Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

23. 4. 2007 19:16

Tiskový briefing po zasedání Bezpečnostní rady státu v pondělí 23.4.2007

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru: Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám na krátkém briefingu po jednání Bezpečnostní rady státu, kterou navštívil, zcela mimořádně, ředitel Agentury pro protiraketovou obranu USA generál Henry Obering, kterého zde tímto vítám. Na tiskový briefing přišel také premiér Mirek Topolánek a ministryně obrany Vlasta Parkanová a ještě zde vidím velvyslance USA pana Grabera. Do úvodu bych dal slovo panu generálovi, který nás přišel seznámit s prezentací protiraketové obrany USA.

Henry Obering, ředitel Agentury pro raketovou obranu USA: Myslím si, že dnešek jsem strávil velice plodným způsobem, mám velmi příjemný pocit z těch rozhovorů, které jsem dnes absolvoval, zejména na posledním jednání BRS. Ta prezentace systému protiraketové obrany byla velice podrobná a museli jsme odpovědět na řadu velmi detailních otázek. Doufám, že dnešek je vlastně zahájením cesty, kterou jsme si stanovili, tj. v maximální možné míře se podělit o informace, které zdůvodňují proč se domníváme, že je ten systém potřebný, jaké má schopnosti a jakým způsobem bude doplňovat systém protiraketové obrany NATO. Zejména bych chtěl poděkovat panu prezidentovi, ministerskému předsedovi a Parlamentu za jejich pohostinnost při všech jednáních a návštěvách, které jsem dnes absolvoval. Myslím si, že ve všech případech se jednalo o velice plodnou výměnu informací a nápadů, ale je to jenom začátek. A samozřejmě, vám rád odpovím na všechny vaše případné otázky.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru: Děkuji panu generálovi a nyní má krátké úvodní slovo premiér Mirek Topolánek.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já vás zdravím na dnešní tiskové konferenci. Chtěl bych poděkovat Richardu Graberovi za to, že zprostředkoval návštěvu člověka, který je zodpovědný za protiraketovou obranu USA. Generál Obering měl prezentaci, kde do posledního detailu prezentoval jednotlivé technické, ale i zdravotní, obranné, bezpečnostní, vojenské a další aspekty protiraketové obrany umístěné případně na českém a polském území. A doplňující, v podstatě, protiraketovou obranu, která je dnes realizována radarem ve Velké Británii a v Dánsku, konkrétně na Islandu. Ta diskuse se týkala některých konkrétních otázek, souvisejících s raketami, jejich užitím, jejich dráhou, jejich zničením, týkala se i některých aspektů politických diskusí na úrovni NATO, případných diskusí na úrovni Ruské federace. Já musím dnes konstatovat, že v rámci NATO už dnes nikdo nepochybuje o tom, že ten česko-americký a polsko-americký protiraketový systém bude využit v rámci aliančních sil. Dnes má NATO za sebou diskusi, kdy, samozřejmě, zahajuje jednání s Ruskou federací, a kdy fakticky chce do svých příštích materiálů protiraketovou obranu začlenit. Musím říci, že jsme diskutovali i některé aspekty ruského postoje, který je poměrně iracionální, protože protiraketová obrana není, nemůže být, ani technicky to není možné, namířena proti Ruské federaci. Nabídky, které dostává ruská strana – mít možnost absolvovat kontrolní mise na radarové základně, případně tam mít přímo umístěné lidi – tak to zatím Ruská federace odmítá. Nicméně, já pevně věřím, že ta expertní jednání, která zahájíme i s Ruskou federací, povedou k eliminaci toho dosavadního odporu, a že nejenom USA, nejenom evropští spojenci, ale potencionálně i Ruská federace budou chráněni podobným systémem protiraketové obrany proti balistickým střelám s dlouhým doletem, případně krátkým a středním doletem tak, jak se o tom v rámci protiraketové obrany zatím hovoří. Děkuji.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru: Dámy a pánové, nyní je prostor pro vaše dotazy. Televize Nova.

Kamil Houska, televize Nova: Pane premiére, já bych se chtěl zeptat, jaký dojem na vás udělala ta prezentace.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já, samozřejmě, už jsem absolvoval několik podobných prezentací. Tato byla velmi důkladná, velmi důsledná, součástí byly i videonahrávky různých testů. Velmi detailní technický popis, velmi detailní všechny související aspekty. Několik otázek, které jsem měl připraveny pro následnou diskusi byly zodpovězeny už tou prezentací.

