Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

30. 10. 2006 17:48

Tisková konference s generálním tajemníkem Severoatlantické aliance Jappem de Hoop Schefferem v Hrzánském paláci 30.10.2006

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Dobrý den, dámy a pánové, vítejte na tiskové konferenci po setkání premiéra české vlády Mirka Topolánka a generálního tajemníka NATO Japp de Hoop Scheffera. Dovolte mi v tuto chvíli, abych předal úvodní slovo premiéru české vlády Mirku Topolánkovi.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Děkuji za slovo. My jsme ve velmi krátkém a velmi intenzivním jednání probrali všechny důležité otázky, týkající se jak přípravy summitu v Rize, tak naší účasti v misích, tak samozřejmě dalších otázek souvisejících s naším členstvím v Severoatlantické alianci. Prezentovali jsme naši pozici v celé řadě otázek, ať už se týkají našich zájmů na západním Balkáně a účasti našich vojáků v misích v Kosovu a v Bosně a Hercegovině. Probrali jsme potenciální vývoj v Kosovu, hovořili jsme o signále, který na základě akčního plánu v Rize by měly dostat státy pro potenciální členství v NATO, případně v Partnerství pro mír. Hovořili jsme o jednotkách rychlého nasazení, hovořili jsme o naší účasti v Afghánistánu, diskutovali jsme naši, řekl bych, velmi příkladnou pozici jednotek pro radiologickou, chemickou a další ochranu. Probírali jsme hlavní poselství summitu v Rize. Hovořili jsme o financování, hovořili jsme i o českém rozpočtu a klesajících výdajích na obranu. Prezentoval jsem generálnímu tajemníkovi to, že se nám podařilo už v letošním rozpočtu zastavit pokles a prezentoval jsem součinnostní cvičení na Doupově, které se konalo za účasti velitele vojenského výboru NATO, kdy jsme prokázali schopnost a ukončili jsme to období přípravy na zahájení operační schopnosti naší 4. brigády rychlého nasazení. Myslím, že to jednání bylo velmi věcné a ujistil jsem pana generálního tajemníka, že přes všechny turbulence v české politice v této oblasti našeho členství, aktivního členství v NATO, nelze očekávat žádné významné změny a že budeme vždy podporovateli posilovaní euroatlantického poselství a euroatlantické spolupráce.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Děkuji panu premiérovi a nyní bych poprosil generálního tajemníka NATO Jappa de Hoop Scheffera o úvodní slovo.

Japp de Hoop Scheffer, generální tajemník NATO: Já velice děkuji za slovo a dovolil bych si začít tím, že budu hovořit o českých ambicích, o českých příspěvcích a velice kvituji s povděkem to, co řekl pan premiér, co se týkalo summitu v Rize. Summit se zaměří na tři základní oblasti, z nichž první budou zahraniční mise operace NATO, z nichž nejdůležitější priorita číslo jedna je Afghánistán, ale samozřejmě nebude zapomenuto ani na Kosovo. Je důležité, aby v Rize zazněla plná solidarita, co se týče našeho vystupování vzhledem k Afghánistánu a působení po celém teritoriu země, stejně tak i v Kosovu bude zdůrazněn politický směr, kterým se tyto činnosti budou ubírat. Druhou důležitou oblastí bude politická transformace NATO. Já zdůrazním, jak již uvedl pan premiér, že bude dán pozitivní signál třem zemím ze západního Balkánu, které nyní plní činnosti v rámci svého akčního plánu činnosti. Doufám, že dojde k vypracování a schválení komplexní politiky k západnímu Balkánu. Druhou součástí té druhé oblasti, co se týče transformace, tak ta bude spočívat v tom, že zdůrazníme roli NATA, které nechce globálně působit, ale chce navázat spolupráci a více spolupracovat s globálními partnery, ať už je to Austrálie, Japonsko, Jižní Korea. Musím zdůraznit, že NATO není světovým policistou, je to tak, že NATO chce spolupracovat s globálními hráči v této oblasti. Třetí součástí bude transformace na vojenské straně s tím, že potřebujeme větší množství vojáků, potřebujeme lepší financování pro operace, musíme zajistit to, aby síly rychlé reakce dosáhly svých plných operačních kapacit, musíme zajistit to, že budou splněny sliby, které si Severoatlantická aliance dala v rámci svého pražského summitu. A to je také důvod, jak to uvedl pan premiér, že jsem zmínil své obavy ohledně vývoje financování obrany v České republice. Jak jistě víte, tak máme úroveň na financování obrany na 2 % HDP a Česká republika je hodně pod touto hladinou. A jak řekl pan premiér osobně před chvílí, tak se hodlá tímto problémem velice důrazně zabývat. A já jsem tomu velice rád, protože to je závažná záležitost. Závěrem mi dovolte říci, že to, co Česká republika činí, jak pokračuje v rozvíjení své speciální kapacity na obranu proti chemických, biologickým, radiologickým a atomovým zbraním, je velice vysoce ceněno. Česká republika je velice silným spojencem, a i když byly zmíněny politické turbulence, od kterých já, jako generální tajemník NATO, zůstávám samozřejmě daleko, tak se domnívám, že i nadále se můžeme velice spoléhat na spolupráci s Českou republikou. Děkuji.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Zapomněl jsem jednu věc, kterou jsme nezmínili a je dobré ji říci. Hovořili jsme krátce i o tématu, které není nové, ale spíše se teď začíná diskutovat nejenom na alianční úrovni, ale i na úrovni EU a je součástí i finského předsednictví EU, a to je energetická bezpečnost. A shodli jsme se na tom, že i Severoatlantická aliance se musí touto problematikou daleko detailněji zabývat. A trochu spíše vtip k tomu financování – česká ekonomika roste tak rychle a HDP roste o tolik procent, že relativně sice výdaje na obranu klesají, ale absolutně rostou.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Děkujeme a nashledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X