Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

11. 9. 2006 15:38

Tiskový briefing předsedy vlády ČR Mirka Topolánka a ministra zahraničních věcí Alexandra Vondry v pondělí 11. září 2006

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Dobrý den, dámy a pánové, vítejte na krátkém tiskovém briefingu v rámci 11. září. Slovo má pan premiér Mirek Topolánek.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Děkuji. Já samozřejmě přenechám to zásadní vystoupení ministrovi zahraničí Alexandru Vondrovi, ale přesto mi dovolte v souvislosti 5. výročí útoku na některé instituce USA pár slov. Chtěl bych, myslím, jménem svým, jménem vlády, ale věřím, že i jménem drtivé většiny občanů ČR vyjádřit v tento den hlubokou a upřímnou účast lidem v USA. A dovolte mi krátké zamyšlení. Já ani nechci mluvit o tom, jak nás všechny změnilo 11. září před pěti lety, ale spíše o tom, co se nezměnilo, o hodnotách, které přetrvávají. Tou první, a myslím si, že se sluší v souvislosti s tímto výročím to říct, je neměnný postoj demokratické části světové veřejnosti v boji za svobodu. A to je hodnota, která přetrvává, a kterou ani 11. září neotřáslo. A tou druhou hodnotou je samozřejmě určitá společná víra, která je vlastní všem lidem bez rozdílu barvy pleti, náboženství, původu, výchovy, kultury apod., a to je víra v to, že existují univerzální hodnoty, a že stojí za to za ně bojovat. V této souvislosti mně někdy vadí ta politika, která zlehčuje, zplošťuje, bagatelizuje rizika a hrozbu globálního terorismu. Říká se jí někdy politika „appeasementu“, a v tomto smyslu speciálně ČR, čeští občané, Evropa, speciálně v minulém století má x příkladů, proč se politika „appeasementu“ nemůže vyplatit., že stojí za to bojovat za svobodu, a že stojí za to bojovat v rámci celosvětového společenství proti terorismu. A tady je na místě poznámka o tom, jak dalece, jaké nástroje vůči terorismu používat, a jak dalece by ty nástroje měly ohrožovat tu svobodu, o které mluvíme, a kterou chráníme. A tady bych použil citátu Benjamina Franklina, který řekl, že: „ten, kdo ve jménu bezpečnosti se vzdává svobody, nemá nakonec právo ani na bezpečnost, ani na svobodu“. A to je ta diskuse, kdy na laboratorních vahách se musí zjišťovat a poměřovat, které to opatření v boji proti terorismu je účinné, které naopak spíše omezuje tu svobodu, za kterou v rámci boje proti terorismu bojujeme. Já jsem poslal dnes osobní dopis prezidentu Bushovi, ve kterém jsem vyjádřil to, co jsem řekl v několika předchozích větách, a ocenil jsem přínos USA v boji za obranu svobody a v boji za ty společné hodnoty, které sdílíme. Nicméně, je třeba i u nás konkrétně tento problém řešit, a boj s terorismem je jednou z priorit nové vlády, a objevuje se řada návrhů, jak tuto oblast řešit. Minulá vláda o tom samozřejmě také diskutovala, protože ta hrozba není nová. Nicméně, konkrétní kroky zatím ta diskuse nepřinesla. I tolik diskutované protiteroristické centrum zůstalo jenom v rovině určitých teoretických úvah. Já nechci být ani tak okázalý, abych to vyhlašoval, ale chtěl bych, aby ty nástroje byly účinnější. V nejbližší době moje vláda provede konkrétní změny v činnosti zpravodajských služeb, i Policie ČR, které zefektivní boj s hrozbou terorismu. Jde především o soustředění informací z této oblasti v rámci policie a v rámci služeb na jedno konkrétní místo tak, aby za vyhodnocení té operativní informace, včasné předání, případně řešení, byla stanovena konkrétní odpovědnost. Chceme v této oblasti učinit takové kroky, taková opatření, aby se činnosti jednotlivých služeb v této oblasti nepřekrývaly, aby byly efektivně využity právě jejich kapacity, právě jejich oprávnění, která mají daná zákonem. A chceme, aby se služby a policie v této oblasti pohybovaly v rámci svých kompetencí a zákonných oprávnění. Chceme využít kapacitu toho stávajícího systému a domníváme se, že teprve potom je možné uvažovat o nějaké hloubkové systémové reorganizaci. Dnešní den je pro mě nejenom bolestivou vzpomínkou na 11. září, ale také dnem nastartování konkrétních opatření mé vlády právě v oblasti boje proti terorismu. Děkuji vám.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Děkuji panu premiérovi a nyní poprosím ministra zahraničí pana Alexandra Vondru také o pár slov.

Alexandr Vondra, ministr zahraničních věcí: Dobrý den, já se omlouvám, já mám trochu kašel. 11. září je významné datum pro celý svět, pro naši zemi, a svým způsobem i pro mě osobně. Já jsem se vracel ze svého přidělení ve funkci velvyslance ČR v USA krátce před 11. zářím zpátky domů. A 11. září, ten den mě zastihl uprostřed nějakého natáčení dokumentárního filmu. A samozřejmě se mě to hluboce dotklo, já sám jsem měl v USA řadu přátel, moje rodina tam měla známé, mé děti tam měly kamarády. Hned poté jsme samozřejmě začali telefonovat, ale telefony nefungovaly, čili trvalo nějaký čas než se ty věci daly aspoň do základního normálu. A co pět let poté, co je význam 11. září, co je to poselství nebo poučení, které bychom si měli vzít k srdci, a s kterým bychom měli v hlavách pracovat? Já myslím, že se týká tří klíčových slov – svoboda, solidarita a bezpečnost. Svoboda proto, že útoky Al-Kajdy v New Yorku, ve Washingtonu před pěti lety, jakože všechny ty další útoky, které pak následovaly, ať už to bylo v Londýně, Madridu, Moskvě, Jakartě nebo Istanbulu, měly jedno společné – byly směřovány proti našemu světu, proti naší civilizaci, proti hodnotám svobody, demokracie a volnosti, na kterých naše civilizace vyrostla, a které zastáváme. A to první poučení je, že nemůžeme za žádných okolností na tyto hodnoty rezignovat, ale musíme je hájit. To druhé slovo solidarita – všichni si velice dobře pamatujeme v těch prvním dnech takové vzedmutí vzájemné solidarity, vůle si pomáhat, vůle vzájemně spolupracovat právě při ochraně těchto hodnot, a samozřejmě záchraně lidí, jejichž životy byly ohroženy. A myslím si, že toto poselství zůstává také trvale, protože jsou určité věci, kde bychom se měli povznést nad ty denní sváry a hádky, a kde bychom měli postupovat společně. My tu zažíváme v dnešních týdnech té složité vnitropolitické situace samozřejmě spory na každém kroku, a troufám si říct, že by této zemi skutečně prospělo, kdybychom pokračovali v tom, co jsme tady v posledních 15 letech vybudovali, tzn. základní konsensus, to směřování české zahraniční politiky od roku 1989. Já jsem se u příležitosti dnešního dne jednak setkal s americkým velvyslancem, který mimo jiné se loučí, končí svou misi, a společně s Williamem Cabanissem jsme na ministerstvu zahraničí prezentovali vlajku, kterou našli hasiči v troskách jednoho z dvojčat, a po určité rekonstrukci ji věnovali naší zemi. A ta vlajka, jakmile bude dokončena rekonstrukce Národní budovy v New Yorku, bude v této budově vystavena, a bude jakousi připomínkou, že ten útok nebyl veden jenom proti USA, ale proti všem zemím svobodného světa. A to třetí klíčové slovo – bezpečnost. Bezpečnost je něco, co bychom neměli brát na lehkou váhu, bezpečnost naší země, bezpečnost našich občanů, bezpečnost proti všem novým formám ohrožení a rizikům. Mezi ta rizika a ta ohrožení nepochybně patří programy vývoje zbraní hromadného ničení a raketové programy zemí, u nichž není zárukou, že nebudou použity proti nám, nebo proti Evropě. Čili, imperativ bezpečnosti znamená imperativ nestrkat hlavu do písku před opatřeními, která posílí bezpečnost jak nás tady v ČR, tak našich spojenců v NATO. Já jsem se dnes u příležitosti 11. září také sešel k obědu s Václavem Havlem, tedy s člověkem, se kterým jsme začali ten základní zahraničně-politický konsensus nové demokratické České republiky budovat před mnoha a mnoha lety. A shodli jsme se, že bezpečnostní otázky je něco, co by neměla naše politická reprezentace za prvé podceňovat, a na čem by měla mít schopnost se alespoň v základních věcech shodnout a nečinit to předmětem nebo obětí takových těch domácích vnitropolitických svárů a tahanic. Děkuji vám za pozornost a ještě jednou děkuji panu premiérovi za uspořádání této mimořádné tiskové konference a pozvání na ni.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Děkuji. Dámy a pánové, děkujeme. Nashledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X