Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

13. 11. 2006 18:50

Tiskový briefing předsedy vlády ČR a předsedy ODS Mirka Topolánka po jednání delegací ODS a Strany zelených v pondělí 13. 11. 2006 v Kramářově vile

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru: Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám na krátkém tiskovém briefingu po jednání delegací ODS a Strany zelených o vytvoření nové vlády. Jako první dostane ke svému vyjádření prostor pan Martin Bursík, předseda Strany zelených.

Martin Bursík, předseda Strany zelených: Dobrý den, dámy a pánové, to je krásný prostor, já ho znám jen jako divák vždycky z dramatických situací našeho politického vývoje, my jsme právě ukončili jednání s ODS. Slyšíte na mém hlase, že ten důvod, proč to jednání bylo odloženo až na pondělí, byl dán mojí zdravotní indispozicí a ještě pořád to není úplně v pořádku. My jsme sem přicházeli na to jednání s jistou starostí, na kolik naši političtí partneři, především ODS a KDU-ČSL, z toho dřívějšího projektu trojkoalice neopouštějí model, koncept předčasných voleb. Trochu se starostí jsme pozorovali hlasování ve středu v Poslanecké sněmovně o propuštění novely ústavy do druhého kola, protože jsme vnímali, a vnímáme, novelizaci ústavy jako jednu z možných cest k předčasným volbám. Ten dnešní rozhovor nás alespoň doposavad ubezpečil o tom, že naši partneři, ODS, neopouští koncept předčasných voleb, že hledají shodu politických stran na nějakém modelu, na nějaké architektuře vládnutí, která by nás dostala z té dnešní politické situace, ale zároveň, že by to neměla být vláda, která bude vládnout po celé funkční období. Ale je to teprve začátek rozhovorů, bude samozřejmě záležet na jejich obsahu. Jak je pro zelené typické, to je pro nás vlastně to nejdůležitější při politických jednáních, vytvořit si určitý vlastní prostor pro prosazení politických priorit, které jsme do politiky přinesli, ale to, co my říkáme jako parametry pro tento typ jednání, ke kterým jsme byli pozváni, jako parametry, které jsou velmi důležité, tak to je za prvé shoda na termínu předčasných voleb, a teprve poté jednání o dalších detailech. My jsme v tuto chvíli připraveni v těch jednáních pokračovat s tím, že počítáme, že do takové případné vlády bychom vysílali odborníky a přejeme si, aby ta vláda byla postavena co nejvíce na expertním základě.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru: Nyní má slovo premiér a předseda ODS Mirek Topolánek.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR a předseda ODS: Děkuji za slovo. Myslím, že se blížíme k okamžiku, kdy já už přestanu chodit na tiskové briefingy, protože míra dezinterpretace z těchto briefingů je taková, že je téměř nebývalá. Musím říci, že ta dezinterpretace spočívá v tom, co jsem se já mezitím stačil po tom tiskovém briefingu dozvědět, jaké jsou vaše výstupy. Vidím tady podobné tváře, které tady byly dopoledne, takže se dívám na vás. To je do úvodu. Ta druhá věc, myslím si, že je zcela evidentní to, co jsem řekl dopoledne, a to je to, že usilujeme o širší dohodu. Ta širší dohoda by měla být na bázi demokratických stran. Ta dohoda je na formátu vlády, v délce trvání té vlády, je evidentní, že nebude na celé funkční období. Je to o programové náplni té vlády, aby měla opodstatnění vůbec ta vláda pro existenci. To je zhruba všechno, co k tomu chci říci. Musím říci, že jsem z těch prvních tří jednání s KDU-ČSL, s ČSSD a Stranou zelených přesvědčen, že v tom příštím týdnu, kdy budeme v těch jednáních pokračovat daleko usilovněji, dospějeme k řešení, které nám umožní takovou vládu sestavit. Děkuji vám.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru: Dámy a pánové, pan premiér odlétá do Ostravy a chci se zeptat pana předsedy Strany zelených Martina Bursíka, jestli chce pokračovat v tiskovém briefingu.

Martin Bursík, předseda Strany zelených: Určitě se můžete ptát.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru: Takže, je prostor pro vaše dotazy.

Redaktor: Já možná jsem teď nerozuměl tomu vašemu vyjádření. Vy jste říkal, že jste měli obavu, že ODS opouští koncept předčasných voleb. Pan Topolánek tady dnes ráno říkal, že podle něho se předčasné volby v příštím roce, že ten koncept neuspěl. Jak si to mám vysvětlit? Prosazují předčasné volby nebo neprosazují?

Martin Bursík, předseda Strany zelených: My jsme si tuto otázku položili jako první, stejnou, jakou kladete teď vy, a mluvíme-li o předčasných volbách, tak to neznamená, že to končí 31. prosincem 2007. My bychom si velmi přáli, a považovali bychom za racionální a solidní ve vztahu k veřejnosti, kdyby se nám podařilo uskutečnit předčasné volby skutečně nejdéle do konce roku 2007, a s tímto také půjdeme do jednání s dalšími politickými partnery. Ale je docela možné, že ten konsenzus na tom omezeném termínu vládnutí nenalezneme v tom roce 2007, ale v roce 2008. Pořád ještě se bude jednat o předčasné volby, a toto je pro nás věc naprosto kruciální, protože vláda, která je založena na spolupráci čtyř politických stran, na kompromisu ODS a ČSSD, je vláda, která nemá natolik pevné základy, aby mohla vládnout a prosazovat politické reformy po celé funkční období. To je vláda, která vytáhne zemi z té největší šlamastiky, nastartuje reformy, pokusí se o dohody na tom nejpodstatnějším, co je potřeba v oblasti penzijní, zdravotní, ekologické reformy, ale není to model, který by tady měl být do nekonečna, notabene, že by vlastně v opozici zůstala pouze komunistická strana. Čili, my to v žádném případě, tyto rozhovory, nebereme jako hledání nějakého definitivního řešení, a ta omezenost vládnutí, ten časový horizont je pro nás naprosto zásadní. Kdyby to bylo tak, že partneři začnou hovořit o tom, že tady nebude nějaké konkrétní datum, ke kterému spějeme, tak v tu chvíli my od těch hovorů odcházíme a necháme to na našich partnerech, aby to dohodli sami.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru: Pan Drahoňovský, televize Prima.

Redaktor Drahoňovský, televize Prima: Já jsem se chtěl zeptat na tom prvním briefingu padal jako nejzazší termín také rok 2009. To jsou sice pořád předčasné volby, ale do konce funkčního období, regulérního, by zbýval už jen jeden rok.

Martin Bursík, předseda Strany zelených: To už snad nejsou ani předčasné volby. Berte to tak, že ten druhý dnešní rozhovor posunul to datum 2009 zpět na datum 2008.

Petr Tluchoř, předseda Poslaneckého klubu ODS: Já, jestli dovolíte, jenom slovo. Pro nás je hlavně důležité, a je potřeba sdělit, že jakákoliv další dohoda je možná pouze na formátu čtyř demokratických stran. A to je myslím velká hodnota všech těch třech kol jednání s KDU-ČSL, se sociální demokracií i se zelenými. Hlavní hodnotu ranního setkání se sociální demokracií cítíme v tom, že došlo k jistému posunu v tom, že není trvání na velké koalici nebo na exkluzivním jednání se sociální demokracií. V tuto chvíli ke všem dalším věcem přistupujeme na bázi čtyř demokratických stran v Poslanecké sněmovně a jednání začínají.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru: Dámy a pánové, nějaké další dotazy?

Oldřich Danda, deník Právo: Já jsem se chtěl zeptat, znamená to, že to datum těch předčasných voleb 2008 je pro vás otázkou …nesrozumitelné… nepůjdete?

Martin Bursík, předseda Strany zelených: Dá se to tak říci. My bychom ty předčasné volby chtěli co nejdříve. Pořád vidíme dvě ústavní cesty, které nás k nim mohou dovést. Jedna je vyčerpání tří pokusů a druhá varianta je přijetí novely ústavy o samorozpuštění Poslanecké sněmovny. My budeme nadále usilovat o prosazení této novely ústavy, chceme ji mít v ústavě jako pojistku, a paralelně s tím samozřejmě povedeme tento typ rozhovorů, jehož cílem je politická dohoda na vládnutí v této zemi, ale po omezený čas. Jestliže jsme ustoupili při jednání u pana prezidenta z termínu jarních předčasných voleb, jaro 2007 až do konce roku 2007, tak jsme ochotni vést rozhovor i o tom, že nejzazším termínem voleb by bylo léto 2008, ale jakékoliv další datum už je datum, které je natolik blízké regulérnímu termínu voleb, že ty předčasné volby, a to adjektivum předčasné, začíná postrádat smysl. Čili, nějaký termín, který by byl vzdálenější, je termín, který v podstatě vylučuje naši účast na takové vládě.

Oldřich Danda, deník Právo: Můžete říci, proč by pro vás ta čtyřkoalice není přijatelná na celé období, nebo do roku 2009?

Martin Bursík, předseda Strany zelených: Těch důvodů je několik. Ten první je ten, že se skutečně bude jednat o mimořádně hluboký kompromis, ze kterého, podle našeho názoru, není ani možné, aby vzešla reformní vláda, která uskuteční reformy v té míře, kterou ČR potřebuje, tzn. naše představa o modernizaci ekonomiky, o modernizaci společnosti bude muset být výrazně redukována. A my to skutečně vnímáme jako model vládnutí, který je dočasný, do kterého se dostávají politické strany pod tlakem situace, ve které jsme, ale nikoli jako nějaký dlouhodobý model vládnutí v této zemi. Ten důvod druhý, který jsem tady uvedl, je ten, že každá demokratická země potřebuje opozici, a komunistická strana není doposud politickou stranou, která by mohla tu roli konstruktivní opozice hrát, protože je to strana, která má problém jaksi se svojí pozicí v systému demokratických politických stran v ČR. Čili, i toto je veliký handicap tohoto modelu.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru: Nějaké další dotazy?

Redaktor: Můžu se ještě zeptat na stanovisko ODS? Pan Tluchoř už to komentoval. Pan Topolánek ráno mluvil o vládě předsednictví v EU. Předsednictví v EU je na jaře 2009, jaká je tedy situace? Vy jste už od rána upustili od …nesrozumitelné…?

Petr Tluchoř, předseda Poslaneckého klubu ODS: Ne. Já nebudu v tuto chvíli komentovat žádný termín, březen, duben, květen, ani jiný termín 2008, 2009. Pro nás je velikou hodnotou, že na tom řešení se v tuto chvíli podílejí čtyři demokratické strany, a všechno ostatní, forma té vlády, termín předčasných voleb, nebo jiných voleb, jsou parametry, o kterých budeme dále debatovat.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru: Dámy a pánové, pokud nejsou další dotazy, tak vám děkuji za pozornost

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X