Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

16. 4. 2009 14:49

Tisková konference premiérů M. Topolánka a J. Fischera 16. dubna

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády: Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám na krátkém tiskovém briefingu po jednání předsedy vlády pana Mirka Topolánka s předsedou vlády panem Janem Fischerem. Pan premiér Topolánek má úvodní slovo.
 
Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já, řekl bych, po 14 dnech, kdy jsem nedával nikomu žádné informace a pokládám to za korektní a proto existuje tolik spekulací, což mi ovšem nevadí, si myslím, že je čas, abychom s panem premiérem Fischerem zahájili diskuse o jednotlivých nominacích, abychom ukončili to premiérské schizma, které ani jednoho z nás dvakrát netěší. Já jsem doporučoval panu premiéru Fischerovi nominace na jednotlivé resorty. To beru spíše jako pomocnou záležitost, všechny ostatní nominace mých kolegů vnímám podobně, protože je zcela evidentní a myslím, že to všichni pochopili, že to konečné rozhodnutí udělá Jan Fischer sám. Z těch jmen, která jsou skloňována v tisku, věřte mi, já je nepustil, se potvrdí. Já potvrdím svou nominaci na ministra financí na Tomáše Ubíru, na ministra obrany Martina Bartáka, na dopravu Gustava Slámečky, na zdravotnictví Dana Jurásková a na spravedlnost Daniela Kovářová. Beru po určité diskusi s mými kolegy, přidám dvě nominace, které neberu jako nominace ODS, jako naprosto neutrální, jako většinu těchto nominací. Myslím si, že na ministra kultury by bylo dobré dát člověka, který má s problematikou velké zkušenosti, je to stávající ředitel Technického muzea Horymír Kubíček a na ministra školství, to bude spíše žádost pana premiéra Fischera Miroslava Kopcová. Toto jsou naše dnes probrané nominace. Já bych chtěl, abyste je brali pouze jako nominace, nikoliv jako hotová jména, protože bude teď trvat ten příští týden než se o těchto jménech a těmito lidmi pan premiér setká, než si udělá obrázek, s kým by měl spolupracovat v dalších měsících než bude ta jména případně akceptovat a než je navrhne prezidentu republiky ke jmenování. To je ode mne zhruba všechno. My jsme hovořili o celé řadě dalších problémů, seznamoval jsem pana premiéra se stávající agendou, tou aktuální. Takže ta jednání budou pokračovat, protože máme zájem na tom, aby ten přechod byl plynulý, aby ty škody napáchané, poměrně nečekaným pádem vlády, byly co nejmenší, a aby nová vláda začala fungovat s plnou razancí okamžitě po 9. květnu.
 
Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády: Děkuji předsedovi vlády Topolánkovi a nyní má slovo předseda vlády pan Jan Fischer.
 
Jan Fischer, předseda vlády ČR: Dámy a pánové, týden po mém jmenování do funkce předsedy vlády se jména kandidátů přestěhovala už kompletně ze stránek novin a televizních obrazovek do oficiálních návrhů, které jsem obdržel od představitelů politických stran, které se rozhodly personálně kabinet dotovat. Znovu opakuji, že všechna ta jména, zejména ten příští týden, abychom ten čas velmi efektivně využívali, zvážím. Bude to vyžadovat řadu konzultací, řadu rozhovorů, tak abych došel potom k dobrému výsledku a byl schopen předložit prezidentu republiky kabinet, který svým personálním složením skýtá možnost efektivního působení pro to další, určitě ne jednoduché období. Všimli jste si, že ve dvou resortech ty nominace jsou dvojjmenné, nebudu to nijak komentovat, ale jsem přesvědčen, že si budu umět vybrat a nevidím to jako nějaký handicap, že tam ta dvě jména jsou a není tam jméno jenom jedno. Povedeme řadu konzultací a rozhovorů teď při přípravě nového kabinetu, stejně tak budeme ladit způsob komunikace s politickými subjekty v období normálního působení té mojí vlády. To je asi tak vše, co jsem chtěl v této fázi říci.
 
Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády: Děkuji předsedovi vlády Janu Fischerovi a nyní pár dotazů. Mladá fronta, ČTK, Česká televize, Reuters.
 
Mladá fronta Dnes: Dobrý den, já bych se zeptal pana premiéra Fischera. Ve chvíli, kdy máte seznam možných kandidátů do vlády, už v tuto chvíli je možné, že by se ten proces jmenování celé vlády nějak urychlil, aby nastoupila dříve než 9. května? Nebo si myslíte, že bude dodržen v každém případě?
 
Jan Fischer,  předseda vlády ČR: Já o tom nechci spekulovat, výsledek politické dohody je 9. května. Ono to vypadá, že s tím budeme brzy hotovi, ale to si vyžádá ještě nějaký čas to projednávání. Nechme to být, jak to bylo původně naplánováno.
 
Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já přeci k tomu. Mne to připadá jako nesmyslná spekulace. Já příští týden cestuji do Moldavska i z důvodů událostí, které tam jsou, cestuji do Izraele a Palestiny. Máme zájem na tom, aby ten přechod byl plynulý a kdokoliv by do něho chtěl nějak zasahovat, tak to pokládám spíše za škodní té věci, nikoli pomoc.
 
Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, ČTK.
 
ČTK: Já jsem se chtěl zeptat na to dvojí navržení v těch resortech, školství a kultura. Co ODS vedlo k tomu, že navrhuje tyto dva kandidáty, když Strana zelených už dala ty své. Jste se nedomluvili v současné koalici?
 
Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já si myslím, že ty návrhy je třeba brát jako návrhy, které, říkal jsem to od začátku, ty nominace jsou stranické pouze napůl. Přeci musíte vidět, že ta jména, to byl můj původní úmysl a mne mrzí, že uteklo vůbec nějaké dělení na resorty, protože u celé řady jmen, které navrhuje Jiří Paroubek jsem ochoten se za ně postavit a u celé řady jmen, které navrhuji já s nimi sociální demokraté nemají žádný problém. Jak jméno Horymír Kubíček, tak Miroslava Kopcová jsou jména, která jsem nepřinesl já. Jsou to jména, která vznikla z nějaké širší, spíše odborné diskuse a v tomto smyslu jsem si dovolil je ponavrhnout, aby se dostali do té mlýnice, aby měl pan premiér Fischer větší prostor pro rozhodování, protože nakonec to bude jeho odpovědnost, nikoli subjektů , které ty lidi nominují. Já v tom nevidím nic špatného. My se o tom určitě budeme bavit i s Martinem Bursíkem.
 
Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, Česká televize.
 
Česká televize: Dobrý den, já bych se chtěl pana premiéra Fischera zeptat, jestli skutečně tedy chtěl mít širší záběr, třeba na to ministerstvo školství, kde je paní Kopcová, když to pan premiér Topolánek řekl, bylo na základě vašeho přání. To by byla jedna otázka. Druhá, když už ten tým je více méně takto pohromadě, ta aniž bych chtěl slyšet, koho chcete a nechcete, tak takové obecnější hodnocení. Jestli se vám zdá, že to jsou jména přijatelná, rozumná, jak je zkrátka z toho prvního pohledu hodnotíte?
 
Jan Fischer,  předseda vlády ČR: Ten první pohled je jenom první pohled. Jsou to jména o kterých je možné uvažovat, je o nich možné dále debatovat. Konečné rozhodnutí vyplyne z těch debat a z mého závěrečného rozhodnutí, kdo se dostane do návrhu, který předložím prezidentovi a také s těmi lidmi budu v prvé řadě chtít mluvit. Jakékoliv předběžné sdělování je něco, s čím bych jim mohl ublížit a podobně. To já dělat nebudu, to je krajně nekorektní. Pokud jde o ty dvojjmenné návrhy, budu si s nimi umět poradit, protože si s nimi budu muset poradit.
 
Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, Reuters.
 
Reuters: Dobrý den. Já jsem se chtěla zeptat pana Fischera, kdy bude moci oznámit finální složení vlády s kterým půjde pro důvěru?
 
Jan Fischer,  předseda vlády ČR: Já teď neudělám žádný veřejný závazek, protože ta jednání se mohou protáhnout, nesmí se protáhnout mimo prostor a čas a pořád počítám s tím,l aby mohla být vláda nejpozději 9. května jmenována.
 
Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, E15, Markýza.
 
E15: Já jsem se chtěl zeptat pana premiéra Topolánka, jestli kromě těch tří hlavních priorit, návrh rozpočtu, hospodářská krize a české předsednictví, jestli jste se bavili o dalších důležitých věcech, které by měl váš nástupce udělat třeba nějaké privatizace, návrhy zákonů?
 
Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Bavili jsme se o tom, co ta vláda vlastně stihnout může. V pondělí na vládě bude probíhat něco jako verifikace návrhů zákona, které probíhají již dnes legislativním procesem a tato vláda na odchodu se rozhodne, které tyto normy ponechá v procesu a které v něm neponechá. Ty důvody jsou zjevné. Nejsou to jen důvody politické ale i technické, časové a jiné. To je jedna část agendy a nová vláda bude muset, to bude ta spolupráce už při přípravě programového prohlášení bude muset s námi spolupracovat na tom, co z toho co si myslíme, že je dobré projednat, co vezme za své a co nikoliv. Tato vláda se bude muset podle mne rozhodnout pro některé velmi rychlé legislativní kroky, které by ještě stihnout mohla. A neměli by jít nad rámec toho zadání, v rámci protikrizových opatření, protože ten legislativní proces trvá řadu měsíců a té vládě nebude dáno je případně ukončit. Určitě se budeme bavit o jednotlivé standardní agendě, kam patří i privatizační projekty. V této chvíli já nemám žádný signál, že by jakákoliv věc byla násilně ukončována. V tomto smyslu Ty procesy proběhnou, protože u řady těch procesů není pravděpodobné, že by je ukončila Fischerova vláda. V tomto smyslu my nevidíme žádný rozpor. Je celá řada našich závazků, je celá řada problémů, které se musí řešit. Bude velký problém s naplněním některých priorit v rámci rozpočtu. Budeme se bavit, vytvoříme speciální mechanismus komunikace s Poslaneckou sněmovnou ve věci sestavování rozpočtu, protože máme zájem,aby prošel tím prvním čtením. Takže ta agenda, která vypadá, že bude malá, naopak bude velmi rozsáhlá a během prázdninových měsíců se ta vláda zcela jistě nudit nebude.
 
Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, Markýza.
 
Markýza: Otázka na pana premiéra Topolánka. Vy jste mluvil, aby ten řechot byl co nejjednodušší, možná taková otázka na odlehčení, dali jste panu premiérovi Fischerovi nějaká tajné tipy, jak zvládnout prostořeké evropské politiky?
 
Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Bavíme se, že si najdeme v následujících dvou týdnech, které máme k dispozici dostatečný čas na to, abych mu popsal všechny procesy a ty detaily, o kterých vy hovoříte. Zcela jistě je nebudu říkat teď a tady. Myslím si, že Jan Fischer je schopen jednoznačně zvládnout tu roli na červnové Evropské radě a to co ještě čeká české předsednictví po 9. květnu, takže já nemám nejmenší pochyby a nerůznější finesy, ty sdělím jemu a očitě ne do televizních kamer.
 
Jan Fischer,  předseda vlády ČR: Já bych k tomu dodal, to je úplně přirozený proces. Debatu s jednotlivými ministry současné vlády tu debatu vedu, už jsem tři takové rozhovory absolvoval. Jistě to není jen o tom, že sedíme jenom nad papíry a předáváme si takhle agendu a programy resortů, to si mhu najít i někde jinde, ale to je i o osobních prožitcích, zkušenostech a tak dále. Tam se někde nachází to knot-how, kromě těch popsaných listů papíru a takovouto debatu určitě povedeme i s panem premiérem Topolánkem.
 
Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já bych chtěl, protože probíhá celá řada procesů ještě do 9. května, těm kolegům, kteří sem přijedou pana premiéra představit, tu agendu předat co nejstandardnějším způsobem, aby jeho tvář nebyla překvapivá, aby prostě měl připravený prostor pro to, aby mohl plynule navázat, pokud to bude možné.
 
Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, Hospodářské noviny.
 
Hospodářské noviny: Je mezi těmi jmény, které navrhla do vlády sociální demokracie, je nějaké jméno se kterým vysloveně nesouhlasíte? Potom bych se chtěla zeptat pana premiéra Fischera, jestli už má ustaven nějaký tým svých poradců se kterými bude vybírat složení budoucí vlády, dejme tomu programové prohlášení a tak dále. Děkuji.
 
Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Mezi jmény, které navrhoval Jiří Paroubek žádné jméno, které by mne rušilo není. Já jsem už své postoje vysvětlil i na stránkách novin. Já vidím nominaci Jana Kohouta jako v dané chvíli jako jedinou možnou. Domnívám se, že to nemůže dělat někdo jen z prostoru, že to musí být člověk, který dělá minimálně náměstka a v dané chvíli je k dispozici po tu dobu pouze on. Diskuse se vedou nad postem ministra pro evropské záležitosti. Musím říci, že ta jména, která slyším, ať už Štefan Fulle či marek Mora jsou pro mne absolutně přijatelná jména. Podle toho jak se rozhodne pan premiér, nemám s tím žádný problém. U těch dalších jmen, na ministerstvo průmyslu je navrhován šéf Báňského úřadu Pěgřímek, nemám s tím problém. Případný ministr Šimerka na místním rozvoji je člověk, který bude pokračovat v té práci. I pan Šebesta si myslím je naprosto konsensuální. V tomto smyslu já takovéto podezření, to snad ani není, to někdo uměle hraje, že tady vzniká nějaký velkokoaliční koncept, tak ta jména to zcela vylučují, jsou velmi neutrální a přitom jsou to lidé, kteří jsou velmi schopní a tu agendu zastanou bez problému. S žádným jménem problém nemám.
 
Jan Fischer,  předseda vlády ČR: Ještě k vašemu dotazu směřovanému na mne. Kromě toho, že mou dominantní mou úlohou je připravit to personální vyznění nové vlády. Pak je tam ještě jedna věc, to vám řeknu, musím také nějakým dobrým způsobem předat úřad, který jsem dosud řídil a na jehož výkonu mi nesmírně záleží, to se děje, mechanismy už vytvořeny byly. To je druhá věc. Třetí věc, to je zcela přirozené, že si člověk snaží připravit nějaký tým konzultantů nejen pro období vytváření vlády, dokonce ne primárně ne pro něj, ale pro futuro. Jednotlivé oblasti jsou v jednání. Ten tým dotvořen ještě není, ale na to chci využít čas do jmenování vlády.
 
Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, poslední dotaz, ČTK.
 
ČTK: Ještě doplňující k těm jménům, padlo jméno pana Mory, jestli ho panu Fischerovi někdo navrhl oficiálně, případně, jestli vy si můžete vybrat někoho sám, jehož jméno my vůbec neznáme a pak se rozhodnete pro něj proti těm stranickým nominacím? Děkuji.
 
Jan Fischer,  předseda vlády ČR: Já začnu od konce. Samozřejmě, že mohu. Když se dostaneme do nějakého problému, tak dokonce se po mne může chtít, „pane premiére designovaný, vy někoho máte v kapse nebo jak to je?“ – přece nebudu v situaci, že budu říkat „toho nechci a pánové, přijďte s někým jiným“, takové tahání králíků z klobouku by nebylo dobré a je to časově velmi obtížné. Jméno Marka Mory jste asi zaznamenali ve včerejší nominaci, kterou mi poskytl pan předseda Paroubek, to jména na tento post tam není. Tečka.
 
Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády: Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost a děkuji i oběma předsedům vlády. Mějte se hezky.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference premiérů M. Topolánka a J. Fischera 16. dubna