírem, tak jste říkal, že 88 mld. Kč plus těch 31 mld. Kč za ten Fond národního majetku. Vezmu-li tyto peníze, privatizace to jakoby vyřeší, znamená to, že se blížíte schodku 88 mld. Kč, a nebo objevujete stále nové a nové díry, jak jste naznačovali, že ten schodek zase bude vyšší?

Vlastimil Tlustý, ministr financí: Pane redaktore, dnes je naprosto jasné, že nikdy žádné číslo 88 neexistovalo. K tomuto číslu, a určitě budeme dotazováni redaktory z různých světových společností, k tomuto číslu od počátku vláda Jiřího Paroubka připočítávala 31 mld. výnosů z privatizace. K tomu číslu také připočítávala řadu dalších kroků, ale toto bylo od počátku fiktivní číslo. Také, a na to také asi bude směřovat otázka, protože zatím vždycky k tomu směřovaly otázky, podíl dluhu vytvořeného v příštím roce státním rozpočtem - HDP je v tuto chvíli na úrovni 4 % - a to, jestli těch 31 mld. Kč pokryjí výnosy z privatizace, nebo čistý deklarovaný deficit, je z hlediska metodiky úplně lhostejné. Jinými slovy, to číslo 88 opravdu bylo jenom propagandistické číslo, které nemělo reálný základ. Přinejmenším, těch 31 mld. Kč k němu musíte připočítat, což jsme také korektně od počátku činili. Ale, a to byl předmět sdělení pana místopředsedy vlády, teď se postupně objevují částky, důsledky zákona o sociální péči, kdy souběžně k převodu plateb na jednotlivé individuální příjemce musí stát nadále financovat kraji a městy provozované ústavy sociální péče. Včera na tripartitě byla zmiňována až částka 8 mld. Kč. My jsme v rozpočtu původně předpokládali, my, nikoli vláda Jiřího Paroubka, ta předpokládala nulu. My jsme předpokládali 2,5. Dnes, na základě dnešního jednání, je evidentní, že ministerstvo práce a sociálních věcí bude požadovat částku 5 mld. Kč. Proč, to zopakuji – částku, se kterou bývalý premiér Jiří Paroubek vůbec nepočítal. Další takovou částkou jsou důsledky zákoníku práce. Před chviličkou ministr průmyslu sdělil, že není kryta částka přes 1 mld. Kč na zákonný útlum hornictví. Já jenom uvádím příklady, to jednání není ještě dokončeno, ale takto se postupně objevují další položky, které vláda musí vynaložit, protože jí to ukládají platné zákony.

Kamil Houska, televize Nova: A k jakému číslu se tedy blížíte?

Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí: Já bych jenom doplnil, že číslo 88 mld. Kč je naprosto chimerické, nesmyslné číslo, které v sobě zatajovalo dokonce povinné výdaje, které jsou dány zákony, které v sobě zatajovalo to, že Státní fond dopravní infrastruktury musí být naplněn více než 31 mld. Kč, tak dokonce toto číslo bylo v rozporu se zákonem o rozpočtových pravidlech, protože další číslo, které k tomuto návrhu schodku musíme připočítat je, že toto číslo v sobě zahrnovalo schválení tří zákonů, které jsou teprve projednávány v Poslanecké sněmovně, a o kterých nikdo neví, zda budou nebo nebudou schváleny, v jaké podobě budou schváleny. Čili, tam je dalších minimálně 25 mld. Kč, o kterých v tuto chvíli nedokáže nikdo říci. Čili, těch 88 mld. Kč je naprosto nepravdivých. A všimněte si, jak jsem diplomatický, a vyhýbám se slovu lživý údaj, protože neodpovídá dokonce ani znění zákona o rozpočtových pravidlech.

Radim Ochvat, osobní tajemník předsedy vlády ČR: Děkuji. Vzhledem k tomu, že oba pánové musejí odejít na jednání vlády, poprosil bych vás v tuto chvíli o poslední dotaz. Pan Dolejší, Mladá fronta.

Václav Dolejší, MfDnes: Já bych se tedy zeptal, jaký je opravdu v tuto chvíli schodek veřejných financí, jaký je poměr k HDP, plus jestli se do rozpočtu, pane ministře, vrátilo 10 mld. Kč na dálnici do Ostravy, a jestli vláda přišla s nějakými svými škrty typu snižování počtu úředníků? Děkuji.

Vlastimil Tlustý, ministr financí: K dálnici D47. Ta je v tuto chvíli, díky zpoždění vzniklém v uplynulých letech, finančním vyjádřením to zpoždění reprezentuje 5 mld. Kč, a nelze ho dohánět. Z hlediska nepřipravenosti pokračování této stavby nelze profinancovat podle informací příslušné instituce další 2 mld. Kč v letošním roce. Zbylé prostředky, pokud si pamatuji dobře, 12,6 mld. Kč jsou v rozpočtu pro pokračování této akce rozpočtovány. Jinými slovy – zpoždění z minulosti dohnat nelze, zpoždění vytvořené pro letošní rozpočet v rozsahu 2 mld. Kč také ne, ale celou zbylou částku na to možné pokračování, těch 12,6 mld. Kč, v rozpočtu připraveno je. Ještě jste se ptal na jednu věc.

Václav Dolejší, MfDnes: Jestli jste přišli s nějakými škrty typu propouštění úředníků?

Vlastimil Tlustý, ministr financí: Tak v tuto chvíli má vláda před sebou hledání prostředků na ty nezbytné výdaje, plynoucí z platných zákonů, jak je tady uváděl pan ministr práce a sociálních věcí. Já v tuto chvíli pouze uvedu, že návrhy, o kterých se bude rozhodovat je omezení běžných výdajů ve všech ministerstvech a orgánech ústřední státní správy na úrovni letošního roku, to je jedno zamýšlené opatření. Druhé, které je velmi pravděpodobné, je, že vláda se dnes rozhodne zmrazit čerpání z rezervních fondů, které mají jednotlivá ministerstva, aby tyto fondy byly k dispozici na krytí výdajů v příštím roce. A jedna z věcí, která je také blízká k rozhodnutí, je zastavení výstavby nových administrativních budov, které v některých kapitolách se objevovaly, a na kterých v této situaci nezbývají prostředky.

Václav Dolejší, MfDnes: Já jsem se vlastně ptal na výši schodku.

Vlastimil Tlustý, ministr financí: Já myslím, že ještě dnes se dočkáte tohoto závěrečného údaje, alespoň v to doufám. Dobře víte, že jednání začalo o částce 119 mld. Kč, a dokud nebudou uzavřeny ty kapitoly a ty částky, které jsme tady zmiňovali, tak by bylo čiré věštění, a já se do toho nechci pouštět. Vyčkejte na večerní hodiny.

Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí: Ještě probíhá sčítání kostlivců, vypadávajících ze skříně.

Radim Ochvat, osobní tajemník předsedy vlády ČR: Děkuji. Tak úplně poslední dotaz.

Daniel Takáč, ČT: K bezpečnostní situaci v ČR. Pan Paroubek dnes také říkal, že jste rozhodli o odvolání pana Randáka v době, kdy už jste věděli, že hrozí riziko teroristického nebezpečí ČR, protože ta informace je starší. A vy jste pana Randáka odvolávali v této době, to je jedna věc. Druhá věc, můžete zareagovat na to, že jste dnes svolali Bezpečnostní radu státu k této situaci, která podle informací zpravodajských služeb nastala, proč jste nesvolali Bezpečnostní radu státu již dříve a o opatřeních zabraňujících bezpečnostním rizikům rozhodovala pouze vláda ČR, tedy lidé, kteří o tom v podstatě vůbec nic nevědí?

Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí: Tak já začnu tím, že by bylo dobré, aby si pan Paroubek přečetl zákony a Ústavu. Je jediný kompetentní orgán, který mohl rozhodnout, je vláda ČR. Bezpečnostní rada státu je konzultativní fórum, které připravuje některá rozhodnutí v oblasti zahraničně-bezpečnostní a obranné politiky. Není to orgán, který může rozhodovat, to v žádném případě. Tady je opravdu třeba si přečíst, kdo je vrcholným orgánem výkonné moci v této zemi, a to je vláda, takže, tady se pan Paroubek hrubě mýlí. Že bývalý premiér nezná Ústavu, je podle mého názoru docela zajímavý faktor. Za druhé, není pravda to, co říká pan Paroubek. Vláda byla informována o vývoji, který se poměrně zdramatizoval v průběhu pátku, příchodem nových informací, které dostaly naše zpravodajské služby. Byli to ředitelé zpravodajských služeb, kdo požádali o svolání vlády. A vláda od počátku měla stejné informace jako měl např. předseda Bezpečnostního výboru pan Bublan. A jak víte, pan Bublan prohlásil předtím, než byl zcela zjevně seřván předsedou své strany, že by vláda, ve které by seděli oni, postupovala úplně stejně. Pak samozřejmě pan Bublan pod tím tlakem, jak je u něho zvykem, se zcela podvolil panu Paroubkovi, a začal to rozhodnutí také napadat, ale tu větu doufám média zaznamenala, že by jejich vláda postupovala úplně stejně. Takže, z toho je, podle mého názoru, evidentní, že pan Paroubek se chová velmi neuvěřitelně. Já musím říci, že jsem nesmírně zklamán jeho chováním, přestože jsem od něho nečekal nic pozitivního, takže i toto dokáže zneužít k útokům, k politické agresi a ke kopancům do vlády, je podle mého názoru, neuvěřitelné, a já prostě k tomu další komentáře nemám.

Vlastimil Tlustý, ministr financí: Já bych doplnil, jestli mohu, já jsem byl účastníkem toho půlnočního jednání, a pan předseda výboru Bublan tam byl rovněž, a je tudíž tím nejlepším svědkem. Tam bylo výslovně uvedeno, a já si to pamatuji velmi přesně – jednání vlády bylo svoláno bezprostředně poté, co ředitelé tajných služeb o to požádali. Z jakých informací vychází pan Paroubek dále já nevím. Já jenom vím, že tam z úst ředitelů tajných služeb byla použita tato jasná věta – dnes jsme požádali o svolání vlády s cílem projednání bezpečnostní situace, k podniknutí příslušných kroků a informování veřejnosti. Okamžitě poté byla vláda v nejrychlejším termínu svolána, tam nedošlo k žádnému zpoždění. Jestli bych to mohl rozvinout, jestli ředitelé tajných služeb měli nějaké jiné informace, které postupně vyhodnocovali, a jestli na základě nich svolali to jednání, nebo požádali o svolání té vlády až v pátek, to je výslovně jejich záležitost. Ale ve chvíli, kdy oni o to požádali, vláda okamžitě jednala.

Radim Ochvat, osobní tajemník předsedy vlády ČR: Já vám pro tuto chvíli děkuji. Samozřejmě u další tiskové konferenci, o jejím čase vás budeme průběžně informovat.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X