Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

12. 1. 2007 11:20

Tiskový briefing předsedy vlády ČR Mirka Topolánka k současné bezpečnostní situaci v pátek 12.1.2007

Viera Júdtová, tiskový odbor Úřadu vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na dnešním mimořádném tiskovém briefingu předsedy vlády ČR pana Mirka Topolánka. Tohoto mimořádného tiskového briefingu se účastní i Policejní prezident pan Vladislav Husák, pak dále ministr vnitra Ivan Langer. Panu premiérovi předávám slovo.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já vás zdravím, dobrý den. Vzhledem k tomu, že se v médiích vyskytly nejrůznější spekulace o nebezpečích, která hrozí některým školám v Praze, cítili jsme potřebu uklidnit veřejnost a uklidnit také vás a podat vám k tomu základní informace. Já samozřejmě potom předám slovo policejnímu prezidentu Husákovi, aby vám řekl veškeré detaily. Včera v odpoledních hodinách obdržela police anonymní dopis, který byl určen ředitelům některých škol. Tento případ byl okamžitě standardním způsobem vyhodnocován, byl standardním způsobem řešen. Ten případ zařazen do kategorie středně nebezpečný, tzn. že nebylo možné tento anonym jenom hodit do koše, a proto probíhala veškerá šetření a opatření s tímto případem související. Řekl bych, pořád ještě probíhají naprosto standardní metody, naprosto standardní opatření. Vzhledem k tomu, že samozřejmě ty informace nakonec unikly do médií, tak tato informace je nutná, protože chceme všechny uklidnit. Všichni ředitelé škol se mohli rozhodnout, jestli děti ponechají ve škole nebo jim dají alternativní program, nebo je nechají doma. Většina z nich se nakonec rozhodla děti ponechat doma. Všechny detaily z hlediska těch zabezpečení a opatření vám řekne policejní prezident. Já jenom chci úplně na závěr toho úvodního slova říci, že ministr vnitra i premiér byli po celou dobu informováni, že jsme samozřejmě měli možnost dostávat informace po celou dobu jak z hlediska vyšetřování, tak z hlediska zabezpečení a opatření nutných k tomu, aby bylo eliminováno i minimální riziko. Děkuji.

Viera Júdtová, tiskový odbor Úřadu vlády ČR: Předávám slovo panu ministru vnitra.

Ivan Langer, ministr vnitra a informatiky: Já jenom analogicky popíši tu situaci – obdržená informace, vyhodnocována její závažnost, vyhodnoceno jako závažné, přijata opatření. Základním cílem bylo okamžitě informovat všechny ty, kteří informováni být měli. V tuto chvíli to byli ředitelé škol. Bylo na jejich rozhodnutí, zda děti půjdou dnes do školy či nikoliv. Byl připraven náhradní program, byl informován pražský magistrát. Já jsem v tuto chvíli spokojen s tím, co probíhá, jakkoli je to logisticky náročná operace v tom smyslu, že všechny ty objekty musely být a musí být prohlédnuty. Jsem přesvědčen, že v tuto chvíli mohu hodnotit postup všech bezpečnostním složek jako velmi profesionální a i na tomto příkladu se ukázalo, že máme stanoveny přesné mechanismy, jak reagovat v takovýchto situacích. Co chci říci, že jedna věc je zvládnout tuto situaci, druhá věc je vyvinout maximální úsilí, aby autoři takovýchto výzev, takovýchto hrozeb byli odhaleni. A uděláme maximum pro to, aby se nám to podařilo. Děkuji.

Viera Júdtová, tiskový odbor Úřadu vlády ČR: Děkuji panu premiérovi dodatečně, i panu ministru vnitra. Ještě dávám slovo policejnímu prezidentovi.

Vladislav Husák, policejní prezident: Děkuji. Dámy a pánové, tak, jak tady bylo řečeno panem premiérem i ministrem vnitra, v průběhu včerejšího dne Policie ČR dostala anonymní oznámení. Je třeba říci, že těchto anonymních oznámení přichází na policii denně celá řada. Samozřejmě s každým z nich se do určité míry zabýváme a vyhodnocujeme. Toto anonymní oznámení bylo ale vyhodnoceno jako středně nebezpečné, a z toho důvodu začaly fungovat ty naše klasické mechanismy. V odpoledních a večerních hodinách zasedala zpravodajská skupina, která celou situaci vyhodnotila a stanovila, respektive navrhla, příslušným služebním funkcionářům další postup. Za pomoci pražské Policejní správy a za pomoci dalších subjektů jsme v těch inkriminovaných objektech udělali opatření. Byli jsme a jsme v kontaktu s řediteli škol, jsme v kontaktu s Magistrátem hlavního města Prahy. Velice úzce spolupracujeme s Městskou policií a s dalšími subjekty. Ta opatření probíhala od večerních hodin. V současné době jsou tyto objekty, kterých je více než 30, pod policejní kontrolou. Samozřejmě v některých z nich probíhá částečný provoz, v některých z nich je provoz téměř utlumen. Proběhly pyrotechnické prohlídky na těchto místech. Zatím se nezaznamenal žádný nález nebezpečného předmětu. Podle mého soudu všechny kroky a systémy, které byly aktivovány, začaly fungovat v tom správném, přiměřeném čase a v požadované kvalitě. Já se domnívám, že je třeba sdělit veřejnosti, že tato hrozba tady byla, na druhou stranu bych chtěl z tohoto místa uklidnit veřejnost, že se nemusí v těchto objektech obávat. A to nejcennější, co máme, tzn. naše děti, že jsou v současné době v klidu a bezpečí. Děkuji.

