Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

30. 7. 2009 13:48

Tiskový briefing po jednání premiéra s předsedou Akademie věd, 30. července 2009

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Dobré poledne, dámy a pánové, vítám vás na tiskovém briefingu po jednání předsedy vlády ČR Jana Fischera s předsedou Akademie věd ČR Jiřím Drahošem, jehož tématem , jak jistě víte, bylo financování Akademie věd v roce 2010. Poprosím o úvodní slovo Jana Fischera.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Dámy a pánové i ode mne dobré poledne. K té charakteristice nejprve té dnešní schůzky. Já myslím, že mohu bez problémů za obě strany konstatovat, že jsme rádi, že jsme našli schopnost sedět u stolu, mluvit o těch problémech, které nejsou úplně jednoduché věcně. Debata to byla náročná, východiska jsme hledali velmi složitě, ale to vás určitě nepřekvapuje s ohledem na vývoj té debaty, která tomuto setkání předcházela. Na druhé straně, pokud jde o můj celkový pohled na věc, já jsem s průběhem a výsledky jednání spokojen. My jsme se shodli na tom, že je v této zemi potřeba pokračovat v komplexní debatě o transformaci české vědy, českého výzkumu. Neřešit věci jen když přijdou ad hoc. Vláda do konce srpna uspořádá tzv. kulatý stůl o budoucnosti české vědy. Chceme aby žádné téma nebylo tabu. Chceme se bavit o výzkumu základním, aplikovaném, o výzkumu, který se provádí v prostorách Akademie věd, na VŠ, v univerzitním prostoru, které se provádí na jednotlivých resortech. Chceme se pobavit o metodice či metrikách, jak měřit výkonnost výzkumu. Jsme připraveni na tu debatu, ne ve všem jsem v dosavadních metodikách spokojeni. Na druhé straně se shodujeme, že nějaký způsob jak změřit efektivnost produktivitu výzkumu být musí. Ačkoliv ne všichni s ní budou spokojeni, jde o to, aby bylo co nejméně těch nespokojených. Určitě velkým tématem toho stolu bude také to, jak lépe a produktivněji přispět k tomu, abychom uměli i v této oblasti lépe čerpat evropské peníze. Když už se hrdlíme o každou českou korunu. Budeme očekávat návrhy AVČR na personální složení a zastoupení jejich reprezentantů v Radě pro vědu a výzkum, stejně bude sestavována znova od ledna příštího roku a jsme připraveni ty návrhy Akademie věd pečlivě zvážit a posoudit. Když jsme hovořili o konkrétních finančních záležitostech či rozpočtu, oddělili jsme debatu na roky 2011 a 2012 a debatu, která se týká roku 2010. Shodli jsme se na tom, že roky 2011 a 2012 už musí a jeho financování, které by bylo vyjádřeno v dosavadních výdajových rámcích, ty rámce chápeme jako předběžné, že zaprvé 2011 a 2012 musí vycházet už z té debaty věcné, programové, transformační. Na druhé straně pan ministr financí je připraven na tyto roky na základě této debaty, je připraven zmírnit dopad těch opatření na Akademii věd, ale v návaznosti na tu věcnou debatu o transformaci. Věcná debata o transformaci už výrazně nemusí ovlivnit rok 2010, takový iluzorní představy nemáme ani my, ani Akademie věd, nikdo kdo se seriozně vědou zabývá. Seznámili jsme se s názorem na financování v roce 2010. Pan předseda nás seznámil s některými položkami, které se týkají nákladů na činnost AVČR, které se týkají například výchovy studentů a doktorandů, které zajišťuje bez potřebného krytí. V návaznosti na tu debatu je vláda připravena a pan ministr financí spolu s paní ministryní školství, aniž bychom zvyšovali celkové výdajové rámce, aniž bychom zvýšili deficit, v rámci výdajů, které jsou určeny na vědu a výzkum, dospět na konci srpna k tomu, že jsme připraveni posílit tu částku, která bude proudit do Akademie věd zhruba kolem půl miliardy korun. Nechtějte po mne, jestli to bude plusmínus něco, na to je dost času, abychom se k tomu mohli vrátit. To je v zásadě výsledek dnešní debaty, nelehké, složité, nečekali jsme jinou, ale v zásadě velmi věcné a velmi rozumné. Odcházíme s těmito výsledky, s kterými já jsem spokojen s tím, že jsme se dohodli i na takové cestovní mapě, jak v té komunikaci postupovat dál nejen s Akademií, ale s angažmá dalších institucí, které se v této zemi zabývají vědou a výzkumem.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Poprosím předsedu Akademie věd Jiřího Drahoše.

Jiří Drahoš, předseda Akademie věd ČR: Hezké poledne, dámy a pánové. Já mohu potvrdit slova pana premiéra, že ta debata byla velmi věcná, nebyla jednoduchá. Přišel jsem na tuto diskusi s určitou představou, jaké by bylo řešení rozpočtu AVČR pro rok 2009. Pan premiér zmínil, potvrzuji, bavili jsme se i o letech 2011 a 2012. Tam je ta věc závislá na volbách a příští vládě a já velmi ocenil to, že je i tato vláda připravena ve výhledovém rozpočtu tu situaci věcně řešit. Pokud jde o tok 2010, nebyla to jednoduchá diskuse, ale myslím, že jsme dospěli k doufám oboustranně přijatelnému kompromisu z hlediska financí pro Akademii věd na rok 2010. Pan premiér tu zmínil jakýsi řád částky, já bych rád ještě zdůraznil, že to velmi vítám, jsou to položky na činnosti, které Akademie věd platí ze svého rozpočtu na výzkum a vývoj, jiné instituce tyto náklady na činnost či studenty platí z jiných částí rozpočtu. My jsem brali tyto oblasti jako možný předmět shody a potvrdilo se, že představitelé vlády na tomto setkání na tento návrh reagovali vstřícně. Já jsem také připraven odpovědět na vaše dotazy, ale z toho jednání odcházím spokojen. Bylo konstruktivní a dohodli jsme se také na dalších krocích jak ve věci účasti Akademie věd v té zmíněné transformaci celého prostředí a jeho evaluace ať je to Petr nebo Pavel. Já děkuji za to, že tuto schůzku svolal a znovu říkám, dospěli jsme k oboustranně rozumnému kompromisu.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji pan profesore, ano pane premiére.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Ještě jednu větičku. Rád bych se zastavil u jednoho slova, které pan předseda použil a to je dobře, slovo kompromis. Samozřejmě, že vždy tato jednání tohoto typu končí kompromisem, ale kompromisem, který nepovažuji za prohnilý, je to kompromis, který dovedou ustát obě strany. Jsou s ním srozuměny a mohou dále pracovat. Já jen zopakuji své oblíbené co znáte z konce dubna, když jsme sestavoval vládu a byla tam nějaká pohnutá jednání, slovo kompromis nepovažuji za sprosté slovo. Naopak.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, dámy a pánové, prostor pro vaše dotazy.

ČT: Dobrý den, znamená to tedy, že Akademie věd dostane zhruba půl miliardy. Můj dotaz, z jakých položek ty peníze budou čerpány? Bude to v rámci rozpočtu ministerstva školství?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Bude to z položky výdajů na vědu a výzkum a bude to bez navyšování výdajů celkově. Je úlohou pana ministra financí a paní ministryně, aby se o tom ještě důkladně pobavili a tu částku tam našli.

Jiří Drahoš, předseda Akademie věd ČR: Principiálně nejde o finance ministerstva školství, ale o kapitolu výzkum a vývoj. Shodli jsme se, že má jisté restrukturalizační možnosti. Pokud paní ministryně potvrdí.

Miroslava Kopicová, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy: Dobrý den. Jsem-li vyzvána. My budeme hledat v celém rozpočtu rezervu, protože kapitola na výzkum a vývoj by nedala tuto částku dohromady v tomto období, ale budeme s panem ministrem jednat. Pokud se týče kapitoly školství, má své určení a své problémy, to je otázka jiná, týká se spíše výzkumu na vysokých školách.

ČT: Já tomu porozuměl tak, že by ty peníze měly být určeny na výchovu doktorandů, proto jsem se ptal. Doplňující otázka, dokážete si představit na úkor kterých institucí se ta půl miliarda najde?

Miroslava Kopicová, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy: To je velmi předběžné. Pokud jde o doktorandy, to bylo jen uvedeno jako jeden z faktorů ke kterým pan premiér přihlédl při rozhodování o požadavcích akademie věd. Další byl také, že například peníze na provoz centrální části Akademie nejsou nikde z jiného hradit. Proto také byla debata o létech 2011 a 2012 postavena na tom, že se budou podrobně rozkrývat všechny příčiny, které vedly k tomu, že propad Akademie věd byl přes miliardu a podíváme se na každý zvlášť a podle toho se budou finančně saturovat.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, další otázka.

Televize Z1: Oba jste říkali, že je to kompromis, mne by zajímalo o kolik ta výsledná půl miliarda je nižší než to co jste požadoval či s čím jste přišel? Tím že to je kompromis, co to bude pro Akademii znamenat? Kde se bude muset šetřit?

Jiří Drahoš, předseda Akademie věd ČR: Je-li to dotaz na mne, asi všichni víte, že deficit Akademie pro rok 2010 byl přes miliardu. Pan premiér řekl, že částka půl miliardy je plus mínus, bude ještě další diskuse a jednání. Pokud Akademie bude mít deficit pro rok 2010, pak to znamená pro Akademii věd tento deficit ustát, já jsem několikrát řekl, že jsme ne připraveni, ale pracujeme na nouzové variantě rozpočtu. Budeme se jí snažit ustát, zejména z financí na provoz, stavby, údržbu, přístroje. Prostě nebudeme schopni koupit tolik přístrojů, financovat některé věci, ale beru to pořád jako lepší než začít bez jakéhokoliv rozmyšlení a propouštět lidi. Tolik asi k vaší otázce.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: To je příběh o tom, že všichni bolestivě hubneme a všichni se adaptujeme. Adaptuje se policie, obrana, školství, všechny resorty. Prostě 4% propad ekonomiky není 4% růst, to jsme někde jinde. Někdy si to složitě připouštíme, ono to vypadá jako četba ze statistické ročenky, či publikací, ale realita je tvrdá. Pan ministr financí je konfrontován každý měsíc s tím, jak se zeštíhlují příjmy rozpočtu. Toto nás čeká ve všech kapitolách. Z rozpočtových jednání neznám ministra, který by odcházel spokojen, a neodchází spokojena ani akademie věd, prostě jsme hledali zmírnění toho dopadu a myslím si, že jsme ho našli a budeme cesty hledat. Částku o které jsme tady hovořili, abychom skutečně zmobilizovali všechny úspory a nevytáhly to odněkud odjinud a nepočínali si jako nějaké sdružení vzájemně se okrádajících žebráků. To by nebylo moudré.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, další otázka. Pokud jste se dozvěděli již všechno, tak vám děkuji za pozornost, za informace pro vás děkuji předsedovi Akademie věd i předsedovi vlády ČR.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tiskový briefing po jednání premiéra s předsedou Akademie věd, 30. července 2009

Související zprávy