Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

16. 3. 2007 16:19

Tiskový briefing předsedy vlády ČR Mirka Topolánka a ministra zahraničních věcí Slovenské republiky Jána Kubiše v pátek 16.3.2007

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám na krátkém briefingu po pracovním setkání předsedy české vlády pana Mirka Topolánka a slovenského ministra zahraničí pana Jána Kubiše. V úvodu vás pan ministr Kubiš a pan premiér Topolánek krátce seznámí se závěry jednání, poté bude prostor pro maximálně dva dotazy. Nyní dávám slovo panu ministrovi Jánu Kubišovi. Prosím.
Ján Kubiš, ministr zahraničních věcí Slovenské republiky: Ďakujem veĺmi pekne. Pán predseda vlády, já som v prvom rade veĺmi vďačný za to, že sa môže uskutočnit táto oficiálna návšteva, ktorá vlastne potvrdzuje ten vysoký rytmus nášich stykových akcií, ktoré len zase zdôrazňujú nadštandartný charakter našich vzťahov. Já som veĺmi rád, že sme aj počas nášho stretnutia mali možnosť prerokovať také najzákladnejšie otázky, ktoré stoja před našimi bilaterálnymi, ale aj mezinárodnými vzťahmi súčasnosti. Využil som príležitosť, a chcem to urobiť aj tu, aby som poďakoval za to, že napr. ČR umožnila Slovenskej republike skladovať svoje núdzové zásoby pre prípad nejakých náhlých situácií energetických surovín, a to je zase len jeden z dôkazov ako spolu dobre vychádzame, táto absolútna dôvera. Vyprávali sme si pochopitelne o otázkách Schengenu, jednoducho sme potvrdili, že pre obyvateĺov a občanov oboch našich štátov nemôže existovať nič lepšieho, než keď aj v tejto súvislosti jednoducho zmiznú akékoĺvek náznaky hraníc k 1. 1. 2008. Já som potvrdil pevné odhodlanie vlády SR, ak by tomu tak bolo, poďakoval som tak isto za ochotu a pripravenost nášich českých kolegov pomocť nám v prípade, keby sme takúto pomoc potrebovali. Hovorili sme o otázkách víz, pokiaĺ ide o cestovanie do USA a ocenili sme súčasné kroky či už legislatívy, ale aj administratívy, ktoré by nas mohli priviesť k takémuto bezvízovému styku. My očakávame, že sa budeme mocť zaradiť do šiku tých ostatných členských štátov EU, ktoré už dneska profitujú z bezvízového styku. Očakávame tak isto ich pomoc a ich solidaritu s nami v tomto úsilí. Vyprávali sme sa o hospodárskej spolupráci, o kulturných vzťahoch, hovorili sme o niektorých medzinárodných otázkách, takže, možno veĺmi stručne určité shrnutie. A chcem ešte raz poďakovať za túto možnosť oficiálnej návštevy so širokou škálou stykových podujatí a rozhovorov, ktoré som mal. Ďakujem, pán predseda vlády.
Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Nyní má slovo pan premiér české vlády pan Mirek Topolánek.
Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Děkuji, pane ministře. Vážené dámy, vážení pánové, já myslím, že dokladem toho, jak často se vidíme je, že se vidíme opět po týdnu, protože jsme se s panem ministrem naposledy viděli na Evropské radě v Bruselu ve čtvrtek a v pátek. A toho se také týkala určitá reflexe zasedání Evropské rady, a řekl bych, úspěšný společný postup, nejenom našich dvou zemí, ale zemí, většinou nových, které měly trochu problém s tím velmi ambiciózním cílem Evropské komise a německého předsednictví, a byli jsme to právě my, a naše země, které nakonec umožnili Angele Merkel a německému předsednictví tento ambiciózní cíl, za cenu, samozřejmě, kompromisu do závěrečných ujednání Evropské rady dostat. To, že se Evropská unie, a její země, zavázaly do roku 2020 snížit emise CO² o 20 % a to, že se zavázaly k závaznému parametru naplnění 10 % využívání biopaliv a to, že EU v průměru sníží nebo zabezpečí podíl obnovitelných zdrojů energií na energetickém mixu ve výši 20%, jsou cíle, které jsou velmi ambiciózní a my jsme k nim, ať se to bude zdát paradoxní, přispěli právě proto, že jsme dosáhli pro naše země zhodnocení toho našeho potenciálu pro obnovitelné zdroje a zhodnocení stavu podílu obnovitelných zdrojů, a proto jsme vůbec tento úspěšný výsledek umožnili. Ta druhá věc, o které jsme hovořili, a kterou, myslím, pan ministr, který jinak řekl drtivou většinu z těch našich rozhovorů, z toho obsahu, je, samozřejmě, spolupráce Visegrádské 4. Slovensko je nyní předsednickou zemí Visegrádu, my po nich to žezlo budeme přebírat. A hovořili jsme se o spolupráci ve Visegrádské 4 a hovořili jsme o tom, jakým způsobem využít našeho českého předsednictví v 1. pololetí roku 2009, předsednictví Evropské radě, pro naplnění společných zájmů Visegrádské 4, což by mohlo být i obsahem českého předsednictví v příštím roce, které právě převezmeme od našich kolegů. Ty diskuse jsou vždycky velmi konkrétní, velmi přátelské, a já k tomu v této chvíli, co řekl pan ministr, nemám více co dodat.
Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Prosím, nyní je prostor pro vaše dva dotazy, které se týkají česko-slovenských vztahů. Televize Markíza.
Martin Maruniak, televize Markíza: Já by som sa opýtal oboch pánov. Pán minister, vy ste hovorili o nejakých problemoch, respektive, problematických okruhoch, ktoré teraz ste začali riešiť. Môžte být konkrétnejší?
Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: To jsou dvě různé věci, ne?
Ján Kubiš, ministr zahraničních věcí Slovenské republiky: Spoločné otázky, to nie sú problematické otázky. Ale spoločné otázky, ktoré máme, a je to napr. rozvoj energetiky. Nás spoločne zaujíma energetická bezpečnosť, či už v rámci EU, ale pochopitelne jednotlíve naše krajiny. My dneska si staviame, ako vláda, určité ambiciózne ciele, hovoríme napr. o rozvoji aj jadrovej energetiky. Spomínalo sa tu na závery Európskéj rady, ktoré nás smerujú na využívanie obnovitelných zdrojov energie, ako k tomuto budeme pristupovať. A my sme sa vyprávali napr. o týchto okruhoch, že to nie sú problémy v tom zmysle, že by vznikaly nejaké rozpory, ale sú to otázky, ktoré chceme riešiť aj společnými krokmi a spoluprácou.
Martin Maruniak, televize Markíza: Môžete být konkrétnejší vo vzťahu k Schengenu, alebo k tým americkým vízám, máte nejaký společný postup, respektive, u pána ministra Schwarzenberga ste hovorili o tom, že česká strana je pripravená v prípade nejakých problémov pomocť.
Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Tak, já myslím, že vstup do Schengenského prostoru a bourání těch závor na Silvestra 2007 má tak hlubokou symboliku, že spolupráce pana ministra Kaliňáka a pana ministra Langera je bezprostřední. Myslím si, že je stanoven harmonogram, jsou téměř po dnech kontrolovány úkoly, to jak na české straně, tak, samozřejmě, ve Slovenské republice. Víme, kde jsou ty problémové body, a ty se budeme snažit vyřešit a to, že ty problémové body můžeme řešit společně, to je jenom výhoda toho, že jsme schopni spolu bezproblémově komunikovat. Já detaily neznám, vím, že Slovenská republika, protože má zabezpečovat vnější schgengenskou hranici, to má, nepochybně, komplikovanější jak ČR, která je vnitřní zemí budoucího Schengenského prostoru. Nicméně, to je oblast, kde probíhá naprosto bezprostřední a velmi úzká komunikace, a to je dobře. Co se týká víz – myslím si, že ten společný postup už jsme dávno zahájili. Byla vytvořena koalice pro vízovou rovnoprávnost a to, že se nám podařilo dosáhnout toho, že Americký kongres tu věc projednává, zabývá se jí, to je jedna věc. Na druhou straně náš společný postup v EU, protože to znamená, samozřejmě, i případné změny v rámci bezvízového styku zemí EU, nějakého nového přístupu USA. Ta jednání probíhají, my konzultujeme společný postup, protože máme absolutně totožný zájem.
Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Prosím, poslední dotaz.
Redaktorka, Slovenská televize: Hovořili jste o umístění radarů na území ČR?
Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já se přiznám, že jsme spolu seděli spolu dost dlouho, a tu věc jsme neřešili, mimo jiné také proto, a to si myslím, že chápe i slovenská strana, že vlastně k ničemu oficiálnímu ještě nedošlo a čekáme všichni na nótu, kterou ČR odešle jako odpověď na americkou nótu. Potom, samozřejmě, a o tom jsme si krátce něco řekli, ČR bude mít zájem, aby svým sousedům, mezi které patří i Slovenská republika, tento zájem oficiálně oznámila, seznámila ty země se všemi aspekty té projednávané věci, protože to, jestli na českém, a případně polském, území bude umístěna protiraketová obrana, o tom rozhodnou Parlamenty příslušných zemí možná někdy za rok. Nicméně, sluší se, a já jsem to slíbil, že ta informovanost a to, o co vlastně jde a co by to znamenalo pro společnou obranu evropských zemí, o tom v momentě, kdy vůbec oficiálně začneme jednat s Američany, tak o tom budeme, samozřejmě, informovat i slovenskou vládu, slovenského premiéra, slovenský lid.
Ján Kubiš, ministr zahraničních věcí Slovenské republiky: Je to tak, môžem len potvrdiť.
Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X