Viera Júdtová, tiskový odbor Úřadu vlády ČR: Děkuji panu policejnímu prezidentovi. Dámy a pánové, teď je prostor pro pár vašich otázek. Televize Markíza.

Martin Maruniak, televize Markíza: Možno na pána policajného prezidenta a pána premiéra, vy ste hovorili o tom, že tá hrozba bola stredne nebezpečná. Mohli byste povedať nejaké tie znaky, respektive konktretizovať tú hrozbu. To je jedna otázka. A druhá vec, je to podla vás šialenec, alebo to bol premyslený čin?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Vy sám dobře víte, že z hlediska toho dalšího vyšetřování pachatele nebo autora toho anonymu, se určitě nikdo nedopustí toho, že by vám dal jakékoliv konkrétnější údaje. Myslím si, že je to celkem pochopitelné. Jestli pan prezident chce být konkrétnější, já tedy určitě nebudu, protože si myslím, že takové činy je třeba odhalit. Ta úspěšnost nebývá nízká. Dal bych prostor polici a vyšetřovacím orgánům, aby toho pachatele dopadly, protože, pokud by to byla samozřejmě provokace, tak z hlediska bezpečnosti lidí je to jakoby menší přečin, ale to, že fungují všechny aparáty, že musí nastartovat celá ta mašinérie, že fungují všechna schémata, to samozřejmě není zadarmo. Ty náklady budou nepochybně v několika stovkách tisíc.

Viera Júdtová, tiskový odbor Úřadu vlády ČR: Děkuji, další dotaz.

Martin Maruniak, televize Markíza: Čo sa týká toho, bol to premyslený čin?

Ivan Langer, ministr vnitra a informatiky: Zkuste v tuto chvíli být trochu trpělivý. V každém případě probíhají dvě úrovně té akce. Jedna bylo prověření vážnosti té hrozby, prověření těch naznačených míst, zajištění informovanosti veřejnosti, to je jedna rovina. Druhá rovina je samotný autor a tady, jak jistě pochopíte, tak až zase tak otevření být nemůžeme.

Viera Júdtová, tiskový odbor Úřadu vlády ČR: Prosím.

Luboš Rosí, ČT: Já bych se chtěl zeptat, jak je ta akce rozsáhlá z hlediska té policejní struktury, jestli můžete řádově říci, kolik lidí je nasazeno a jak dlouho ta bezpečnostní opatření budou trvat?

Vladislav Husák, policejní prezident: Jak jsem řekl, ta akce probíhá od včerejšího odpoledne, od odpoledních hodin. Týká se výhradně, a pouze, území hlavního města Prahy. Máme v našem zájmu něco více než 30 objektů. Přesný počet policistů vám v tuto chvíli neřeknu, ale určitě je to více než 100. Samozřejmě, struktura, jak mi napovídá pan ministr, prochází naprosto napříč jednotlivými policejními službami, tzn. v daném opatření jsou nasazeny jak složky uniformované policie, pyrotechnici, pořádková policie, v některých místech i dopravní policie, samozřejmě i neuniformovaná, kriminální police jak z úrovně správy kraje, tzn. Správy hlavního města Prahy, tak i z úrovně celorepublikových útvarů, tzn. Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Co se týče dalšího vývoje, jak jsem řekl při tom úvodním slovu, ta část objektů je v tuto chvíli zajištěna a zvýšenou hlídkovou službou se o tyto objekty budeme starat, nebo o ně pečovat, ještě několik dní. Samozřejmě, to celé bude na základě vyhodnocení dalších informací, které určitě získáme a na základě vyhodnocení činnosti zpravodajské skupiny. Takže se dá předpokládat, že po dobu několika dní tyto objekty budou v našem zájmu.

