Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

3. 11. 2022 13:23

Tisková konference premiéra Petra Fialy s předsedou Národní sportovní agentury Filipem Neusserem, 3. listopadu 2022

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Dámy a pánové, pěkný den, vítejte na tiskové konferenci k aktuální situaci ve sportu a v Národní sportovní agentuře. O úvodní slovo poprosím předsedu vlády Petra Fialu.

Petr Fiala, předseda vlády: Dobrý den, dámy a pánové. Pro sport a sportovní prostředí je samozřejmě ta současná situace, pokud jde o ceny energií a rostoucí ceny obecně, velmi těžká a pro řadu sportovních klubů to představuje skutečně zátěžovou zkoušku. Česká vláda nechce nechat nikoho v té těžké situaci samotného. Řekli jsme, že nikoho nenecháme padnout. Snažíme se pomoci i sportu a sportovním klubům, tak jako všem jiným odvětvím.

V souvislosti s tím se vláda České republiky rozhodla, že včera na jednání vlády zastropování cen bylo rozšířeno i pro provozovatele sportovních zařízení i pro ty, kteří v tom původním usnesení z různých administrativních a technických důvodů nebyli. To je jasný signál toho, že vnímáme tu složitou situaci ve sportovním prostředí způsobenou vysokými cenami energií a snažíme se dělat kroky, které sportovnímu prostředí pomohou.

Kromě pomoci se zastropováním cen, které jsme udělali teď, tak jsme pro rok 2023 navýšili rozpočet Národní sportovní agentury o dvě miliardy na 6,9 miliardy korun.

Jde nám o stabilitu sportovního prostředí a chceme přispět také k tomu, aby to prostředí bylo nejenom stabilní, ale také efektivní. Proto připravujeme novelu zákona o Národní sportovní agentuře, která přináší koncepční změny. Měla by zajistit profesionalitu rozhodování.

Je to zákon, který už je v Poslanecké sněmovně, bude ho zítra projednávat Poslanecká sněmovna ve druhém čtení. V novele toho zákona je také zřízení dozorčí rady Národní sportovní agentury, dozorčí rady, která bude kontrolovat vyplácení dotací a chod celé agentury. Koncepční změny, které připravujeme, mají za cíl stabilizovat sportovní prostředí, uklidnit situaci a samozřejmě se dotknou i personální oblasti.

Jednou z personálních změn bude i změna ve vedení agentury. My jsme se s panem předsedou Neusserem dohodli, že on svoje působení v čele Národní sportovní agentury ukončí k 30. listopadu tohoto roku. S panem předsedou jsme také domluveni, že do konce měsíce vypíše dotační výzvy pro rok 2023 a nové vedení sportovní agentury potom bude na to moci navázat. Bude tu kontinuita, od nového roku budou moci vyplácet finanční prostředky tak, aby nebyl narušen systém financování českého sportu. Tedy se změnou ve vedení sportovní agentury nedojde ke zpoždění vyplácení dotací.

Já bych chtěl panu předsedovi Neusserovi opravdu poděkovat za jeho práci ve vedení Národní sportovní agentury. Nebyl v čele, nebo není v čele, ještě je v čele Národní sportovní agentury – není to lehké období ani pro český sport, ani pro Českou republiku, ale myslím, že v čele sportovní agentury odváděl a odvádí profesionální práci a že má na mysli po celou dobu prospěch a rozvoj českého sportu. A současně bych chtěl využít této příležitosti, abych mu popřál hodně úspěchů v jeho další životní etapě.  

Chtěl bych celé Národní sportovní agentuře poděkovat za odvedenou práci, speciálně v rámci českého předsednictví. Agentura se podílí na pořádání velmi zajímavých a úspěšných akcí v jeho rámci, například Evropského týdne sportu v Praze na Vyšehradě nebo tady byla jedna z největších antidopingových konferencí v Evropě, respektive bude příští týden, na kterou je přihlášen rekordní počet účastníků. Prostě Národní sportovní agentura pod vedením pana předsedy Neussera připravila řadu akcí, které českému předsednictví skutečně pomáhají a dělají čest.

Dámy a pánové, já věřím, že ty změny, které nyní děláme, přispějí k posílení, a ještě uděláme v souvislosti i s novelou zákona, přispějí k posílení důvěry v rámci sportovního prostředí, přispějí k jeho stabilitě a nakonec v tom výsledku i k tomu, o co nám všem jde, což je třeba zlepšení pohybových a sportovních aktivit naší mladé generace.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji panu premiérovi, nyní poprosím předsedu Národní sportovní agentury Filipa Neussera.  

Filip Neusser, předseda Národní sportovní agentury: Dobrý den, dámy a pánové, v první řadě bych chtěl moc poděkovat za důvěru panu premiérovi, za spolupráci v dosavadní době, když jsem byl ještě ve funkci pod jeho vedením. Velmi si toho vážím.

Abych řekl pravdu, netušil jsem, že přijdu do funkce, do čela sportovní agentury a sport se dostane opravdu do obrovské krize, za posledních třicet let asi největší, a to samozřejmě díky pandemii a zároveň navýšení energií.

To nejhorší, co by mohlo český sport potkat, je, aby v Národní sportovní agentuře nebyla kontinuita. Aby český sport ještě musel být bit na tom, jakým způsobem nebo proč budou vznikat nějaké síly a pnutí v čele a ve vedení agentury. Proto jsem s panem premiérem už od léta v kontaktu. Řekl jsem jasně i jeho poradcům, že nelpím na své funkci. Pokud to bude ku prospěchu českého sportu, tak jsem připraven kdykoliv z Národní sportovní agentury odejít, pokud bude garantovaná samozřejmě kontinuita.

V tento okamžik jsme se domluvili, že právě k 30. listopadu budu končit ve své funkci právě proto, abychom zaprvé mohli vypsat všechny dotační tituly pro následující rok. To je to nejdůležitější, aby ta kontinuita pokračovala, aby nové vedení mělo možnost se seznámit s Národní sportovní agenturou během prosince a od nového roku mohlo kontinuálně přejít do vedení sportu. Protože jak jsem avizoval, ta situace v českém sportu je kritická a bude mít agentura velikou práci samozřejmě na všech frontách.

Ještě mi dovolte vlastně zejména vytyčit to, co se povedlo za jeden a půl roku v Národní sportovní agentuře pod mým vedením, protože myslím si, že je to velmi důležité, aby se řeklo, že sportovní prostředí dvacet let volalo po pravidlech a po transparentním vyhodnocování jak investičních, tak neinvestičních dotací.

My jsme opravdu poprvé zavedli jasná pravidla pro rozdělování, pro národní svazy a pro kluby v celé České republice. Máme jasně daná transparentní pravidla pro rozdělování investičních dotací a musím říci, že takto jasná pravidla tu opravdu nikdy nebyla.

Dále jsme se zasadili o to, že velmi diskutovaná byla prioritizace sportu, a opravdu jsme dělali kroky k tomu, aby prioritizace sportu vznikla a do budoucna, pokud v ní nové vedení bude pokračovat, bylo to jenom ku prospěchu českého sportovního prostředí a mohlo být mnohem efektivnější.

Jedna z věcí, zásadních věcí, která se nám opravdu povedla, je dát dohromady dvacet let prakticky nefungující antidopingový výbor, který při obrovské kontrole, auditu WADA řekl, že ty chyby byly opravdu kritické. To se nám s panem ředitelem Janákem povedlo dát dohromady a vlastně prakticky za tři čtvrtě roku vypořádat všech 42 připomínek světové WADA, takže právě proto můžeme příští týden organizovat jednu z největších konferencí antidopingového výboru, a jak říkal pan premiér, s rekordním počtem přihlášených.

A vlastně tu poslední věc. Vznikají koncepční programy. Vznikly koncepční programy, které říkají, jakým způsobem a kam chceme vést český sport do budoucna. Můžu jeden vytyčit a to je zejména podpora ženských kolektivních sportů, kdy jasně říkáme, že chceme podporovat daný určitý segment ženských kolektivních sportů tak, aby měly úspěch a mohly se účastnit olympijských her v roce 2028.

Mohl bych pokračovat samozřejmě dále, ale jsou to poměrně takové zásadní dotyčné body, které s čistým svědomím můžu odejít z agentury a říct, že je dobrá práce za námi. Děkuji.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, nyní je prostor pro dotazy.

Kamila Nešporová, ČTK: Dobrý den, já bych měla dva dotazy. Jednak jestli už je jasné jméno nástupce, protože v tom veřejném prostoru, tam rezonuje jméno Ondřeje Šebka. Tak jestli můžete případně toto jméno komentovat? A druhý dotaz k rozpočtu teda na příští rok sportu. Tam sice přibyly dvě miliardy, ale čistě na provoz tam je peněz naopak méně. Nepočítá se v tom vládním návrhu zatím s žádnými penězi na provoz a údržbu, což pro ty kluby, i při zastropování cen, by mohlo být likvidační. Tak jestli tohle ještě bude nějaká otázka jednání během toho listopadu, než vy skončíte ve funkci? A jestli případně vláda je teda nakloněna ještě debatovat o tom jednak navýšení peněz, případně přerozdělení v rámci té kapitoly?

Petr Fiala, předseda vlády: Pokud jde o jméno příštího předsedy Národní sportovní agentury, tak ta jednání jsou teprve před námi a žádná jména, která se objevují ve veřejném prostoru, nebudu komentovat. Ale samozřejmě se budeme věnovat pečlivě tomu výběru tak, aby v čele Národní sportovní agentury byl člověk, který má veškeré kompetence, zkušenosti a předpoklady pro výkon této důležité funkce.

K té druhé otázce určitě pan předseda Neusser odpoví podrobněji. Obecně bych řekl, že vláda určitě není připravena, ani nemůže vzhledem k té rozpočtové situaci navyšovat tu celkovou částku. Jak už jsem řekl v tom svém úvodním projevu, zvyšujeme ty prostředky o dvě miliardy korun, to určitě není málo, ale jsme připraveni k debatě o tom vnitřním přerozdělení.

Filip Neusser, předseda Národní sportovní agentury: Já bych asi ještě s dovolením reagoval. Ano, je pravda, že rozpočet pro nadcházející rok je 6,9 miliardy korun, navýšení zejména v investiční oblasti. Podle mých informací – a samozřejmě jsme v kontaktu s Ministerstvem financí – se jedná o tom, aby právě část těchto investic byly přeloženy do provozních nákladů tak, aby minimálně příští rok mohl být vypořádán právě program Provoz a údržba.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuju, další dotaz. Kolegyně už k vám běží s mikrofonem.

Antonín Vavrda, Lidové noviny: Dobrý den, já mám otázku na pana předsedu Fialu. Tady zazněla hezká slova o spolupráci, o komunikaci a podobně. Proč teda dochází k té změně v čele NSA, když vlastně jste s panem Neusserem spokojený, pan Neusser je spokojený s komunikací, tak proč dochází k té změně? Protože samozřejmě jsou i spekulace na toto téma, že to souvisí s nedostatečným vzděláním pana Neussera.

Petr Fiala, předseda vlády: To nesouvisí určitě se vzděláním pana Neussera, ale souvisí to s těmi věcmi, o kterých jsem tu mluvil. Připravuje se novela zákona o Národní sportovní agentuře, snažíme se vnést do toho prostředí stabilitu, jiná pravidla, vytváříme kontrolní orgány v rámci Národní sportovní agentury a prostě přichází čas i personálních změn. Proč dochází právě k této změně? No, protože jsme se na ní s panem předsedou společně domluvili.

Ale abych to celé jako úplně neobcházel kolem dokola. Ta slova, která jsem řekl, a jsem přesvědčen, že i slova, která řekl pan předseda Neusser, platí. Na druhé straně není potřeba tajit, že v tom sportovním prostředí teď nepanuje úplně dobrá atmosféra. Existuje tam i určitá nedůvěra. Ne všechno se dařilo i z hlediska třeba vztahu mezi obcemi a Národní sportovní agenturou a další a další věci, které se tady v těch posledních měsících objevovaly. A my jsme s panem předsedou dospěli k závěru, že v této chvíli bude lepší, když součástí všech těch změn bude i změna ve vedení Národní sportovní agentury. Ale to opravdu nic nemění a nijak to nezpochybňuje moje slova ať už o vzájemné spolupráci, nebo o kvalitách, profesionalitě a pozitivní motivaci pana předsedy, se kterou tuto svou funkci vykonává.

