Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

24. 1. 2007 17:25

Tiskový briefing předsedy vlády ČR Mirka Topolánka po zasedání Bezpečnostní rady státu ve středu 24. 1. 2007

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru: Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám na tiskovém briefingu po zasedání Bezpečnostní rady státu,. Jako první dostane slovo pan premiér Mirek Topolánek, po něm vám řekne pár slov prezident republiky pan Václav Klaus.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Dobrý den, já vás všechny zdravím a vítám na tiskové konferenci po zasedání Bezpečnostní rady státu. Já nevím, jestli to bylo poprvé, ale po dlouhé době, zasedala s prezidentem republiky, s předsedy obou komor Parlamentu, dokonce s předsedy parlamentních výborů. Účastníci dnešního mimořádného zasedání BRS byli informováni o všech právních, politických a vojenských aspektech případného vybudování radarové základny v systému protiraketové obrany na území ČR. Bezpečnostní rada státu uložila ve svém usnesení ministru zahraničních věcí a ministryni obrany ustavit expertní tým pro otázky umístění této radarové stanice v rámci toho systému, který bude připravovat vyjednávací pozice ČR, protože ta jednání teprve startují. BRS také uložila příslušným ministrům a ministru vnitra a informatiky, aby ve spolupráci se zpravodajskými službami, průběžně vyhodnocovali zpravodajská hlediska možné hrozby a rizika v souvislosti s umístěním této stanice a předložili BRS příslušná zjištění. Také jsme, samozřejmě, prostřednictvím vlády uložili ministrům, aby zahájili jednání se samosprávnými orgány a s příslušnými výbory obou komor Parlamentu. Já do úvodu řeknu jenom tolik, že to rozhodnutí o umístění případné stanice na českém území je suverénní rozhodnutí ČR. Ústava jasně určuje, že o umístění cizích vojsk na našem území musí rozhodnout obě komory Parlamentu. V tomto případě by to smluvní zajištění bylo tzv. prezidentskou smlouvou, takže by podléhalo - po schválení oběma komorami Parlamentu - i ratifikaci prezidentem republiky. Budování toho protiraketového systému je zcela v souladu se záměry NATO, což je velmi často diskutovaná otázka. Jeho umístění právě ve střední Evropě nemá posílit jenom zvýšení bezpečnosti v ČR, ale i všech evropských spojenců. Myslím si, že mediální srovnávání této stanice s umístěním sovětských okupačních vojsk je nemístné, protože tehdy nám bylo vnuceno. Teď půjde o naše suverénní rozhodnutí, a navíc se jedná o striktně obranný charakter celé této záležitosti. Dlouho jsme také diskutovali o tom, jaké budou právní aspekty umístění té jednotky. A tady je jednoznačné, že to území nebude vyjmuto z jurisdikce českých orgánů, a ten smluvní rámec bude podle smluvního statutu NATO SOFA, které jasně specifikuje, že to území nebude vyňato z území ČR. Myslím si, že i ty výhrady, které slyšíme v poslední době, že to ohrožuje naše vztahy Ruskem, případně Čínou, jsou velice liché, protože tento obranný systém v žádném případě nemůže být použit na obranu před ruskými balistickými raketami. Celý ten systém je dlouhodobě ze strany USA s Ruskem konzultován, a naopak si myslíme, že ten systém protiraketové obrany bude postupně rozšířen na celé území rozumného světa. O vybudování základny chci říci, že zdaleka není rozhodnuto. Jednání budou trvat měsíce, další čas zabere samozřejmě vlastní ratifikace Parlamentem a prezidentem republiky. A celý ten proces může trvat zhruba rok. Dnes je vlastně tímto aktem BRS a dalším rozhodnutím vlády vlastně jakoby odpovědí, nótou americké straně, že je ten proces teprve zahájen. Já mohu za vládu jednoznačně slíbit, že všechny ty kroky povedeme velmi korektně, velmi transparentně, s maximální mírou informovanosti jak samozřejmě těch, co budou rozhodovat, tzn. zákonodárců, tak veřejnosti, a jsme vám od dnešního dne v tomto smyslu jednoznačně k dispozici. Děkuji vám za pozornost.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru: Nyní má slovo prezident České republiky pan Václav Klaus.