Jakub Pokorný, MfD: V případě dalších dnů, zda rodičům radit, jestli děti poslat do školy nebo zůstat doma?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já myslím, že ani teď, naštěstí máme před sebou víkend, ale ani teď policie nemohla nařídit ukončení vyučování, to bylo v kompetenci ředitelů, je to jejich zodpovědnost rozhodnout o dalším postupu. Byli informováni o míře toho nebezpečí, takže, i v těch dalších dnech bude v kompetenci ředitelů škol, jak s tou situací naloží, protože budou mít ty informace, které k tomu rozhodnutí budou potřebovat. Já chci jenom říci, že ta situace, přestože se nám to nezdá, je poměrně častá. To, že oznámí někdo, že je bomba v kině nebo nějaký student oznámí, že se něco bude dít v jeho škole, to je poměrně standardní. To vyhodnocování je poměrně složité, tady u takového počtu objektů a při charakteru toho anonymu bylo rozhodnuto o těchto opatřeních, ale jinak, sice to říkám nerad a nemusí se mi to líbit, ale ta situace je poměrně standardní.

Viera Júdtová, tiskový odbor Úřadu vlády ČR: Děkuji. Dámy a pánové, jsou ještě nějaké dotazy? Ještě televize Markíza.

Martin Maruniak, televize Markíza: Na pána policejného prezidenta. Vy ste pred chvíľou uviedli, že postup policie bol správný…nesrozumitelné…tie deti. Aspoň tak nám to bolo povedané zo strany Kongresového centra, že to organizovala polícia, že tam bolo 15 detí. Môžete to nejak určiť, či bolo potrebné zorganizovať takúto akciu?

Ivan Langer, ministr vnitra a informatiky: To byla, myslím, velmi vítaná, a já oceňuji tuto iniciativu, iniciativa pražského magistrátu, kdy bylo řečeno - máme tady zhruba 30 škol, je tu nějaký objem dětí, rodiče dostanou poměrně pozdě v noci informaci o tom, že se ruší výuka, někteří budou schopni zajistit dětem svůj vlastní program doma, někteří ne, a pro ty děti a pro ty rodiče, kteří by nebyli schopni mít náhradní program, byl připraven ze strany magistrátu tento společný záložní program. Takže, to byl naopak jakýsi bonus pro ty rodiče, a děti, které by musely do školy jít, a já jsme velmi rád, že k tomu magistrát takto přistoupil. To, že nakonec se ukázalo, že ten počet, který byl odhadován, není tak velký, tak je svým způsobem dobře v každém případě. Radši budeme kritizováni za to, že jsme něco připravili, než čelit situaci, kdy máme 300, 400 dětí, které jsou bezprizorní a řeší se, co s nimi.

Jakub Pokorný, MfD: Jestli to chápu, ještě jednou, v tom počátku, bylo to tak, že několik škol ve čtvrteční poště v dopise dostalo tu výhružku? Mohl byste popsat ten anonymní dopis?

Ivan Langer, ministr vnitra a informatiky: Ne, to já dám potom prostor panu prezidentovi, ale tak to nebylo.

Vladislav Husák, policejní prezident: Já tuto informaci rovněž nemám, jsem překvapen, že ji máte vy. Já vím o jednom dopise, který byl adresován na pražskou policejní správu. Nevím o tom a nemám informace, že by někdo přímo z ředitelů škol byl osloven tím samým a nebo jiným dopisem, který by byl stejného typu.

Viera Júdtová, tiskový odbor Úřadu vlády ČR: Dámy a pánové, ještě Česká televize.

Luboš Rosí, ČT: Mohu poprosit ještě o jednu otázku? Můžete alespoň trochu naznačit, jakou roli tam hraje ten motiv křesťanské školy, víry? Můžete aspoň trošičku přiblížit, proč zrovna křesťanské školy? Vyplývá to nějak z toho anonymního dopisu?

Ivan Langer, ministr vnitra a informatiky: Vyplývá. Toto byl jeden z těch aspektů, který byl součástí té analýzy a zvažování míry závažnosti té hrozby, a vzhledem k tomu, že toto byl jeden z těch argumentů, který hovořil pro zvýšený stupeň ohrožení, tak proto byla přijata ta opatření tak, jak byla přijata. Ano, je to zacíleno směrem pouze na tyto školy a aspekt náboženský tam hraje roli.

Viera Júdtová, tiskový odbor Úřadu vlády ČR: Jestli je ještě nějaký dotaz? Není tomu tak. Takže, já poděkuji všem zúčastněným.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já také poděkuji a doufám, že uklidníte českou veřejnost a české děti, a že tuto hrozbu nebudete zbytečným způsobem extendovat. Děkuji vám.

Viera Júdtová, tiskový odbor Úřadu vlády ČR: Děkuji a nashledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty