Tiskové konference

10. 4. 2013 14:50

Tisková konference u příležitosti slavnostního podpis smlouvy mezi vládou, Českým aeroholdingem a Korean Air, 10. dubna 2013

Jan Hrubeš, tiskový mluvčí vlády: Vážené dámy, vážení pánové, přeji vám příjemné odpoledne. Už za několik málo okamžiků se staneme svědky aktu podpisu smlouvy o vstupu strategického partnera, společnosti Korean Air do Českých aerolinií. Dovolte mi, abych při této významné příležitosti přivítal předsedu vlády ČR Petra Nečase a prezidenta společnosti Korean Air, pana Čang Hun-či. Rád bych také přivítal řadu významných hostů, kteří dorazili do tohoto sálu, ministra financí Miroslava Kalouska, generálního ředitele a předsedu představenstva Českého aeroholdingu Miroslava Dvořáka, prvního místopředsedu představenstva Petra Vlasáka. Společnost Korean Air zde reprezentují kromě již zmíněného pana prezidenta i předseda představenstva Yang Ho Cho, a výkonný viceprezident společnosti Won Tae Cho. Dámy a pánové, teď přistoupíme k samotnému aktu podpisu smlouvy a jako první mi dovolte, aby svůj podpis připojili pan Petr Vlasák, první místopředseda představenstva ČSA, a výkonný viceprezident Korean Air Won Tae Cho.

Děkuji, pánové. Dále požádám ministra financí Miroslava Kalouska a generálního ředitele a předsedu představenstva Českého aeroholdingu, pana Miroslava Dvořáka.

Děkuji. A nyní prosím k podpisům předsedu vlády ČR Petra Nečase a prezidenta Korean Air, pana Čang Hun-či.

Děkuji. Dámy a pánové, poprosím všechny, kteří se účastnili dnešního podpisu smluv, aby přišli na pódium, a požádám také o účast i předsedu představenstva Korean Air Yang Ho Cho.

A teď bych si dovolil požádat předsedu vlády ČR, pana Petra Nečase o krátký proslov.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, jsem velice rád, že mohu dnes na půdě Úřadu vlády ČR přivítat vás všechny při příležitosti podepsání smlouvy, která ukončuje proces nalezení strategického partnera pro ČSA, jedny z nejstarších aerolinek na světě. Vláda ČR schválila prodej 44 % podílu v ČSA společnosti Korean Air. Při úvahách o strategickém partnerovi pro ČSA jsme jednoznačně dospěli k závěru, že spolupráce s tímto renomovaným vynikajícím dopravcem a také jednou z největších společností na světě je tím správným krokem. Mimo jiné i proto, že se jedná o špičkovou společnost, která působí na rychle rostoucím asijském trhu. Právě spolupráce s asijskou společností je podle našeho názoru a přesvědčení vlády ČR správným krokem pro budoucnost ČSA. Letiště Václava Havla v Praze se tak stane jedním z uzlových bodů pro přepravu cestujících z Asie a nehrozí zde riziko utlumení některých aktivit ČSA na evropském trhu.

Pro partnera z Asie mluví i některá další fakta. Podle asociace World Aerline Awards v roce 2012 devět z deseti nejlépe hodnocených aerolinek na celém světě jsou právě z asijského teritoria, mezi nimi i Korean Air, a z tohoto pohledu to znamená i přínos velice cenných zkušeností a bussinesových aktivit do ČSA. Vedle toho Asie představuje velmi rychle rostoucí obchodní teritorium na celém světě, z tohoto pohledu je spolupráce s touto společností významná. Jsem také rád, že spoluprací s Korean Air přichází velmi renomovaná a silná letecká společnost. Obě dvě společnosti jsou součástí stejné letecké aliance Sky Team, dlouhodobě spolu spolupracují, pozitivně a jsou tam navázány velmi dobré obchodní a pracovní vztahy. Spolupráce má i tu logiku, že je tady dlouhodobá spolupráce s Letištěm Václava Havla. Korean Air dlouhodobě provozuje od roku 2004 i linku mezi Soulem a Prahou a jsem velice rád, že se i frekvence této linky rozšiřuje. Mimo jiné to znamená i zlepšení prostředí pro jihokorejské investory v ČR, které v naší zemi velmi vítáme. Z hlediska Českého aeroholdingu, potažmo jeho vlastníka, tedy státu, je také velmi důležité, že tato smlouva představuje i cestu do budoucnosti pro další společnosti ve skupině ČSA, zejména pro letiště Praha, ale také pro společnosti Czech aerlines technics, která zabezpečuje oblast údržby letadel a Czech aerlines handling, která má na starosti odbavování pasažérů a letadel. Dámy a pánové, jsem velice rád, že vláda ČR dotáhla do konce tento vztah a jsme velice rádi, a těšíme se na další spolupráci s tak vynikajícím partnerem, jako jsou naši korejští partneři. Děkuji.

Jan Hrubeš, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, dámy a pánové. A poprosím také o několik slov prezidenta Korean Air, pana Čang Hun-či.

Čang Hun-či, prezident Korean Air: Dámy a pánové, jsme velice rádi, že se můžeme účastnit tohoto slavnostního okamžiku podpisu dohody. ČSA jsou společností s dlouhou tradicí a mají velkou síť v celé Evropě. Korean Air je jedna z předních společností v Asii s celosvětovou sítí. Jakožto zakládající členové Sky Team, Korean Air vždy udržovalo velice úzké vztahy s ČSA a to více než dese let. Tyto dvě společnosti se stanou strategickými marketingovými partnery po tomto okamžiku a domnívám se, že naše silné partnerství vytvoří situaci výhodnou pro všechny. Budeme rozvíjet trhy a budeme se obě společnosti rozvíjet. Na závěr dovolte, abych poděkoval za neustálou podporu. Děkuji mnohokrát.

Jan Hrubeš, tiskový mluvčí vlády: My děkujeme. Dámy a pánové, teď přichází prostor pro vaše dotazy.

Česká televize, Daniel Stach: Dobrý den. Pane prezidente, vy v tuto chvíli jako Korean Air máte jednoho zástupce v dozorčí radě. Budete chtít mít zástupce i ve vedení ČSA? Neptám se jen na aktuální situaci, ale také na ten následující horizont půl roku, roku. Pane premiére, považoval byste to za správný krok?

Čang Hun-či, prezident Korean Air: Naše společnost nemá zájem nějak se podílet na managementu ČSA. Už jsme spolupracovali několik let, takže máme k managementu ČSA plnou důvěru. Dosadili jsme jednoho člena do dozorčí rady a to jsou naše budoucí plány, takže nemáme v úmyslu zasahovat do managementu.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Je tady dlouhodobá spolupráce mezi ČSA a Korean Air, je tady vzájemná znalost, takže respektujeme toto stanovisko strategického partnera.

Agentura Yong Hub Agency: Otázka na pana Huna. Jaký je váš záměr, nebo úmysl při této akvizici podílu v ČSA?

Čang Hun-či, prezident Korean Air: Jak už zaznělo, my už jsme s ČSA dlouho spolupracovali i v rámci aliance Sky Team. Máme hustou síť v Asii, ČSA zase pokrývají oblast Evropy, takže je to pro nás velice výhodná spolupráce. Jak už říkal pan premiér, nám se jedná spíše o vztahy strategické, marketingové spolupráce.

Dotaz: Otázka pro oba pány. V jaké oblasti porostou na základě této spolupráce obě společnosti?

Čang Hun-či, prezident Korean Air: Jak už jsem říkal, tak obě firmy dnes spravuje velice schopný management, který má dostatek zkušeností a jde nám spíše o synergický efekt, hlavně v oblasti marketingu si máme co nabízet. Chtěli bychom provozovat společné linky a zlepšovat naše hospodářské výsledky. Doufáme, že tím přispějeme k oživení výměny lidské i materiální mezi oběma zeměmi.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Spolupráce společností představuje logický krok a synergii, tzn. ČSA jako evropský dopravce se sítí linek po celé Evropě, včetně středovýchodní a východní Evropy, a Korean Air jako velmi silný globální dopravce se silnou sítí linek v rámci Asie. Tzn., že Praha by se mohla postupně stát i uzlovým bodem pro cestující z Asie, kde se jedná o nejstabilnější a ekonomicky nejrychleji rostoucí světové obchodní teritorium a z tohoto pohledu tato spolupráce doprovázená v oblasti marketingu by mohla být i jakousi otevřenou branou pro asijský business do Evropy.

Jan Hrubeš, tiskový mluvčí vlády: Děkuji. Dámy a pánové, zakončíme slavnostním přípitkem.

Tak to je vše. Dámy a pánové, děkuji vám za účast a za pozornost a přeji dobré odpoledne.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tlumočeno - Tisková konference u příležitosti slavnostního podpis smlouvy mezi vládou, Českým aeroholdingem a Korean Air, 10. dubna 2013

Originál - Tisková konference u příležitosti slavnostního podpis smlouvy mezi vládou, Českým aeroholdingem a Korean Air, 10. dubna 2013

Související zprávy