Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

13. 11. 2006 18:42

Tiskový briefing předsedy vlády ČR a předsedy ODS Mirka Topolánka po jednání delegací ODS a ČSSD v pondělí 13. 11. 2006 v Kramářově vile

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru: Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám na tiskovém briefingu po jednání delegací ODS a ČSSD o vzniku nové vlády. Na úvod úvodní slova obou pánů předsedů. Jako první začne předseda ČSSD pan Jiří Paroubek.

Jiří Paroubek, předseda ČSSD: Dámy a pánové, my jsme hovořili o různých možnostech povolebního uspořádání. Samozřejmě, ta situace je poněkud komplikovaná, protože já se vždycky snažím chápat i ty vnitřní problémy, které mohou mít politické strany několik dnů před kongresem. A je zřejmé, že obě dvě strany mají zájem na stabilním politickém řešení, na řešení hlavních problémových oblastí života země. Mám na mysli otázku evropského předsednictví, návratu ke konvergenčnímu programu, ke stabilizaci veřejných financí, k zefektivnění státní správy. Hovořili jsme také o tom, že je potřeba, a to ve spolupráci se všemi politickými stranami v zemi, hovořit a najít institucionální řešení pro reformu policie, boje proti korupci, pro zpravodajské služby, a že je potřeba také stabilizovat oblast zdravotnictví, dále odstraňovat bariéry pro podnikání, posílit koncept rozvoje vědy, výzkumu a vzdělávání, a samozřejmě další otázky. A to za daných poměrů v Poslanecké sněmovně je možné na bázi širokého dialogu, národního dialogu, ale zejména je tím základním předpokladem, řekněme, určitá míra spolupráce dvou největších politických stran. A chtěl bych říci za sociální demokracii, že k takovéto míře spolupráce jsme připraveni.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru: Nyní má slovo pan předseda ODS Mirek Topolánek.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR a předseda ODS: Já bych začal. Nebudu už vyjmenovávat ty programové bloky, o kterých jsme diskutovali. Myslím si, že z toho, co řekl předseda ČSSD Jiří Paroubek vyplývá, že hledáme programovou shodu nebo programový průsečík, z čehož vyplývá, že jestliže první vláda, kterou jsem sestavoval, byla vláda, která jasně deklarovala, že směřuje k předčasným volbám, tak ta druhá vláda, kterou budu sestavovat, a vyplývá to už z toho předešlého, bude vláda, která bude hledat stabilnější řešení. Předčasné volby jako koncept neuspěly i tím, že ten návrh senátní změny ústavy je zaparkován v Poslanecké sněmovně a nemůže se tedy stát součástí toho aranžmá k předčasným volbám. Takže, hledáme, a věděli jsme od začátku, že bez základní dohody se sociální demokracií není možné najít takový konsenzus. Budeme hledat na bázi demokratických stran něco, co bych nazval vládou národního dialogu a českého předsednictví. A na základě toho se budeme snažit najít takovou shodu, aby ta vláda trvala déle než do příštího roku, aby řešila základní problémy země, především české předsednictví v EU. Domnívám se, že v této chvíli je to asi to, co jsme schopni říci, protože dál jsme se nedostali, a pokud se budete ptát, a ta otázka nepochybně padne, pokud bychom našli takovouto shodu u ČSSD, u Strany zelených a KDU-ČSL, dokdy by mohla být taková vláda sestavena, tak se odvažuji říci termín. Pokud by měl být tento koncept úspěšný, mohlo by to být do 14 dnů.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru: Dámy a pánové, nyní je prostor pro vaše dotazy. Vidím pana Takáče, pak se hlásil pan Bartoníček.

Daniel Takáč, ČT: Dobrý den. A bude to tedy vláda za účasti všech nebo za účasti někoho a tolerance někoho? Dostali jste se už do těchto, řekněme, dalších rozměrů té dohody?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR a předseda ODS: Nedostali. Je zcela evidentní, že to nebude pouze na bázi těch dvou stran, které tady my dva dnes zastupujeme.

Jiří Paroubek, předseda ČSSD: Já myslím, že to je ještě předčasná otázka a myslím, že k té se budeme vracet v těch dalších dnech a týdnech. Já jsem přesvědčen, že jsme skutečně schopni najít to řešení do nějakých 10, 14 dnů.