Kamil Houska, televize Nova: Můžete to více upřesnit?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já si myslím, že to hlavní, co bylo v té prezentaci, je faktické pokrytí a odpověď na otázku, proč nemůže být např. posílen ten systém v rámci západní Evropy, protože ta odpověď při té prezentaci se ukázala plastická, velmi názorně – protože by nepokrývala další území spojenců na evropském kontinentě, protože by fakticky ta část Evropy, která není pokryta radarem ve Velké Británii, případně na Islandu, nespadala vlastně do toho záběru a byla by tím pádem nekrytá. Takže, to umístění je celkem logické a proto to nemohlo být někde jinde.

Redaktor: Já bych se chtěl zeptat, jestli americká vláda dala české vládě nějaké speciální garance, a zda česká vláda dala nějaké speciální garance Americe?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Vy musíte vědět, že proběhly dvě nóty. Jedna nóta americká české vládě a druhá nóta jako odpověď nedávno americké vládě, kde byly popsány některé základní aspekty, ale ta vyjednání vlastně ještě nezačala. To znamená, žádné speciální garance kromě toho, že existují příklady podobných zařízení v Evropě, že existuje typová smlouva NATO SOFA, že evidentně, už v rámci naší nóty, jasně stanovujeme mantinely toho vyjednávání i z hlediska právního statusu té základny, z hlediska českého práva, z hlediska mezinárodního práva. Jiné garance v této chvíli před zahájením jednání ještě nejsou.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru: Prosím, Česká televize.

Daniel Takáč, ČT: Dobrý den. Otázka jak na pana premiéra, tak i na pana generála, jestli tyto prezentace, které jste měli, jestli budou i pro veřejnost nebo pro novináře, a jestli je americká strana ochotná něco takového provést?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Dnes byla prezentace v Parlamentu, byla prezentace v BRS. Všechny ty materiály byly klasifikovány jako „unclassified“, tzn. budeme připravovat z těchto materiálů podrobné prezentace pro veřejnost tak, aby dostala všechny informace, které jsme dostali my. Nemíníme nic z toho, co jsme se dozvěděli, tajit. Samozřejmě, ty materiály nebudou anglicky a budou upraveny do českého prostředí. A myslím si, že můžeme klidně udělat prezentaci pro novináře, minimálně v tom rozsahu, jak jsme ji dostali my.

Henry Obering, ředitel Agentury pro raketovou obranu USA: Já bych k tomu jen chtěl dodat – já už jsem tady uvedl, že mým cílem je podělit se o informace a jak řekl pan premiér, budeme v tomto pokračovat. Věříme tomu, že tady se jedná o případ, že čím více informací bude mít veřejnost k dispozici, tím více bude rozumět důvodům, proč se vlastně takovýto systém buduje a pochopí i to, proč je pro nás tak důležité začít. Doufáme také, že tyto informace prokáží, že se Rusové nemají čeho obávat, a že bychom se měli více starat o kolektivní bezpečnost v rámci celé Aliance.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru: Prosím, dámy a pánové, jestli je ještě nějaký dotaz. Prosím.

Redaktor: Otázka na pana generála. Proč bylo jednání BRS dnes odpoledne uzavřené? Bylo to na vaši žádost nebo na žádost výboru?

Henry Obering, ředitel Agentury pro raketovou obranu USA: V podstatě jsem o jednání za zavřenými dveřmi nežádal, ale pravda je, že v rámci té prezentace ukazujeme velice detailní simulace věrně kopírující schopnosti toho systému, což jsou informace, které bychom neradi, aby unikly na veřejnost. Samozřejmě, budu schopen a ochoten podělit se o tyto informace s médii a ty simulace vám můžeme předat v digitálním formátu.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru: Prosím, já bych to ještě doplnil. To jsou, samozřejmě, věci, na které je potřeba ptát se v Parlamentu, nikoliv generála Oberinga. Prosím, dotaz.

Redaktorka: Může dát ČR odpověď do konce roku?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Odpověď komu? My jsme americké straně už odpověď na její nótu dali. Vy se ptáte, kdy by je mohl, případné smlouvy, ať už prezidentské nebo jiné, ratifikovat nebo schvalovat Parlament, a měly být podepsány prezidentem republiky. Já odhaduji, že by to mohlo být spíše začátkem příštího roku. Nicméně, pevný termín pro to vyjednávání dán není, i když předpokládáme, že ten letošní rok bude především věnován těch negociacím, a že by mohly být ty materiály do konce roku připraveny. Ale žádný pevný termín v této chvíli stanoven není.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru: Prosím, poslední dotaz, jestli ještě nějaký je. Není, děkuji vám za pozornost.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty