Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

28. 12. 2006 16:54

Tiskový briefing po podpisu koaliční smlouvy ve čtvrtek 28. 12. 2006

Tiskový briefing předsedy vlády ČR a předsedy ODS Mirka Topolánka po podpisu koaliční smlouvy s předsedy KDU-ČSL Jiřím Čunkem a Strany zelených Martinem Bursíkem o vzniku nové vlády ve čtvrtek 28. 12. 2006 v Kramářově vile:

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru: Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám při slavnostním podepsání koaliční smlouvy mezi ODS, KDU-ČSL a Stranou zelených. V této chvíli bez dlouhých okolků poprosím pana předsedu ODS Mirka Topolánka, aby jako první podepsal příslušné listiny. A teď poprosím předsedy nyní již tří koaličních stran, aby šli k mikrofonům poté, co si pan předseda ODS vezme všechny tři paré k sobě. A jako prvnímu předávám slovo předsedovi ODS panu Mirku Topolánkovi.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR a předseda ODS: Já vám přeji pěkný den. My jsme si právě teď špitali, že zažíváme takové dejá vu, že jsme něco podobného už zažili na přelomu července a srpna. Ani nevím přesně datum, nicméně jsme o řadu měsíců dál. Ukázalo se, že tento trojkoaliční projekt je fakticky jediným projektem, který má podporu stran a je ochoten realizovat reformní změny. Podepsali jsme koaliční smlouvu, která má daleko rozsáhlejší programovou část, než byla ta koaliční smlouva minulá. Je to fakticky programové prohlášení, které může být pouze dopřesněno nebo precizováno. Nicméně, jsou to jednotlivé cíle, jednotlivé úkoly, jak ty cíle naplnit až po legislativní normy a úřady. Jednou z oblastí jsou přímo termíny aspoň tam, kde jsme byli schopni je rámcově určit. Proti koaliční smlouvě z léta je tam ještě jedna klauzule, která je poměrně jasným vyjádřením toho, co ta vláda chce kromě těch programových cílů. Pokud nebude moci naplňovat programové prohlášení, do kterého bude vtělena ta programová část koaliční smlouvy, tak je tam popsán jasný mechanismus, jakým se bude pokoušet přejít k předčasným volbám. Může se tak rozhodnout kdykoli, nejpozději však při schvalování státního rozpočtu, kdy souběžně se schvalováním státního rozpočtu Sněmovně předloží návrh vládního zákona, se kterým spojí hlasování o důvěře a pokusí se zamezit projednávání toho zákona po dobu tří měsíců. Pokud by rozpočet nebyl schválen, tak na základě neprojednaného zákona požádá prezidenta o rozpuštění Sněmovny a vypsání voleb do šedesáti dnů. Ten mechanismus je tam tak přesně popsán proto, aby nebylo nejmenších pochyb, že ta vláda, pokud nebude moci dělat reformní kroky, tak vládnout nebude. Já bych poděkoval svým kolegům. Měli jsme po rozhodnutí výkonné rady ODS předminulou středu velmi krátkou dobu na to, abychom ten program precizovali a koaliční smlouvu upravili. Měli jsme na to fakticky týden a děkuji všem, kteří se na tom podíleli, že jsme byli schopni ten dokument dostat do té podoby, kdy se podle něho dá dobře vládnout.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru: Nyní má prostor pro úvodní slovo předseda KDU-ČSL Jiří Čunek.

Jiří Čunek, předseda KDU-ČSL: Dobrý den vám všem. Pan premiér řekl mnoho podstatného. Já se spokojím pouze s tím, že pevně věřím, že tento podpis koaliční dohody je pouze administrativním aktem a já pevně věřím, že už při těch projednáváních, při těch dnech, kdy jsme spolu trávili čas, tak jsme zjistili, že jsme partneři, kteří si mohou věřit. Takže, ten podpis je pouze administrativa a ta důvěra, která snad mezi námi bude panovat i nadále, snad naplní naše tužby, aby ta vláda skutečně byla proreformní a aby to byla vláda, která na sebe dokáže vzít odpovědnost. Děkuji vám.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru: Nyní prosím o pár úvodních slov předsedu Strany zelených pana Martina Bursíka.

Martin Bursík, předseda Strany zelených: Děkuji. Dámy a pánové, pro nás zelené toto je moment, který je možná paradoxně nejdůležitější. Neméně důležitý jako samotné hlasování o důvěře vládě, protože tímto podpisem jsme stvrdili shodu na společném programu. A my si velmi vážíme posunu našich politických partnerů a vlastně schopnosti tří politických stran přinést do toho společného projektu to nejlepší, co každá z politických stran programově nese. A výsledkem toho je vláda, která bezpochyby je reformní. O tom se často mluví, ale je to vláda, které záleží na tom, aby Česká republika byla státem, který je efektivní, kde pokračuje a akceleruje modernizace, abychom byli státem, který v EU nejen pasivně přijímá to, co z Bruselu chodí, ale zároveň aktivně spoluvytváří evropskou politiku a definuje vlastní priority a stane se skutečně důležitým hráčem evropské a světové politiky. V té smlouvě najdete i pasáže, které se týkají naší globální odpovědnosti, najdete tam témata, která jsme tady doposud na této úrovni koaliční smlouvy, nikdy v politice formulovány neměli. My si toho velmi vážíme a pokládáme tuto programovou shodu za základ další budoucí spolupráce, a to nezávisle na tom, jestli tomuto projektu se skutečně podaří vládnout a jak dlouho, či nikoli. Ale samotná schopnost dohodnout se v takovéto míře detailů na programu vlády považujeme za - pro nás nováčky v parlamentní politice - velmi podstatný moment a velmi pozitivní.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru: Dámy a pánové, nyní je prostor pro pár vašich dotazů. TV Prima.

Helena Šulcová, TV Prima: Já bych se chtěla zeptat, pane premiére, máte už nějakou informaci z Pražského hradu? Ještě by mě zajímalo, jestli tam došlo k nějakým změnám, pokud jde o to personální obsazení vlády. A dotaz na pana Čunka, jestli už víte, kdo bude jmenován za Simonu Zikmundovou?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR a předseda ODS: V té vládě žádná sporná jména nebyla. Ta rezignace Simeony Zikmundové znamená, že na ten Pražský hrad budu muset ještě minimálně jednou s doplněním tohoto jména. Já budu s panem prezidentem 2. 1., do té doby nepředpokládám, že by došlo k nějaké změně, aspoň ji nesignalizoval, nevšiml jsme si. Pokud doplníme to jméno Legislativní rady vlády, ministra bez portfeje, tak pokládám tu povinnost z ústavního hlediska za splněnou.

Jiří Čunek, předseda KDU-ČSL: Co se nás týče, tak usilovně vybíráme náhradu za paní Zikmundovou.

Helena Šulcová, TV Prima: Jednu doplňující. 2. 1. tam jdete i s tím kompletním seznamem ještě jednou a máte signál, že by pan prezident tu vládu jmenoval?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR a předseda ODS: Já tam nepůjdu kompletním seznamem, já tam půjdu s tím jedním jménem.

Helena Šulcová, TV Prima: Ještě nemáte zatím informace, kdy tam se seznamem půjdete?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR a předseda ODS: Já ještě nemám od pana předsedy Čunka to jméno, takže tam ještě nemohu určit termín, kdy tam půjdu.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru: Nyní prosím ještě dva dotazy, jestli jsou. Česká televize.

Miloš Kozumplík, ČT: Já bych chtěl vědět, jestli byste nemohl říci, co je v té smlouvě obsáhlejší, jestli byste mohl říci aspoň jednu oblast?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR a předseda ODS: Já bych řekl, že v té obecné části, v té míře obecnosti, jak bylo možno v létě udělat tu programovou část koaliční smlouvy, pokrývá víceméně ty oblasti tak, jak byly stanoveny v létě. V té míře detailu jdeme na jednotlivé normy, na jednotlivé zákony s určením případného termínu, dokdy by měly být ty změny realizovány. Dostanete k dispozici samozřejmě celou koaliční smlouvu a budete se na tu míru podrobnosti moci podívat. Je to rozfázováno fakticky od důchodové reformy do tří etap, které jsou poměrně přesně popsány. Nicméně, pouze u té první etapy je termín. Je tam detailně popsána ekologická daňová reforma, její dvě fáze. Jsou tam popsány detaily v dopravě až do míry změn legislativy. Jsou tam potřebné normy, které je třeba změnit ve zdravotnictví, aby byl naplněn tento program. Je tam ten výčet přesně uveden. Je to rozpracováno do velké míry detailů.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru: Televize Nova.

Redaktorka, televize Nova: Já bych jenom chtěla vědět, protože vlastně pan prezident říká, že není spokojen se sestavením vlády, jak tomu máme rozumět?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR a předseda ODS: Zkuste si přečíst Ústavu.

Redaktor, Hospodářské noviny: Mohl byste nám, pane premiére, říci, jak se stavíte ke skutečnosti, která je nám novinářům známa, že by někteří vaši vládní poslanci nehlasovali pro důvěru vlády?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR a předseda ODS: Já si myslím, že nemáte úplně pravdu. Já celou řadu těch prohlášení pokládám za hodně zkreslená. Nedomnívám se, že by poslanci ODS při hlasování o důvěře vlády hlasovali proti své vládě.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru: Prosím o poslední dotaz.

Redaktorka, Respekt: Já mám konkrétní dotaz. Jaký je váš postoj k Evropské ústavní smlouvě? Souhlasíte s debatou o reformě evropských institucí tak, aby odpovídaly 21. století?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR a předseda ODS: Na takovouto dlouhou otázku, která je současně i odpovědí se dá odpovědět pouze ano.

Redaktorka, Respekt: Jaký je postoj?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR a předseda ODS: Musela jste pochopit už té formulace v koaliční smlouvě, že je velmi neutrální, protože nás svým způsobem tato smlouva, když ne rozděluje, tak máme na to trochu různý pohled, jiný pohled. Nicméně, ani Angela Merkelová, když jsem byl přítomen tomu jednání, nesignalizovala, že by chtěla vyřešit Evropskou ústavní smlouvu nebo smlouvu zakládající Ústavu pro Evropu, jak jsme už asi zapomněli říkat. Nemá ambice to ukončit, má ambice zahájit tu diskusi, a to jak v březnu při podepisování Berlínské deklarace, tak při předávání předsednictví další zemi, která bude předsedat EU. Angela Merkel nemá ambice to ukončit. A my se té diskuse budeme aktivně účastnit.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru: Dámy a pánové, já vám děkuji. Jinak co se týká té koaliční smlouvy, tu samozřejmě dostanete. Je tam i velice podrobně kapitola, která se týká institucí EU, takže ten postoj koaličních stran k reformně institucí tam bude známý. Jakmile se dostanu k počítači, tak ji všichni dostanete. Děkuji vám.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR a předseda ODS: Děkujeme, nashledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X