Daniel Takáč, ČT: A to, že to nebude na bázi dvou, s tím už souhlasíte?

Jiří Paroubek, předseda ČSSD: Podívejte, ta základní dohoda, jak to koneckonců říká i předseda KDU-ČSL, musí být na bázi těch dvou, a to, jestli budou ještě další strany, tak to se uvidí. Předpokládáme, že to řešení bude širší.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru: Pan Bartoníček.

Radek Bartoníček, zpravodajství iDnes: Já bych se zeptal pana předsedy Paroubka, zda vám je bližší role vládní nebo, zda je pravděpodobnější role opozice jako sociální demokracie. A pana premiéra bych se zeptal, zda i, řekněme, rozepře a ta vzdálenost, která mezi oběma stranami panuje, zda určitým způsobem mizí? Tyto dvě strany, nebo alespoň vy osobně.

Jiří Paroubek, předseda ČSSD: Pokud jde o to, na co se ptáte, já bych řekl, že pro sociální demokracii není rozhodující, jestli bude vládní stranou nebo opoziční, ale v každém případě sociální demokracie si vždy připouštěla a vždy sledovala zájem země jako prvotní a tento konstruktivní zájem bude sledovat i v těch dalších týdnech a letech.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR a předseda ODS: Já myslím, že já neodpovím jinak. Veřejnost je znepokojena, po pěti měsících už musí být, očekává od nás spíše dohodu než nedohodu. Tady jdou jakékoliv osobní ambice stranou. Já nemám pocit, že bychom nebyli schopni nalézt řešení. Každopádně pro to uděláme maximum. My, pokud to sledujete, tak po těch volbách se oba držíme zpátky.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru: Pan Takáč

Daniel Takáč, ČT: Pane premiére, říkal jste, že to řešení by mělo najít vládu, která zde bude déle než do příštího roku. Můžete kvantifikovat, co znamená to déle? A co se tedy myslí …nesrozumitelné…, že se bude jednat o termínu 2009, mimořádný termín?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR a předseda ODS: My hledáme samozřejmě, a ta diskuse začíná, institucionální, časovou, programovou shodu, ty diskuse začínají. Mě dnes čeká jednání se Stranou zelených. Nepochybně se ještě budeme potkávat v tomto i v příštím týdnu, hledáme. Pokud má taková vláda mít smysl a mít programové ambice, tak samozřejmě, a jmenuje se, nebo měla by se jmenovat, vláda pro české předsednictví a národního dialogu, tak by měla mít ambici trvat nejméně do toho roku 2009.

Jiří Paroubek, předseda ČSSD: Já bych řekl, že ten časový rámec je od jednoho a půl roku do tří let.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru: Dámy a pánové, jsou nějaké další dotazy? Pan Bartoníček.

Radek Bartoníček, zpravodajství iDnes: Ještě jednu otázku. Pokud jde o Stranu zelených, na tom celkovém konceptu, záleží vám hodně na tom, aby byla součástí té vlády? Pokud nebude součástí vlády, bude to něčemu vadit?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR a předseda ODS: Vy samozřejmě těmi otázkami míříte, jaké bude institucionální uspořádání vlády, a to je něco, na co vám teď nikdo z nás ne, že nebude ochoten, ale nebude schopen odpovědět, protože se na tom musí ty strany dohodnout. V tomto smyslu já vám zcela úmyslně neodpovím.

Jiří Paroubek, předseda ČSSD: Já bych to chtěl potvrdit, to je ještě věc těch dalších dní.

Redaktor, deník Právo: Já jsem se chtěl zeptat, zda komunistická strana bude do toho dialogu přizvána?

Jiří Paroubek, předseda ČSSD: S komunistickou stranou my vedeme dialog, myslím sociální demokracie.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR a předseda ODS: My s komunistickou stranou nevedeme dialog jako občanští demokraté.

Jiří Paroubek, předseda ČSSD: Vidíte, jak široký má koaliční potenciál, sociální demokracie vede dialog se všemi.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru: Dámy a pánové, jsou nějaké další dotazy? Není-li tomu tak, tak vám děkuji za pozornost.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X