Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

29. 9. 2006 15:56

Tiskový briefing předsedy vlády ČR Mirka Topolánka a kardinála Miloslava Vlka po setkání ve Staré Boleslavi ve čtvrtek 28. 9. 2006

Martin Horálek, tiskový mluvčí České biskupské konference: Dámy a pánové, dovolte, abych vás přivítal na improvizované tiskové konferenci po setkání pana kardinála Miloslava Vlka s premiérem republiky Mirkem Topolánkem. Oba pánové vás krátce seznámí s obsahem dnešního rozhovoru. Nejprve bych předal slovo panu kardinálovi Miloslavu Vlkovi.

Miloslav Vlk, kardinál: Dobré poledne. Toto bylo naše první setkání. Problémy, které jsou mezi církví a státem neřešené již 16 let, se snaží nový premiér a nová vláda prostě uchopit. Jsou tři okruhy otázek. Otázka první je církevní zákon, stručně řečeno, nebo zákon o vztahu církví a prostě náboženských společností ke státu. To je věc první a ta novela zákona o a církvi a náboženských společnostech, která je již podruhé u Ústavního soudu. To si vláda velice dobře uvědomuje a myslím si, že máme na to názory, které jsou si blízké nebo nechci říci úplně shodné, ale blízké. A jsme ochotni tady o těch věcech hovořit, konkrétně je řešit. Druhá věc - okruh otázek, je smlouva mezi Vatikánem a naším státem. Smlouva připravená předchozí sociálnědemokratickou vládou, konkrétně ministrem Pavlem Dostálem, který po jejím dohodnutí ji potom obrovsky chválil, ale pak se tato smlouva zablokovala v Parlamentu. A já osobně si myslím, že to bylo proto, že tady stále trvá ten církevní zákon, který chtěl omezovat nějak zúžení našich práv. A toto, z tohoto se stane možná otázka mezinárodní, a to bude hodně záležet na vládě. My jsme žili bez smlouvy a můžeme bez ní žít i dále. Ale smlouva znamená, aby se ty věci začaly konečně chápat pravdivě. To znamená, že to není žádné privilegování církví, protože jestliže církev má mezinárodní rozměr, tak má právo na mezinárodní smlouvu. Čili, není to privilegium. Pokud nějaké možnosti uzavřít smlouvu byly, tak nemají tento rozměr. My to neblokujeme. A není to diskriminace, protože když někdo má právo a druhý ho nemá, tak to není diskriminace… (nesrozumitelné). To by byl také populistický nesmysl, který se hodně opakoval. A myslím si, že i smlouva je v rukou vlády. My to takto to chápeme. Nepřináší to žádná privilegia, ale status quo, tzn. status svobody, která je jedním ze základních práv člověka. A otázka majetkového narovnání, abychom byli skutečně nezávislí. To je otázka komplexnější, a myslím si, že naše názory jsou na to také velmi blízké.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Dobrý den, já bych vás v úvodu chtěl jen pozdravit ve Staré Boleslavi při příležitosti svatováclavské slavnosti. Že se tady setkáváme, to má svoji symboliku, a tou je svatý Václav. Kromě toho, že se stal po tisíciletí symbolem české státnosti, a jeho role v českých dějinách byly různé, byl různě vysvětlován, chápán. Byl považován, mimo jiné za symboliku křesťanství, symboliku národní, ale také symboliku evropskou. Při vzpomínce na svatého Václava se vám zároveň v hrubých rysech pokusím přiblížit to, čím se zabýváme v posledních dnech a to je Programové prohlášení vlády. To naše programové prohlášení se týká i otázek, o kterých se tady zmínil pan kardinál, které jsou tam kodifikovány, jsou tam popsány. My jsme už v předvolební době měli řadu setkání, ale dnes jsme se sešli oficiálně poprvé, kdy jsem v roli premiéra. Tady se vidím s panem kardinálem poprvé. Mám plány se sejít i s celou řadu jiných funkcionářů tak, abychom i před volbami měli celkem jasný názor na to, co chceme dělat po volbách, pokud budeme mít mandát. Některé naše materiály, materiály ODS, viděli byste, že se týkají nejrůznějších služeb ať už v oblasti práva, charitativní, následné péče, starosti o nemohoucí, staré atd. tak ten náš přístup je přístup, který nepochybně bude vyhovovat. A zákon o sociálních službách je víceméně toho důkazem. To, že jsme na něho sehnali peníze, to, že v původním rozpočtu Bohuslava Sobotky, který nám byl odkázán rozpočtovány nebyly, to je vám známo. Myslíme si a chtěli bychom prosazovat rovný přístup bez ohledu na to, jestli je to stát, kraj, město, korporace, privátní osoba k poskytování těchto služeb. To si myslím, že je první předpoklad toho řešit ten další problém, a to je zároveň otázka jestli zřizovatel má být registrován a čím se má řídit zřizovatel podle církevního kodexu. Pokud bude chtít být začleněn do té sítě, tak bude muset respektovat ty světské zákony, a v tomto smyslu to není závažný problém. Co se týká řešení smlouvy s Vatikánem, prezident republiky doufal, že vláda bude pověřena tím, aby to následné období tuto smlouvu dopřipravila, zrevidovala a dala ji do Poslanecké sněmovny k ratifikaci a ke schválení. Mezistátní smlouva o vztahu České republiky a katolické církve už byla před několika lety schválena, ale Parlament ji tehdy zablokoval a také prezident Václav Klaus řekl, že by ji v té podobě nepodepsal.

Teď bych se ještě zmínil o spolupráci v několika oblastech, např. v oblasti památkové péče a kulturního dědictví a bohatství České republiky. Ta se týká nenapravených křivd, týká se toho, jakým způsobem bude církev spolupracovat se státem např. třeba i platů duchovních apod. My na to máme poměrně vydiskutovaný názor, a to dnešní setkání sloužilo hlavně k tomu, abychom si řekli organizačně, jakým způsobem ty diskuse zahájíme, jakým způsobem budeme postupovat, jakým způsobem budeme strukturovat ty problémy tak, abychom přispěli k jejich řešení. Děkuji.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X