Filip Neusser, předseda Národní sportovní agentury: Já bych ještě s dovolením na to reagoval. Já jsem vlastně přišel za panem premiérem, protože jsem věděl, že vzniká novela zákona, která jasně říká a definuje nějaké podmínky, které já nesplňuji. A mohl bych, ano, mohl bych být ve funkci do té doby, než by přišla novela zákona v platnost, ale myslím si, že bych tím nezaručil nějakou kontinuitu, a proto jsem nabídl vlastně tu možnost do konce listopadu být ve funkci tak, aby kontinuita přecházela. Zároveň ale říkám na rovinu, že jsem i panu premiérovi říkal i jisté výtky a výhrady vůči této novele, ale to jenom jsem ho informoval o tom.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuju.

Jiří Janota, Česká televize: Pane předsedo, počítáte s tím, pane předsedo Neussere, počítáte s tím, že byste ještě v nějaké jiné funkci působil na NSA, nebo to bude vaše definitivní ukončení k 30. listopadu? Děkuji.

Filip Neusser, předseda Národní sportovní agentury: Momentálně nepočítám, že bych působil v Národní sportovní agentuře v jakékoli jiné funkci.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuju a ještě jednou.

Antonín Vavrda, Lidové noviny: Ještě k té volbě nového předsedy. Řešíte, že to bude člověk z politiky, to znamená politik, anebo přihlížíte i k tomu, že by vlastně v čele NSA, což je sportovní agentura, měl stát člověk ze sportovního hnutí?

Petr Fiala, předseda vlády: Já rozumím té otázce, jenom jsem nad ní chvíli trošku překvapeně přemýšlel, protože my se snažíme, naše vláda, do všech funkcí, které mají prostě odborný charakter, jmenovat lidi, kteří mají nějakou zkušenost s tou prací a mají kompetenci v této oblasti. Takže musí to být člověk, který rozumí sportovnímu prostředí, pohybuje se v něm, má tam zkušenosti. Nedovedu si ani nic jiného představit. A mluvíme-li o tom, že potřebujeme stabilizaci, posílení důvěry v rámci sportovního prostředí, tak bych ani v ničem jiném neviděl smysl.

Samozřejmě nějaká politická aktivita nebo něco podobného určitě není a nemůže být pro nikoho nějakou nevýhodou, ale ta odborná kompetence je v tomto případě, podle mě, samozřejmostí.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuju, Česká televize poslední dotaz.

Jiří Janota, Česká televize: Dobrý den, já se omlouvám, mimo sport k aktuálnímu tématu, veto prezidenta k novele zákona o rozpočtu, vaše reakce, pane premiére?

Petr Fiala, předseda vlády: Mě to nepřekvapuje. Máme s panem prezidentem některé rozdílné názory na hospodářskou politiku a taky na rozpočtovou politiku. Takže veto prezidenta je něco, na co má pan prezident právo. V tomto případě ho uplatnil.

Já jsem přesvědčen, že novela rozpočtu odpovídá té reálné situaci. Tomu, čemu Česká republika čelí, těm výzvám, na které musíme reagovat i prostřednictvím rozpočtu. Pomoc lidem s vysokými cenami energií, s inflací, to všechno má nějaké nároky na státní rozpočet. Takže ta novela, jak říkám, odpovídá realitě a je správná. Nepochybuju o tom, že vládní většina veto prezidenta republiky přehlasuje. Budeme o tom hlasovat na nejbližší řádné schůzi Poslanecké sněmovny.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuju, to je z tiskové konference všechno, děkujeme za pozornost, přejeme pěkný zbytek dne, na shledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference premiéra Petra Fialy s předsedou Národní sportovní agentury Filipem Neusserem, 3. listopadu 2022

Související zprávy