Václav, Klaus, prezident České republiky: Dobrý den. Předseda vlády v podstatě řekl všechno, o čem dnešní BRS jednala. Takže, já to mohu pouze glosovat. Já bych chtěl zdůraznit snad jedinou věc za sebe, že já jsem vyjádřil svůj souhlas s tím, že BRS dala zelenou tímto svým dnešním jednáním jak k pokračování jednání s USA o této věci, tak zahájení politického procesu uvnitř ČR. Je naprosto evidentní, že rozhodnutí tohoto typu není rozhodnutím exekutivním, tedy není rozhodnutím vlády, ale samozřejmě je rozhodnutím navýsost politickým, a klíčem k tomu bude jednání v obou komorách Parlamentu. To je, myslím, všem zúčastněným naprosto jasné a česká veřejnost by toto také měla jasně vědět. Považuji za velmi dobré na dnešním jednání i to, že není k tomuto jednání přistupováno jako k předem dávno rozhodnuté věci, kdy o všechny další detaily vůbec nejde. Všichni dobře víme, že kouzlo nebo problém bývá obvykle skryt v tisíci detailech, a proto jsem kladl velký důraz na to, aby negociační proces, který bude následovat, se velmi pozorně promítl v jednotlivosti, ve kterých může být skryt problém, aby se tomu všichni velmi intenzívně věnovali.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru: Dámy a pánové, nyní je prostor pro vaše dotazy. Jenom připomínám, že k dispozici máte samozřejmě i ministryni obrany a ministra zahraničních věcí.

Jan Jelínek, Haló noviny: Pane premiére, vy jste řekl, že …(další část dotazu nesrozumitelná).

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já jsem si vyjádření prezidenta Putina nikde nevšiml. Vyjádření jednoho generála můžeme brát jako vyjádření zainteresovaného člověka. Doufám, že to není tentýž, který se tady před rokem 1989 se účastnil okupace ČR. O tom spíše žertuji. Já se domnívám, že všechna ta expertní jednání na úrovni USA, ale i NATO s Ruskou federací, probíhají již delší dobu. V rámci těchto jednání byla fakticky zrušena i smlouva o omezení protiraketové obrany. Domnívám se, že Ruská federace je permanentně informována, a že tento ojedinělý výkřik určitě nenaruší vztahy a vyjednávání mezi NATO a Ruskou federací, USA a Ruskou federací a nenaruší ani bilaterální vztahy mezi ČR a Ruskou federací. Jsem o tom hluboce přesvědčen.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru: Prosím, televize Nova.

Lucie Alexová, televize Nova: Myslíte si, že je na místě referendum o té základně?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: V Evropské unii je celkem ve 14 státech podobná základna, možná s jiným charakterem. V žádné zemi neprobíhalo referendum. Tato záležitost nikde, ani podle naší Ústavy, referendu nepodléhá. Pokud by se zákonodárci rozhodli, že referendum přesto uskuteční, musí samozřejmě proběhnout schválení buď obecného, nebo speciálního ústavního zákona o referendu, který podléhá schválení třemi pětinami v obou komorách podle Ústavy. A jenom dovětek, nebylo ani referendum ke vstupu do NATO. Já se domnívám, že k otázkám bezpečnosti Ústava toto ani nepředpokládá.

Daniel Takáč, Česká televize: Dobrý den. Pane premiére, mluvil jste o tom, že se bude připravovat vyjednávací pozice, že na to bude expertní skupina. Jaké budou naše podmínky vůči USA? Bavili jste se o tom? Víza, něco dalšího? Případně jestli vyjdete vstříc požadavku Strany Zelených, že by to mělo být začleněno do systému NATO jako takové.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Na tu druhou otázku, ono to tak je. Na summitu v Praze v roce 2002 byl schválen záměr zpracovat studii proveditelnosti „physibility study“ v oblasti protiraketové obrany. Na summitu v Rize, kde jsme s panem prezidentem nedávno oba byli, byl tento dokument schválen, a dále pokračují přípravné práce Aliance na podobný systém protiraketové obrany. A při těch jednáních, která probíhají mezi USA a Aliancí, je zcela evidentní, že ten systém, který se plánuje vybudovat ve střední Evropě, bude komplementární s tím systémem NATO, a jinak to ani být nemůže, protože už teď ten systém, pokud u nás bude vybudován, bude chránit české území a samozřejmě území spojenců, a tím mimochodem naplňuje i washingtonskou smlouvu, která založila NATO. Ta první otázka, já si myslím, že ty podmínky nejsou něco za něco, i když v konečné fázi to může prospět projednávání omezení vízové povinnosti při projednáváních v americkém Kongresu. Nicméně, nám jde především o to, aby statut byl perfektně právně vyjednán, aby byly vyjednány všechny detaily s tím související. A v tomto smyslu ty práce vlastně teprve začínají.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru: Prosím, dámy a pánové, ještě maximálně tři dotazy.

Martin Maruniak, televize Markíza: Pán premiér, vy ste hovorili o tom, že je to výsostné politické rozhodnutie, definitívne rozhodnutie ešte nepadlo. V prípade, že sa rozhodnete, že ta základňa bude umiestnená tu v Čechách, pripravujete, povedzme, nejakú komunikačnú kampaň vo vztahu k verejnosti?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Ta komunikační kampaň, samozřejmě, bude zahájena okamžitě. Do této chvíle, od roku 2002 přes vládní rozhodnutí v roce 2004, vlastně dnešním dnem teprve to vyjednávání začíná. To, že jsme tady čtyři roky byli na nějaké expertní bázi, a že se o tom vyjednávalo je jedna věc, ale druhá věc je, že ten proces startuje už zcela reálně už na základě výměny nebo potenciální výměny nót, něco jako „letter of understanding“, nebo něco podobného. To znamená, začíná ten proces. Souběžně s tím musí začít komunikační kampaň. Ta není vázána jenom na to vlastní rozhodnutí Parlamentu. To znamená, zahajujeme komunikační strategii. I usnesení BRS se týká zahájení jednání se samosprávnými orgány, na jejichž území by případně mohla ta jednotka být umístěna. Zahajujeme příštím týdnem jednání s jednotlivými výbory – zahraničním, branným, bezpečnostním a výborem příslušným v Senátu, takže, tu komunikační strategii zahajujeme okamžitě. To nesouvisí přímo s tím schvalovacím procesem, který je ještě hodně daleko.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru: Prosím, Hospodářské noviny a pak bude poslední dotaz.

Robert Břešťan, Hospodářské noviny: Dobrý den, mám dotaz na pana prezidenta. Vy jste řekl, že problém se může skrývat v tisíci detailech, víte o nějakém problému už teď?

Václav, Klaus, prezident České republiky: Já myslím, že to je zbytečné předbíhat. Opravdu došlo k zahájení těchto věcí a já jsem to jenom zdůrazňoval. Nejen já, ale i ostatní členové BRS, prostě zdůrazňovali to, že není možné zcela bez jakékoliv vážné diskuse a pozornosti přistoupit na navržené smlouvy z druhé strany, ale je třeba se utkat v celé řadě detailů a pokusit se maximálně vynegociovat pro nás příhodné řešení. To myslím, že je povinnost vlády.

Daniela Urbánková, Slovenská televize: Nevím, jestli tento dotaz není spíše na ministra zahraničí. Tady se hovoří o tom, že ta debata o umístění radarů by mohla ovlivnit naši vízovou povinnost vůči USA. Mohl byste to nějak okomentovat?

Karel Schwarzenberg, ministr zahraničních věcí: Přímo ne. Samozřejmě, to jsou věci, které spolu v zásadě nesouvisí. Ale samozřejmě, náladu v Kongresu, který bude rozhodovat o tom, jestli ČR bude přijata do programu, ta se ovšem podstatně zlepší, když se my ukážeme jako věrní spojenci USA, a i vůči záměrům USA a NATO, týkající se obrany Evropy proti balistickým střelám, jakožto vstřícní. To ano, ale ne, že by to přímo spolu souviselo.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru: Skutečně poslední dotaz České televize.

Daniel Takáč, Česká televize: Pane ministře, ohledně toho vztahu s Ruskem. Byť to je projednáváno na té mezinárodní úrovni, na úrovni NATO – Rusko, budou i kvůli této záležitosti kontakty ČR – Rusko, kontakty našich diplomacií, vysvětlovací kampaň vůči Rusku, nějaká iniciativa z naší strany?

Karel Schwarzenberg, ministr zahraničních věcí: Myslím, že žádná iniciativa z naší strany nebude. Prozatím také z ruské strany se nikdo neozval, mimo prohlášení jistého generála, což je známo. Jenže s odpuštěním řečeno, pro ministra zahraniční ČR není generál Kosmických vojsk Ruské federace partnerem.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru: Doplnění má ještě pan prezident.

Václav, Klaus, prezident České republiky: Já bych to jenom doplnil tím, že tato stránka se sousedními státy, s Ruskem a dalšími, je relevantní otázka. Já myslím, že je velmi vhodnou příležitostí moje plánovaná návštěva v dubnu u prezidenta Putina, abychom tam o těchto věcech

vážně promluvili, a abychom nedopustili, aby to vedlo k jakémukoliv sporu a konfliktu. A zítra večer se setkávám s polským prezidentem Kaczyńskim ve Varšavě, což je další příležitost, abych i o této věci pohovořil s polskou stranou.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já jenom doplním. Samozřejmě, přestože v této chvíli se oficiálně žádná jednání s Ruskou federací nevedla, tak my předpokládáme určitou diplomatickou ofenzívu ke všem sousedním zemím, vysvětlovací kampaň samozřejmě s Ruskou federací, samozřejmě na úrovni EU. To si myslím, že se rozumí samo sebou, a není to nic mimořádného.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru: Dámy a pánové, já vám pro tuto chvíli děkuji. Samozřejmě, další informace budete průběžně dostávat tak, jak se budou jednání vyvíjet.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Děkuji a nashledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X